18 Aralık 2018

Sağlık Sektörünün Geleceğinde Yapay Zekâ ve Robotlar

SINAN IBIS

Uzm. Dr. Sinan İBİŞ

 

Yapay zekânın geniş çapta kullanımı hastalar için maliyet tasarrufu sağlayabilir ve sağlık hizmetlerine yönelik etkinlik ile erişilebilirliği arttırabilir.

 

Tıpta yapay zekâ ve robotlar sağlık görevlilerinin yerini alabilecek mi, hangi doktor benim sağlık sorunuma çözüm sağlayacak, sağlık sektörünün yeniden şekillenmesinde neden robotlar ve neden yapay zeka, sağlık sektörü ile tüketiciler robotlara ve yapay zekaya ne kadar hazır gibi bir çok husus PWC/PricewaterhouseCoopers tarafından, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yer alan 12 ülkedeki 11.000 ’i aşkın katılımcı üzerinde yapılan bir araştırma ile irdelenmiştir.

Araştırmadan öne çıkan sonuçlar…

Yapay zekâ ve robot kullanma isteği gerek sağlık kuruluşlarında, gerekse de tüketicilerde hızla, giderek artmaktadır. Bu artışa neden olan temel husus ise insanların sağlık hizmetlerinden daha kolay, daha hızlı ve daha çok fayda ile yararlanma isteğidir. Yapay zeka ve robot bilimi ile hastalıkların teşhisi, tedavisi, teşhis ve tedavinin doğruluğu gibi hususlar olabildiğince kısa sürelerde incelenebilir. Daha fazla kullanım ve kabullenme için teknolojiye güven kritik önem taşımaktadır; ancak ‘insan ilişkileri’ sağlık sektörü deneyiminin kilit bileşeni olmaya da devam etmektedir. Tüketicilerin sağlık hizmetleri için yapay zeka ve robotlara hazır olup olmadığı konusunda yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre %55’i istekli, %38’i isteksiz, %7’si ise kararsız bulunmuştur.

Sağlığın sektörleri…

Sağlığın iyileştirilmesine destek olmak üzere sağlık hizmeti sunan kurumlar, ödeme kuruluşları ve sektördeki diğer oyuncular arasındaki işbirliği süreçlerinin geliştirilmesi ve standardizasyonunu ile hızlı gelişim süreçlerini sürdürebilmek için, stratejik hedefleri destekleyen entegre çözümler sunmak üzere profesyonel danışmanlar ile işbirlikleri oluşturmaktadırlar. Diğer yandan sağlık kuruluşları yönetişim modellerini güncellerken ve artan maliyetleri yönetirken, bir yandan da güvenilir ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak durumundadırlar.

Sağlık sektöründe dijitalleşme…

Gelişen teknoloji ile birlikte sağlık sektöründe bulunan önemli lider paydaşlar hasta deneyimini mükemmelleştirmek ve hastaların ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verme hedefine daha düşük maliyet, sürdürülebilir kârlı büyüme ve rekabetçi avantajı ile ulaşması için dijitalleşmeyi bir araç olarak görmektedirler. Dijitalleşmenin stratejiden uygulamaya kuruluş içi bir yetkinlik olduğu gerçeğinden yola çıkarak fikirler ile operasyonel iş sonuçları arasındaki uçurumu kapatmak için kuruluşlara sağlık ekosistemi içinde endüstriyel, teknolojik, analitik ve fonksiyonel derinlik getirmek olmazsa olmazdır. Bu medikal derinlik “farkındalığın oluşturulması, hastalıkla mücadele, teşhis, tedavi seçimi, ilaç ve tıbbi cihaz temini, tedavi uygulaması ve kontrol” olarak adlandırılan yedi adımlı entegre hasta deneyimleri yolculuğunda bütünlüğü sağlayacak şekilde tüm paydaşlar için oluşturulmalıdır.

Dijitalleşmedeki en önemli hizmetler ve başlıklar…

Yapay zekâ sağlık hizmetleri harcamalarını azaltırken kalite ve verimliliği nasıl arttırabilir…

Yapay zekânın geniş çapta kullanımı hastalar için maliyet tasarrufu sağlayabilir ve sağlık hizmetlerine yönelik etkinlik ile erişilebilirliği arttırabilir. Yapay zekânın Avrupa’daki sağlık hizmetleri harcamalarını azaltırken kalite ve verimliliği nasıl arttırabildiği araştırılmış, bunun için Avrupa ülkelerindeki halka açık veriler incelenmiş ve yapay zekâ alanında aktif olan Avusturya, Almanya ve Hollanda’dan hastaneler, klinikler, ödeme kuruluşları ve teknoloji şirketleriyle görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bilgilerin analizlerinde, yapay zekâ uygulamasının analiz edilen üç hastalık için sağlık harcamalarındaki tahmini tasarruf miktarı ile bu hastalıkları önleme, teşhis ve tedavi açısından ne kadar etkili olduğu ortaya koyulmuştur.

Çocukluk çağı obezitesinin engellenmesi…

Yapay zekâ kullanımı önümüzdeki on yılda 90 milyar avronun üzerinde tasarruf sağlayabilir. Bu tasarruf tahminine, daha düşük sağlık harcamaları nedeniyle ortaya çıkan faydaların yanı sıra, hastalık izinleri ve düşük verimin yol açtığı kayıplardaki düşüş de dâhil edilmiştir. Yapay zekâ, ayrıca, obeziteyi önlemek için kişinin kendi kendine takibinde verimliliğin artmasına da yardımcı olabilir.

Demans teşhisi…

Yapay zekâ kullanımı, temel bakım seviyesindeki demans teşhisi oranını büyük ölçüde artırmasıyla önümüzdeki 10 yılda sağlık harcamalarında 8 milyar avroya kadar tasarruf sağlayabilir. Yapay zekâ hiçbir zaman net bir teşhis konulamayan demans hastalarına hizmet ederek, %90’a kadar doğruluk oranıyla teşhise yardımcı olabilir.

Meme kanseri teşhisi ve tedavisi…

Yapay zekânın meme kanseri teşhis ve tedavisinde kullanımı en çok erken tanı ve tedaviye karar vermede yardımcı olacak. Geniş ölçekte kullanılırsa, önümüzdeki on yılda 74 milyar avroya kadar tasarruf sağlanmasına yardımcı olabileceği tahmin ediliyor.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It