20 Ocak 2016

SAĞLIK BİNALARININ TESİS YÖNETİMİ

 

Sevgili okurlarım öncelikle yeni yılınızı en içten dileklerim ile kutlar 2016 yılının ülkemize ve tüm sağlık camiasına hayırlar getirmesini temenni ederim. 2003 yılında başlanan sağlıkta dönüşüm programından bu yana yaklaşık 13 yılı geride bıraktık. Sektör adına birçok yenilikleri gelişimleri gördük tecrübe ettik. Kanaatim odur ki bu dönüşüm ileriki yıllarda süratle devam edecek ve aslına bakarsanız hiç bitmeyecek. Özelikle kamu –özelde yapılan dev yatırımlar sonucunda belki de sağlık hizmeti ve buna bağlı olarak tıbbi cihaz sektörü tahmin edemeyeceğimiz bir boyutta farklılaşacak.

Tesis yönetimi

Ben de özellikle gerek medikal gerekse sağlık hizmet sunucularının bu değişime ve yaşanan global rekabete nasıl göğüs gereceği konusunda bazı tüyolar paylaşmak arzusu içerisindeyim. Yıl çerisinde yayınlanan yazılarımda tüm sağlık sektör paydaşlarının faydasına kanat getirdiğim iş yapma modelini geliştirmeye, maliyetlerini düşürmeye, ya da cirosunu artıracağını düşündüğüm bazı fırsat modellerini sizler ile paylaşmak arzusu içerisindeyim. İlk olarak değinmek istediğim konu Sağlık binalarının tesis yönetimi.

Hizmet kalitesi

Tesis yönetimi kavramı, fonksiyonlar içeren bir binanın işlevselliğini ve ana faaliyetine kesintisiz devam edebilmesi için, bakım ve onarımının optimize edilerek optimum seviyede korunmalarını sağlayan, bununla beraber gerekli insan değerini, teknoloji, süreç yönetimini ve bunun gibi çoklu disiplinleri kapsayan ve entegre eden bir faaliyet alanıdır. Sağlık alanında yapılan ister özel ister kamu hastanesi olsun organizasyonların asıl faaliyetleriyle doğrudan ilgisi olmayan fakat organizasyonun hizmet kalitesini birebir etkileyen alanlarda sunulan destek hizmetleriyle, müşteri memnuniyetini ön plana çıkararak verimlilik ve katma değer artışları yaratılıyor olması gelecek dönemde bir iş fırsatı olarak değerlendirile bilinir.

Sağlık hizmet sunucuları

Medikal binalar hangi büyüklükte olursa olsun, işletme, proje yönetimi, alan yönetimi, gayrimenkul yönetimi, tıbbi cihaz planlama, tıbbi sarf malzeme tedarik zinciri yönetimi, stok yönetimi, elektromekanik hizmetler, tıbbi cihaz bakım, onarım, enerji tasarrufu, temizlik, çevre, peyzaj, güvenlik, satın alma, kiralama, bütçeleme, müşteri memnuniyeti, iş ve işçi sağlığı, çağrı merkezleri ve bilgi sistemlerinin tamamını veya bir kısmını barındırabilir.

Sağlık İşletmeleri açısından ciddi manada önem arz edem alt yapı faaliyetlerinin bu işte uzmanlaşmış firmalarla sözleşme yaptıkları takdirde, asıl faaliyet alanlarına odaklanmış olacaklardır. Günümüzde tıbbı cihaz ithal ederek global firmalarla rekabet etmeye çalışan firmalar barındırdıkları tecrübe-bilgi ile bu hizmeti ön plana çıkartmalı ve kendilerini uluslararası arenada medikal binalara uzmanlık alanları dahilinde hizmet verebilmeli. Sağlık hizmet sunucuları ise önemli bir stratejik düzeye yükselmiş olmanın ötesinde işletmeye – tesise de maliyet, verimlilik, zaman tasarrufu gibi konularda ciddi avantajlar, buna bağlı olarak da pazarda rekabet avantajı sağlayabilecektir.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It