3 Mayıs 2017

TEB-SGK İMZALADI: REÇETE BAŞI ÖDENEN HİZMET BEDELLERİ ARTTI

1

186 MEDİKAL ÜRÜN ECZANELERDE SATILACAK

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında devam etmekte olan protokol revizyon görüşmeleri sonuçlandı. Yapılan görüşmeler sonucunda, Kurum ile TEB arasında;

1) “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” ün bazı maddelerinde düzenleme ve değişiklik yapan 2017/1 Ek Protokolü ile,

2)  “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” eki olarak;

  • EK-6 “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi,
  • EK-7 “Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” metinleri imzalandı. Protokole SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ile TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak imza attı.

Böylelikle;

–  Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi, “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” eki olarak düzenlendi ve bu esaslar kapsamında eczacılar tarafından karşılanabilecek medikal malzeme listesi 186 kalem ürün olarak düzenlendi.

–  “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün 3.4 maddesinde yapılan düzenlemeler ile bu protokol kapsamında eczacılar tarafından karşılanan reçeteler için Kurum tarafından ödenmekte olan hizmet bedellerinde, mevcut protokolün 9.1 maddesinde tanımlandığı şekilde enflasyon oranında iyileştirme sağlandı ve bu iyileştirmelerin 01.04.2017 tarihinden itibaren geçerli sayılacağına dair düzenleme yapıldı.

–  6736 Sayılı Kanun ile eczanelere verilen stok düzenleme hakkından faydalanan eczacıların buna dair kestikleri fatura tutarının, Kuruma yapacakları ıskonto oranına esas teşkil eden 2016 Yılı hasılat bedelini etkilememesi için EK-5 formun formatında yapılan düzenleme ile, bu fatura tutarının hasılat tutarından düşürülmesi sağlandı.

–  Protokol kapsamında sözleşme feshi, uyarı ve cezai şartlara yapılacak itirazların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen EK-7 “Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” metni protokole eklenerek, illerde ve Ankara’da “Uyarı ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonları” kurulması sağlandı.

–  Geçici koruma altındaki yabancılar için düzenlenmiş reçete muhteviyatı ilaçların karşılanması ve reçetelerin incelenmesinin Kurum, AFAD ve TEB tarafından imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde yürütüleceğine dair hüküm protokole eklendi.

TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney yaptığı açıklamada; “Protokol eki olarak düzenlenen tıbbi malzemelerin sözleşmesi, TEB tarafından üyelerine ücretsiz olarak sağlanacak. Protokol ile sözleşme yenileme işlemlerinin Nisan ayı içerisinde tamamlanacağı belirlenmiş olmakla birlikte, revizyon görüşmelerinin sonuçlanmamış olması nedeniyle, TEB tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na 27.04.2017 tarihinde yapılan yazılı başvuru,  uygun bulunarak, sözleşme yenileme işlemleri için tanınan süre 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatıldı” dedi.

Hizmet bedelleri şu şekilde artırıldı: Her reçete başına; 200.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneye 3.27 TL, 20.001 TL ile 400.000 TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 2.73 TL, 400.001 Tl ile 700.000 TL arasındaki satış hasılatı olan cezacıya 1.63 TL, 700.001 TL ile 900.000 arasındaki satış hasılatı olan eczacıya 81 Kuruş, 900.001 TL ile 1.200.000 TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 54 Kuruş, 1.200.001 TL ile 1.500.000 TL arasında satışhasılatı olan eczacıya 43 Kuruş, 1.500.001 TL üzerindeki satış hasılatı olan eczacıya 32 Kuruş hizmet bedeli ödenecek.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It