25 Nisan 2020

Türkiye İçin Sağlık Hedefleri

SINAN IBIS

Uzman. Dr. Sinan İBİŞ

Medikal Turizm Derneği Başkanı

 

Türkiye’de sağlık hizmetleri temel olarak devlet tarafından finanse edilmektedir. 2018 yılı verilerine göre; Türkiye’de 61 sigorta şirketi faaliyet göstermektedir, bu sigorta şirketleri üzerinde 2.000.000 kişi özel sağlık sigortasından faydalanmaktadır, ayrıca 500.000 kişi ise ilave olarak tamamlayıcı sağlık sigortası kullanmaktadır.

Türkiye ürettiği ilaçlardan 2017 yılında 890 milyon USD, 2018 yılında ise 1.17 milyar USD ihracaat geliri elde etmiştir, buna karşın Türkiye 2018 yılında 6 milyar USD tutarında ilaç ithalatı yapmıştır. İhracatın ithalatı karşılama değerinden çok uzak olması nedeniyle Türkiye şuan uluslararası ilaç şirketlerinin ve üretimlerinin yerelleşmesi için destek vermektedir.

Quantum bilgisayarlar, robotik yapay zeka uygulamaları, sanal varsayımlar sağlık sektörünün sürdürülebilirliği ve maliyet avantajı gelişiminde Türkiye’nin geleceğinde büyük rol oynayacaklar. Son 10 yılda Türkiye’de sağlık sektörüne bakıldığında; hem kamu, hem özel sektör kuruluşları tarafından AB ülkelerindeki teknolojik gelişmeler takip edilmektedir ve sağlık kuruluşlarımız daha iyi sağlık hizmeti sunumu için dünyanın biyoteknolojilerinden daha çok faydalanmak istemektedir.

 

Sağlıkta Dijitalleşme İçin Hedefler…

Dijital dönüşümü desteklemek ve teşvik etmek

Acil bakımı ve kişisel bakımı geliştirmek

Uzaktan sağlık bakımını desteklemek

Yapay zeka ve akıllı hastane çözüm sistemlerini geliştirmek

Hasta akışını geliştirmek ve sürekli hale getirmek

Sağlıkta önleyici ve rehberlik sağlayıcı hizmetleri geliştirmek

Kronik hastaların monitorizasyonunu geliştirmek

Sağlık sektöründeki yenilikleri teşvik etmek

Dijital eko sistemin konsolidasyonunu/entegrasyonunu sağlamak

Sağlık amaçlı arge merkezlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Sağlık için test teknolojileri geliştirmek

Dünya çapında teknoloji transferini sağlamak

Bilgi ve veri toplayarak bu verilerden uygulamaya yönelik istatistikler üretmek

 

Biyoteknolojik Kapasite İçin Hedefler…

Akıllı ilaç uygulamalarını yaygınlaştırmak

Kanser ve kök hücre tedavilerini geliştirmek

Kanserle ilgili önleyici tedaviler geliştirmek

Kök hücre tedavilerinde sürdürülebilirliği sağlamak

Yerli arge çalışmalarını desteklemek

Klinik çalışmaları ve denemeleri cesaretlendirmek

Moleküler tıp ve peptidler üzerinde araştırma çalışmaları yapmak

Gen mühendisliğini teşvik etmek

 

Kentsel Sağlık İçin Hedefler…

Mobil sağlık hizmetlerini geliştirmek ve erişimini yaygınlaştırmak

Diyabet ve obezite ile mücadele

Sağlıklı şehirlere yönelik yaşam kalitesinin yükseltilmesi

Sağlık bilgilerinin bireysel kazanımlarını sağlamak

Bulaşıcı olmayan hastalıkları (Hipertansiyon, kanser, diyabet, kalp hastalıkları, inme vs.) önlemek

Mobilitenin artmasına bağlı yayılmayı artıran enfeksiyon hastalıklarını önlemek

Zihinsel sağlığı desteklemek Depresyonun azaltılması için halka açık sosyalleşme alanlarını geliştirmek

İlaç ve tıbbi atık yönetimlerinin kontrolünü sağlamak

Sağlıkla ve yaşlılığa yönelik ilgili aile bireylerinin bakım süreçlerine katılımlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları yapmak

 

Yaşlı Sağlığı İçin Hedefler…

Sağlık kuruluşlarında demans, Alzheimer, Parkinson gibi yaşlıların kaçınılmaz hastalıklarına yönelik hizmet, test ve destek modellerini kurmak

Yaşlı bakımına yönelik sistematik yönetim ve uygulama sistemleri kurmak

Rehabilitasyon cihazları veya metotları geliştirmek

Toplumun ve şehirlerin sürdürülebilir olarak iyileşme çalışmalarını gerçekleştirmek

Yaşlıların sağlık erişimlerinde mobil sağlık hizmetlerine öncelik vermek

Yaşlı bakımında destek sağlayan kişilerin sağlık bakımındaki rollerini geliştirmek üzere dijital eğitim uygulamaları geliştirmek.

 

Sağlığın Geleceğinde Türkiye’nin İhtiyaçları…

  1. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için ciddi yatırımlar yapmaktadır. Ancak sağlık çalışanlarının hizmet sunumunda yaptıkları hataların azaltılmasına yönelik mekanizmaların güçlendirilmesine destek her zaman gerekmektedir.
  2. Kişisel klinik verilerin korunması kanunu çıkmıştır, ancak protokollerin oluşturulması ve uygulanması, uygulamaların kamu tarafından izlenmesi, test merkezlerindeki data çıkışlarının izlenmesi gibi hususlarda kamu sektörünün için çözüm ihtiyacı için bilişim sektörüne roller düşmektedir.
  3. Türkiye’de sağlık sektöründeki ihtiyaçlar konusunda uluslararası firmalar için büyük bir potansiyel söz konusudur. Sağlık sektöründeki uluslararası firmalar Türkiye’de yeni çözümleriyle temsilcilikler oluşturabilirler.
  4. Özel hastaneler bulut tabanlı sağlık çözümleri, hasta deneyimleri, hasta muhasebesi, hasta ve klinik yönetimi gibi uluslararası firmaların yazılımsal çözümlerine yatırım yapmaktadır ve bu konular geliştirilmeye açıktır.
  5. Sağlık kuruluşlarında kamu otoriteleri, hastane ve hastaları arasında kaliteli, güvenli bilgi transferini içeren teletıp, tele konsültasyon, tele bakım, kalite kontrolü, test takibi, portal entegrasyonu, radyolojik raporlama, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri, açık veri servisleri, resmi izleme portalları, siber güvenlik gibi çözümlere ihtiyaç vardır.
  6. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle etraf ülkelerdeki insanlar için sağlık hizmetlerinde erişimi sağlamak üzere sağlık turizmini teşvik etmekte ve desteklemektedir. Türkiye’nin etrafındaki ülkeler düşünüldüğünde Türkiye 377 milyon kişilik sağlık turisti potansiyeline sahiptir ve bu turistler içerisindeki payını geliştirmek için çalışmaktadır. Türkiye’nin 2019 yılı turizm verilerine göre 42 milyon gelen turistin 2 milyonluk kısmını sağlık turistleri oluşturmuştur.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It