23 Mart 2015

Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemleri

APOTECAchemo ‘Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi’, tüm iş akışlarının kontrolünü, izlenebilirliğini ve geriye dönük olarak sorgulanabilmesini sağlamaktadır.

 

Kanser tedavilerinde hasta ve sağlık çalışanı güvenliğini sağlamak üzere, kemoterapi ilaçlarını steril bir ortamda ve ilaç kontaminasyonunu önleyerek hazırlayan, iş akışını kontrol altına alan ve ilaç hatalarını azaltan güvenilir robotik ilaç hazırlama sistemleri ve yazılımlar geliştirilmiştir. Kanser tedavisinde ilaç hataları riskini artıran durumlar söz konusudur. Kompleks tedavi rejimleri ve doz hesaplamaları, uygulama değişkenliği, standart olmayan iş akışı süreçleri, tedavinin başarısını ve hasta güvenliğini tehdit eden ilaç hatalarına yol açan nedenler arasındadır.

 

Teknoloji ve İş Akışı Standardizasyonu

Hasta güvenliği ve tedavi başarısını sağlamak üzere, ilaç hatalarını azaltmak ve hizmet kalitesini artırmak adına sistematik önlemler geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu önlemler içerisinde süreçlerin modernizasyonu ve teknolojik gereçlerin kullanılması ön plandadır. Onkofar Sağlık Ürünleri firması, onkolojik ilaç hazırlama alanında APOTECAchemo ‘Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi’ ile sağlık çalışanlarının maruziyet risklerinin engellenmesinin yanında, ilaç hazırlama sürecinin standardize edilmesi sayesinde, doğru hastaya doğru dozda ilacın, doğru zamanda hazırlanmasının mümkün olduğunu belirtmiştir. APOTECAchemo ‘Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi’; standartlara uygun iş akışları ve prosedürleriyle; antineoplastik ilaçların, steril bir ortamda, sağlık çalışanlarının sitotoksik ilaçlara maruziyet risklerini minimize ederek, otomatize şekilde hazırlanmasını sağlamaktadır.

 

Güvenlik Sağlayan Süreçler

Sistem içerisinde; doz hassasiyetinin sağlanması açısından, malzeme yükleme boşaltma, ilaç hazırlama ve atık kutusu alanlarında geliştirilmiş algılama sistemleri bulunmaktadır. Söz konusu sensörler ile doğru ilacın, doğru dozda hazırlanması kontrol edilebilmekte ve doğrulanabilmektedir. APOTECAchemo yönetim yazılımı, ilaçların hazırlanmasında gerekli ilaç ve malzemeleri en maliyet-etkin şekilde belirleyerek, arta kalan ilaçların kullanımını sağlayarak ilaç tasarrufuna katkı sağlamakla beraber; elektronik terazi desteği ile gravimetrik ilaç hazırlama imkânı sunmakta ve çok sayıda kontrol basamağı gerektirdiğinden güvenliği artırmaktadır.

 

İş Akışı Standardizasyonu, İzlenebilirlik

APOTECAchemo ‘Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi’, tüm iş akışlarının kontrolünü, izlenebilirliğini ve geriye dönük olarak sorgulanabilmesini sağlamaktadır. Yönetim yazılımı sayesinde; doz hassasiyet bilgisi ölçümü, barkod sistemi ile nihai ürün ve kullanılan sarf malzemelerin takibi, etkili maliyet ve malzeme-envanter kullanım raporlarının oluşturulması, acil hasta kaydının gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Onkofar KBYS™

Onkoloji Klinik Bilgi Sistemi Yazılımları alanında; Onkofar Sağlık Ürünleri firması tarafından; Türkiye’de bir ilk olarak; Ar-Ge Projeleri kapsamında; KOSGEB Desteği ile TÜBİTAK tarafından onaylanmış olan Onkofar KBYS™ yazılımı geliştirilmiştir. Yazılım sayesinde; onkoloji kliniklerinde (hasta takip, tedavi planlama ve e-order, randevulama, ilaç hazırlama ve uygulama gibi) süreçlerin tümü elektronik ortamda yürütülebilmektedir. Onkofar Sağlık Ürünleri, onkoloji alanında var olan ihtiyaçları karşılayacak tam bir çözüm sunmak üzere, ürün portföyünde APOTECAchemo ‘Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi’, ChemoCompounder® Yarı Otomatik Kapalı Sistem İlaç Hazırlama Cihazı, BD PhaSeal™ Kapalı Sistem İlaç Transfer Cihazı, Onkofar KBYS™ Onkoloji Klinik Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı, B.Braun İnfüzyon Sistemleri ve Pactosafe Tehlikeli Atık Paketleme Cihazı’nı bulundurmakta.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It