10 Eylül 2020

TÜMDEF Başkanı Kemal Yaz Sağlık Bakanına seslendi: Sektörümüz artık nefes alamaz bir noktadadır

kemal yaz 3

 

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkanı Kemal Yaz, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya sektörün sorunlarını anlatan bir mektup yazdı. Sektörün 2018, 2019 ve 2020 yıllarından alacaklarının bulunduğunu, bu alacakların feragatsiz ödenmesini isteyen Kemal Yaz’ın mektubu şöyle:

 

SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEK KATINA

Sayın Bakanım,

 

Türkiye’de mevcut ‘Tıbbi Cihaz Üretici, İthalatçı ve Tedarikçi Dernekleri’ ve üyeleri arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmek, üye derneklerin ve bu Derneklere Üye Meslek Mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak, mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmek misyonuna sahip olan TÜMDEF olarak sektörümüzün çok acil çözülmesi gereken kamu alacakları sorununu bir kez de bu mektup aracılığı ile Zatialinize aktarmak istiyoruz.

Malumları olduğu üzere kamu ve üniversite hastanelerine mal ve hizmet tedarik eden firmalara yapılan ödemelerde ciddi sıkıntılar söz konusudur. Ödeme vadeleri sözleşmelerinde yazılı süreleri çok çok aşmıştır.

Sizlerin de bildiği üzere 2018 yılına gelindiğinde sektörümüz kamu alacaklarının çok uzun vadelerde ödenmesi nedeniyle aynı şekilde ciddi bir krize girmek üzere iken sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla üniversite hastanelerinin 2018 yılı öncesine ait medikal firmalara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla yasal düzenlemeye gidilmiş, firmalardan alacaklarından belli oranlarda feragat vermesi koşulu ile ödemelerinin yapılması sağlanmış ve yine bu süreçte artık ödemelerin sözleşmelerinde yazılı vadelerde yapılacağı tüm firmalara deklare edilmiştir.

Üniversite hastanelerinin borçlarının tasfiyesine ilişkin bu yasal düzenleme sonrasında tüm firmalar artık sözleşmelere konulan ödeme vadelerinin gerçekçi bir biçimde tespit edildiğini kabul ederek tekliflerini vermeye başlamışlar ancak gelinen noktada bir önceki yasal düzenlemenin amacına ve ruhuna aykırı olarak ödeme vadeleri maalesef sözleşmelerde belirlenen sürelerin nerde ise iki üç katına çıkmaya başlamıştır.

Sayın Bakanım,

Sektörümüz için sürdürülemez hale gelen bu durum nedeniyle gerek Federasyonumuz gerekse diğer sektör temsilcilerinin yaptığı girişimler sonucu bir önceki düzenlemeye benzer bir şekilde üniversite hastanelerinin birikmiş borçlarının tasfiyesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşülmeye başlanmıştır.

Sorunun çözümüne yönelik başlayan bu görüşmelerin hızlı bir biçimde sonuca ulaşmasını beklerken maalesef reel piyasa koşullarına taban tabana zıt, firmalarımızın neredeyse iflasına sebep olacak bir teklifle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri işin içine kamu hastanelerini de katmak suretiyle, 2018 yılı için %30, 2019 yılı için %50, 2020% yılı için %60 olmak üzere sektörümüzün yok olmasına neden olacak telaffuzu bile mümkün olmayan oranlarda feragat etmemiz istenmektedir.

2018 yılı tasfiye sürecinden sonra artık ödemelerin vadesinde yapılacağına olan inanç ile hareket eden ve tekliflerini bu bilinçle hazırlayarak rekabetçi fiyatlar sunan ve dolayısıyla düşük kar marjları ile çalışan firmalarımızdan vade süresi neredeyse iki katı geçmiş alacaklarından bir de belli oranlarda feragat istenmesi reel gerçeklikten uzak bir yaklaşımdır.

Sayın Bakanım,

Sektörümüz artık nefes alamaz bir noktadadır. Vadesi geçmiş alacaklarını tahsil edemeyen firmalarımızın kısa bir süre sonra mal tedarik edemeyecek noktaya gelmesi kaçınılmazdır. Özellikle pandemi sürecinde son derece başarılı bir sınav veren sağlık sisteminin tıkanmasına yol açacak duruma gelen bu sorunun devamı bugüne değin gerek şahsınızın gerekse tüm sağlık çalışanlarımızın vermiş olduğu hizmetlerin ve emeklerinin boşa çıkması anlamına gelecektir.

Firmalarımızın bu zor süreçte ayakta kalarak üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirebilmeleri için vadesi geçen üniversite ve kamu hastanesi alacaklarının feragat olmaksızın ödenmesi hususunda zatialinizin gerekli çabayı göstereceğine olan inancımızla acil destek ve yardımlarınızı bekliyoruz. 10.09.2020

 

Saygılarımızla.

 

Kemal Yaz

TÜMDEF Başkanı

 

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It