20 Şubat 2021

Simdata Danışmanlık, sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ve sağlık kuruluşlarına araştırma ve çözüm ortaklığı sunuyor

omer faruk 

Simdata Danışmanlık Şirket Müdürü Ömer Faruk, “Sağlık alanında danışmanlık ve eğitim sektörünün yetkinliğini kanıtlamış uzman kadromuz ile  danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra  hastanelerin işletmecilik ve finansal yönetim  analizi de yapmaktayız” dedi.

 

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ve sağlık kuruluşlarına sağlık danışmanlığı hizmeti veren Simdata Danışmanlık Şirket Müdürü Ömer Faruk ile faaliyetleri hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik:

Bize Simdata Danışmanlığı kısaca tanıtabilir misiniz?

Simdata Danışmanlık, İhale ve Sağlık Sektöründe tıbbi cihaz, tıbbi sarf ve tıbbi hizmet alımları alanında danışmanlık hizmeti ile öne çıkan ayrıca ihale, pazar ve fiyat araştırması yapan bir şirkettir. Sağlık sektöründe Türkiye’de özellikle kamu pazarına ürün ve hizmet satmak isteyen firmalar için pazar ve fiyat araştırması yapmakta, mevzuat desteği sağlamakta ve yeni iş fırsatları sunmaktadır. Sağlık alanında danışmanlık ve eğitim sektörünün yetkinliğini kanıtlamış uzman kadromuz ile  danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra  hastanelerin işletmecilik ve finansal yönetim  analizi de yapmaktayız. Simdata Danışmanlık, Sağlık Hizmet Sektörü, İlaç Sektörü, Tıbbı Cihaz Sektörü, Sağlık Finansmanı, Sağlık Yönetimi, Sağlık Yatırımları, Sağlık Turizmi alanlarında her türlü araştırma hizmetlerini yapma hususunda da iddialıdır. Ayrıca sağlık hizmet sunucularına; süreç analizi, yönetimi ve iş modelinin oluşturulması, sağlık politikaları danışmanlığı hizmetleri de sunmaktayız.

sımdata logo

Simdata Danışmanlığının faaliyet alanlarından bize bahsedebilir misiniz?

Simdata Danışmanlık, ihale ve sağlık alanında geniş bir yelpazede ve kapsayıcı bir hizmet vermeye çalışıyor. Şirketimizin hizmet alanları ana başlıkları ile şunlardır; İhale İşlemleri İle İlgili Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Dosyalarının Hazırlanması İşlerinde Danışmanlık. Emsal Kamu İhale Kurulu Kararlarının Bulunması ve Analizi. İhale İlanlarının Takibi ve Bilgilendirme. İhale Sonuçları Analizi ve Bilgilendirme. İhale İşlemlerinde Danışmanlık ve Mevzuat Sorularına Cevaplar. Mevzuat Değişiklerinin İzlenmesi ve Bilgilendirme. Kamu İhale Kurulu Kararları Analiz ve Bilgilendirme. Fiyat ve Pazar Bilgisi. Pazar ve Fiyat Analizleri. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama.

Gerçekten çok kapsayıcı bir faaliyet alanınız var. Böyle bir hizmet alımının mesela bir tıbbi cihaz firmasına ne faydası olacaktır?

Türkiye’de sağlık ürün ve hizmetleri ile ilgili son 3 yılda ortalama olarak 7.500 civarında ihale sonuçlanmış, ortalama 16 Milyar TL civarında 31.000 civarında sözleşme imzalanmıştır. Onbinlerce doğrudan temin işlemi, DMO vb. ihale dışı yöntemlerle alınanlar ile beraber toplamda 20 Milyar TL’yi aşan bir harcama söz konusudur. Bu pazar her geçen yıl büyümektedir. Dolayısıyla sağlık sektöründe ürün ve hizmet satmak isteyen firmalar için büyük bir pazar vardır. Bu pazardan daha fazla pay alabilmesi, daha fazla ürün ve hizmet satabilmesi için şirketlerimize profesyonel bir desteğin çok katkısı olacaktır.

Yakın ilgi alanınız olan Tıbbi Tedarik Sistemi ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerinizi alabilir miyiz?

Malumunuz üzere Ülkemizde uzun süredir tıbbi tedarik sisteminin en önemli sorunu olarak kamu alımlarında ödemelerin zamanında yapılmaması yani tıbbi tedarik firmalarının tahsilatlarını zamanında alamaması gelmektedir. Şöyle ki bazı üniversite hastanelerinde 36 ayı bulan vadeler söz konusudur. Öte yandan Sağlık Bakanlığı hastanelerinin birçoğunda ise ödeme vadeleri 12 ayı geçmiştir. Bu durum birçok tıbbi cihaz veya ilaç firmasının batmasına yol açabilecek kadar ciddidir. Bu yüzden kamu ödemelerinin zamanında yapılması büyük önem arz etmektedir.

Sizce Ülkemizde nasıl bir Tıbbi Tedarik Sistemi olmalıdır?

Ülkemizde ideal Tıbbi Tedarik Sisteminin şu özellikleri taşıması gerekir. Kurulacak Tıbbi Tedarik sistemi sağlık işletmelerinin ihtiyaçlarının daha hızlı ve pratik olarak temin edileceği, sağlıklı ve kolay erişilebilen kamu alım verileri oluşturulabileceği, yerli ürün ve yerli üretimin desteklenebileceği, kalitesiz ürünlerin piyasaya girişi önlenebileceği özelliklere sahip spesifik sağlık sektörü için elektronik olarak çalışabilecek bir yapıda olmalıdır.

Simdata Danışmanlık olarak sektörü rutin olarak bilgilendirdiğiniz bir uygulamanız var mı?

Evet. Özellikle Tıbbi Tedarik Sektörünü ilgilendiren her türlü mevzuat değişiklikleri, yeni düzenlemeler ve güncel değerlendirmeleri Simdata Danışmanlığın sosyal medya hesaplarında yayınlıyor ve Simdata bülten olarak tüm ilgilere gönderiyoruz. Bu vesile ile sağlık sektöründe çok başarılı yayınlar yapan Medikal News dergisine teşekkür ederim.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It