14 Eylül 2020

Yüzde 1 bile feragat yapmayız

Adsız

Kamu hastanelerinden 16 ay, üniversite hastanelerinden ise 36 aydan bu yana tahsilat yapamayan tıbbi cihaz sektöründeki firmalar hızla kapanma noktasına sürüklenmekte, hastanelere malzeme temininde zorlanmaktadır.

Sağlık alanında yaşanan bu zor dönemde insan sağlığına zarar vermemek adına azami dikkat ve özen gösteren sektör sesini duyurmak için “Sağlık Endüstrileri Platformu” olarak Ankara Wyndham Hotel’de bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya; Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, TOBB Türkiye Medikal Sektör Meclisi Başkanı L. Mete Özgürbüz, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkanı Kemal Yaz, Marmara Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD) Başkanı F.A. Tolga Sözen, Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED) Başkanı Ayhan Öztürk, TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (Egeder) Başkanı Onur Akgün, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Başkanı Fatin Dağçınar ile çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

IMG_20200914_113514

Toplantıya; Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir yaptığı konuşmada; “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kamuya mal tedariği yapan hiçbir sektörden bugüne kadar feragat ya da indirim istenmezken tıbbi cihaz sektöründen istendi. STK başkanları olarak asla ve kata yüzde 1 bile indirim kabul edilemez. Katma değeri bu kadar yüksek, sağlığın önemli olduğu bir dönemde biz halen kendimizin önemini anlatmaya çalışıyoruz, bu da bize gerçekten acı veriyor” dedi.

 

TOBB Türkiye Medikal Sektör Meclisi Başkanı L. Mete Özgürbüz de, ihale ile sunulan ürünlerin paralarını kamu hastanelerinden 16 ay, üniversite hastanelerinden 36 aydır tahsil edemediklerini anlattı.

SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Değerli Basın mensupları, Kıymetli meslektaşlarım;

Öncelikle Sağlık Endüstrileri Platformu olarak düzenlemiş olduğumuz basın toplantısına katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.

Sağlık sektöründe tıbbi cihaz ve tedarik zincirini sağlayan; sürekli çözüm üreterek hizmet sunan firmalarımız, bulunduğumuz zor koşullara rağmen sahada fedakârlıkla çalışan binlerce eğitimli personeli ile Kamu- Özel sektör arasında dünyada örneğine az rastlanır bir işbirliği içerisinde, hizmetlerini başarıyla sürdürmektedir.

Yüz binlerce tıbbi cihaz ve medikal sarfın üretimini, ithalatını, satışını, teknik hizmetini ve vaka desteğini veren sektörümüz kamu hastanelerinden 16 aydır, üniversite hastanelerinden 36 aydır ödeme alamamaktadır. Buna ek olarak Maliye Bakanlığı ile sürdürülen görüşmelerden bir netice alınamadığı gibi sektörümüzden %60’a varan feragat talep edilmektedir. Bu durum yüzbinlerce nitelikli istihdam sağlayan ve Türkiye’nin her yerinde 7/24 hizmet veren sektörümüzün bugününü ve geleceğini belirsizliğe ve çıkmaza sürüklemiştir.

Ülke genelinde faaliyet gösteren 9.800 kayıtlı üyesi bulunan 2 milyar doların üzerinde işlem hacmi olan, 650 milyon dolar ihracat rakamına erişen, 100 binin üzerinde çalışanı bulunan ve son derece stratejik bir öneme haiz olan sektörümüz zor bir süreçten geçmektedir.

Nisan 2018’ de üniversite alacaklarının çok uzun vadelerde ödenmesi nedeniyle ciddi bir krizin eşiğindeyken Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2018 yılı öncesi için yasal düzenleme yapılarak alacaklardan belli bir oranda bir defaya mahsus feragat yapılması koşulu ile ödemelerin yapılması sağlanmıştır. Yine bu süreçte artık ödemelerin sözleşmelerde yazılı vadelerde yapılacağı tüm firmalara deklere edilmiştir. Buna rağmen belirtilen vadelerde ödeme yapılmadığı için bugün gelinen noktada kamu hastanelerinden 16 ay, üniversite hastanelerinden de 36 aya varan vadelerde toplam 19 milyar liralık alacağını tahsil edemeyen sektörümüz artık faaliyetlerini sürdüremez hale gelmiştir.

Değerli Basın mensupları , Kıymetli meslektaşlarımız;

Ödemelerimizi alamıyor olmamıza rağmen hastalara ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirdik.

Yine aynı süreçte, döviz kurunda , enflasyonda ve diğer tüm girdi maliyetlerindeki ciddi artışlar nedeni ile sektörümüzün üzerinde büyük bir baskı oluşmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerince, 2018 yılı için %30, 2019 yılı için %50, 2020 yılı için %60 olmak üzere sektörümüzün yok olmasına neden olacak bu feragat talebini kabul etmemiz beklenmektedir.

Bu koşularda, 2018 - 2020 yıllarına ait alacaklarımız için yeni bir iskonto uygulanması planlamasının adil ve hakkaniyet ölçüsünde olmadığını düşünüyoruz. Sektördeki firmalarımızın mali durumları, alacaklarını tahsil ederken olası hiçbir iskontoyu kaldıracak durumda değildir. Bu uygulama, ülkemizde mevcut istihdama zarar verir, yeni yatırımların yapılmasını imkânsız kılacağı gibi sağlık hizmetinin sunumunda da aksamalara yol açacaktır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD - 19 Pandemisi güçlü kurumların ve kesintisiz sağlık hizmeti sağlanmasını mümkün kılan tüm paydaşların kritik önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye’deki sağlık sisteminin önemli bir paydaşı olan sağlık teknolojileri ve tıbbi cihaz sektörü, pandemi sürecinde tanı ve tedavi aşamalarında oynadığı rolle, ülkemizin hızlı ve etkili müdahalelerinde bulunmasını sağlayan gizli kahramanlardan biridir.

Türkiye de Sağlık alanında büyük hamlelerin yapıldığı bu dönemde, güçlü bir tıbbi cihaz sektörüne ihtiyaç varken ve hali hazırda sağlık sistemi zorlu bir pandemi sürecinden geçerken SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ PLATFORMU olarak bu açıklamayı yapmayı zorunluluk olarak görüyoruz.

Şu bir gerçektir ki; bütün yaşanan bu olumsuzluklara rağmen Türkiye’de ulusal ve uluslararası tıbbi cihaz tedariğinde bugüne kadar ciddi bir sorun yaşanmamıştır.

Tarihi sorumluluğumuzun gereği, Sağlık teknolojileri alanında hizmet sunumunun darboğaza gireceğini ve bunun sağlık sisteminde geri dönüşü olmayan etkileri olacağını ifade etmek SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ PLATFORMU olarak vazifemizdir.

Firmalarımızın bu zor süreçte ayakta kalarak üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirebilmeleri için vadesi geçen kamu ve üniversite alacaklarının feragat olmaksızın ödenmesi hususunda yetkililerden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan acilen destek bekliyoruz.

Değerli katılımlarınızdan dolayı sizlere Sağlık Endüstrileri Platformu adına teşekkür ederek saygılarımızı sunarız.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It