16 Haziran 2015

Prof. Dr. Neslihan Alkış, CEEA Komite Üyeliği’ne seçildi

TARD-ESA 201530 Mayıs- 2Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen ESA 2015 kongresinde Türk anesteziyoloji camiasını da yakından ilgilendiren en önemli gelişmelerden biri ESA tüzüğünün değiştirilmesi çalışmaları oldu.

“ DAHA ADİL BİR SEÇİM İÇİN ESA TÜZÜĞÜ DEĞİŞMELİ “

ESA tüzüğünün değiştirilmesi amacıyla geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Almanya, Belçika ve bazı diğer ülkelerden üyelerin verdiği değişiklik önerileri hakkında yoğun tartışmalar hem ESA Konsül toplantısında hem de ESA Genel kurulunda en önemli başlık olarak gündemde yer aldı. Söz konusu değişiklik isteği ; “ bütün seçim mekanizmalarının sadece genel kurul esnasında yapılıyor olması ve buna bağlı olarak temsiliyet  anlamında büyük üyelere ve kongrenin yapıldığı yerlerdeki üye çoğunluğuna avantaj sağlıyor olmasının“ adil olmadığını düşündüğümüz için savunduk. Tüzük değişikliği tartışmaları esnasında ESA Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen TARD Genel Sekreteri Prof.Dr. Zekeriyya Alanoğlu’nun da ESA Konsül üyesi olarak görevlendirildiği “Tüzük çalışma grubunun” hazırladığı alternatif tüzük değişikliği önerisi her platformda görüşüldü.

Bu öneri üye sayısının yüksek olduğu ülkelere ağırlıklandırılmış oy hakkı verilmesini ancak bunun yanında üye sayısı ne kadar az dahi olsa her ülkeye en az bir oy hakkı verilmesini içermektedir. Her iki öneri yoğun tartışmalar altında genel kurulda ele alındı ve yeterli çoğunluk oyunu alamadıkları için kabul edilmediler. Bu şekilde şu an geçerli olan tüzük yürürlükte olmaya devam edecektir. Şu an geçerli tüzüğe göre her üye ülkenin şeçme hakkı eşittir ve aynı oy kullanma hakkına sahiptir. Bunun yanında gelecek dönemlerde özellikle ESA karar alma mekanizmalarında daha etkin rol alınabilmesi için ülkemiz Anestezi Uzmanlarının daha yoğun olarak ESA üyeliklerini gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir.

“ TÜRKİYE EN ÇOK CEEA KURSU DÜZENLEYEN ÜLKE “ OLDU

TARD BAŞKANI PROF. DR. ALKIŞ CEEA KOMİTE ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ…

Avrupa’da Anesteziyoloji için Sürekli Tıp Eğitimi Komitesi (CEEA) Avrupa Anesteziyoloji Derneği (ESA) ve Dünya Anesteziyolojistleri Dernekleri Federasyonunun (WFSA) birleşik bir komitesi olup, Anesteziyoloji alanında geliştirme kursları organize etmekle görevlidir.

CEEA yaklaşık 100 merkezde, bölgesel olarak sürekli tıp eğitimini sürdürmektedir. Tüm bu merkezlerde 6 kurstan oluşan bir eğitim programı standart ve sürekli güncellenen bir çerçevede yürütülmektedir.

Bu kurslar tüm ülkelerdeki anesteziyoloji uzmanlarına yönelik olup, anestezi, yoğun bakım, acil tıp ve ağrı konularını içermektedir.

Avrupa’da Sürekli Anesteziyoloji Eğitimi komitesi genel kurulu da Euroanaesthesia 2015 esnasında gerçekleştirildi. Bu toplantı esnasında alınan geri bildirimlere göre son dönemde Türkiye en çok CEEA kursu düzenleyerek bu anlamda Avrupa çerçevesinde önemli bir başarı elde etmiştir. Bu başarıya paralel olarak Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan Alkış CEEA komite üyeliğine CEEA Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda seçilmiştir. Bu şekilde kurs sayısı ile öne çıkan ülkemizin komite çalışmalarında da önemli bir şekilde temsil edilmesi söz konusu olacaktır.

 

EUROANAESTHESİA TOPLANTILARINDAN BİRİNİ TÜRKİYE’DE YAPMAYI HEDEFLİYORUZ “

Euroanaesthesia toplantılarında her sene düzenlenen Ulusal Stantlar konsepti bu yıl ilk kez Asistan Eğitim Standartlarının sunulduğu bir platforma dönüştürülmüştür. Bu konsept daha açıklanmadan önce TARD tarafından yapılan bir değerlendirme sonucunda ülkemizi Ulusal Stantta temsil etmek üzere 4 Araştırma Görevlisi tespit edilmiştir. Bu araştırma Görevlileri Dr. Yasemin Dark, Dr. Merve Kocaoğlu, Dr. Gülsüm Karabulut ve Dr. Necip Akman özellikle ülkemizde yeni kabul edilmiş olan Çekirdek Müfredat ve 5 yıllık eğitim süresi üzerinden hazırladığı ve TARD Yönetim Kurulu’nun onayladığı sunum toplantı boyunca bu genç meslektaşlarımız tarafından kongre katılımcıları ile paylaşılmıştır. Bu anlamda Ulusal Standımıza uğrayan pek çok katılımcıya Türkiye’deki Anesteziyoloji Eğitim Standartları hakkında bilgilendirme yapılmış, daha önceki ve gelecek dönemlerde ülkemizde yapılmış olan ve yapılacak olan toplantılar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aktarımı yapılmıştır.

 

Bu yılki kongrede ülkemizden birçok bilim adamı kongrenin bilimsel içeriğine katkıda bulunmuştur. Bu anlamda meslektaşlarımızın artan katkıları ve sağladıkları yoğun mesai ülkemizin uluslararası platformdaki temsiliyet açısından büyük önem arz etmiştir. Gelecek yıllardaki toplantılarda bu artış eğiliminin devam etmesi ülkemizin hak ettiği akademik seviyenin yansıtılması açısından anlamlıdır. Benzer şekilde ülkemizdeki araştırmacıların ürettiği bilimsel araştırmalar Euroanaesthesia 2015 toplantısında uluslararası araştırmacıların görüşlerine ve değerlendirmelerine bilimsel sunumlar şeklinde sunulmuştur ve olumlu pek çok geri dönüş alınmıştır.

Gelecek yıllarda organize edilecek olan Euroanaesthesia toplantılarından birisinin İstanbul’da yapılması için daha önceki dönemlerde yapılan girişimlere devam edilmiş ve ESA merkez ofisten bir değerlendirme ekibinin ülkemizi ziyaret edeceği ve fiziksel şartları inceleyerek bir karar oluşturacağı öğrenilmiştir. Bu anlamda yıllardır bir engel olarak ifade edilen KDV ödentisi sorunu ESA’nın KDV yükümlüsü haline gelmesi ve ülkemiz ile Belçika Krallığı arasındaki Çifte Vergilendirmenin Engellenmesine Dair Anlaşma’nın ESA yetkililerine sunulması çerçevesinde aşılmış olarak gözükmektedir. Ayrıca şu anki ESA Yönetim Kurulu üyeleri ile kongre öncesi ve sırasında temaslar kurulmuş, kendi isteklerine istinaden daha önce TARD olarak sunulmuş olan motivasyon mektubu hatırlatılmış, ülkemizin ve özellikle İstanbul’un avantajlarının altı çizilmiş, ESA seçilmiş Başkanı ile birebir temaslar sağlanmış, ESA Yönetim Kurulu’nda yeniden seçilmiş olan veznedar ve üyelere bu konudaki bilgilendirmeler yapılmış olumlu görüşler alınmıştır. Bu veriler ışığında önümüzdeki yıllarda bu önemli toplantının Türkiye’de yapılma ihtimali her zamankinden daha yüksek olarak değerlendirilmektedir.

Euroanaesthesia 2015 toplantısı esnasında ESA tarafından yürütülmekte olan çok merkezli çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantıları yapılmış ve ülkemiz bu toplantılarda ulusal koordinatörlerimiz ve araştırmacılarımız tarafından temsil edilmişlerdir. Yeni dizayn edilmiş olan çalışmalar en kısa zamanda ulusal araştırmacılarımızın dikkatine sunulacaktır.

 

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It