27 Eylül 2019

Tıbbi cihaz sektörünün sorunları Bakan Koca’ya iletildi

EFc0gqEUYAELXIl

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) ve Tıbbi Cihaz Sektör Platformu  temsilcileri, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ederek sektörün sorunları ve çözüm önerilerini görüştüler. Görüşmede SEİS Başkanı Metin Demir, sektörün sorunları ve çözüm önerilerini ihtiva eden bir raporu, Bakan Koca ve ilgili bürokratlarına sundu. Toplantıda sektör temsilcileri; sektörel sorunları ve hastanelerden alınamayan ödemelerle ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirdiler.

 

Bakan Koca, heyete yaptığı konuşmada sektörün her zaman yanında olduğunu belirtti. Yerli üretimin önemine vurgu yapan Bakan Koca, bu konuda hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini, finansal sorunların çözümü için de gerekli adımların atılacağını ifade etti. Görüşmede her iki tarafın işbirliğinin artarak devam etmesinin sağlık sektörü için önemine vurgu yapıldı.

 

Toplantıya; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdülvahit Sözüer, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, TÜMDEF Başkanı Kemal Yaz, Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, Sayman Onur Akgün, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Balçık, TOBB Medikal Meclisi Başkanı Özgür İncekara, SEİS Başkanı Metin Demir, Genel Sekreter Tünay Şahin, ARTED Başkanı Umut Gökalp, Sayman Ebru Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Aslı İrengün Erden, OSTİM Medikal Kümelenme Başkanı Fatin Dağçınar, SADER Başkanı Tansu Halıcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Özer katıldı.

 

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: “Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Sayın Metin Demir ve beraberindeki heyeti konuk ederek sağlık politikalarımız ve sektörün sorunları başta olmak üzere birçok konuda istişarede bulunduk” dedi.

 

SEİS Başkanı Metin Demir de açıklamasında; “Başta ödeme sorunları olmak üzere sektördeki genel sıkıntı ve çözüm önerilerimizi paylaştığımız ziyarette, sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını ifade eden Sayın Bakanımız Fahrettin Koca’ya içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerinde bulundu.

 EFc0gp-UEAAqs98

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ ACİL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

  1. ve 11. Plan döneminde sektör olarak yurtiçi tıbbi cihaz ihtiyacının değer olarak % 20’sinin yerli üretimle karşılanması hedefi, hızlı gelişen tıp teknolojileri düşünüldüğünde önemli ve ulaşılması tüm paydaşların eşgüdümle hareket etmesini gerektiren bir hedeftir.

Türkiye OECD ülkeleri arasında sağlığa GSYH’dan en az payı ayıran ülke konumundadır. 2002’de %5,2 olan, 2009’da %5,9’a kadar çıkan GSYH’ya göre sağlık harcamaları oranımız, günümüzde OECD tablolarında %4,1’e kadar düşmüştür.

Referans ülkelerden daha az harcama yapmasına rağmen, bugüne kadar sağlıkta başarılı sonuçlar alınmıştır ancak yakın gelecekte sağlık sonuçlarında ve hasta memnuniyetinde düşüş gözlemlenebilir. Sağlık harcamalarımızdaki oransal düşüş, sağlık hizmet sunumuna yeterince bütçe ayrılmamasından, ilaç ve tıbbi cihaz fiyatlarının ve finansmanının sürdürülemez şekilde baskılanmasından kaynaklanmaktadır.

Yapısal reform süreci gerçekleşene kadar, tıbbi cihaz sektörünün potansiyelini gerçekleştirebilmesi için desteğinizi talep etmekteyiz.

Öncelikli ve acil eylem önerilerimiz:

  1. Bütçede sağlığa ayrılan payın artırılması,
  2. Kamu ve Üniversite Hastanelerinin ödeme vadelerinin 60 günü geçmeyecek şekilde gerçekleşmesi için gerekli adımların atılması ve idari şartnamelerde belirtilen vadelere riayet edilmesi, üniversitelerin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması için Nisan 2016 EKK Kararlarının hayata geçirilmesi,
  3. SUT fiyatlarının ilaç fiyatlandırma esasları gibi dinamik bir model ile güncellenebilmesine olanak sağlanması,
  4. Yerli üretimin teşvikine yönelik olarak yerli ürüne sağlanan % 15 fiyat avantajının alım yapan idareye genel bütçeden aktarılması veya Türkiye’de üretimi olan tıbbi cihazları kullanan hastanelerin döner sermayelerinden hazineye ödedikleri payda indirim yapılması yoluyla bu politikanın uygulanabilirliğinin artırılması,
  5. İhracat potansiyelinin olumsuz etkilenmemesi için Tıbbi Cihaz mevzuatının AB müktesebatından (MDR) ayrılmaksızın uyumlaştırması, MDR sürecinin yerli üreticimizi koruyacak şekilde desteklenmesi,
  6. SİP kapsamında mevcut üreticilerin kapasitelerini kullanmaları ve kamu garantili satın alma yöntemleri ile teknoloji transferi yaparak yeni ürün geliştirmesinin desteklenmesi,
  7. TÜSEB’in sağladığı Endüstriyel Klinik Araştırma fonlarının sürdürülebilir yapıya kavuşturulması ve sektörün bu süreçlerde etkin rol almasının sağlanması,
  8. SEYK’in öncelikle sektör paydaşları ile stratejik hedefleri ve eylem planlarını hazırlayarak çalışmaya başlaması ve paydaşların daha etkin rol almasının sağlanması,
  9. USHAŞ’ın Sağlık Turizminin yanı sıra ilaç ve tıbbi cihaz sektörünü de kapsayacak şekilde sektörümüzün de etkin rol alacağı bir yapıya kavuşturulması, 10. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun düzenleyicisi olduğu ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz sektörleri için endüstriyel gelişimi destekleyici rolünün güçlendirilmesi.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It