3 Aralık 2020

PHILIPS, RSNA 2020’da Yapay Zekâ Destekli Radyoloji İş Akışı Programını İlk Defa Tanıttı

phılıpıs rsna 1

 

Sağlık teknolojilerinde dünya lideri Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), Kuzey Amerika Radyoloji Derneği’nin (RSNA) online düzenlenen 2020 yıllık toplantısında radyolojide entegrasyon, dijitalleşme ve sanallaştırma sayesinde operasyonel verimliliği artıracak uçtan uca çözümler sunan Philips Radiology Workflow Suite programını tanıttı. Philips, RSNA 2020 etkinliğinde kullanıcılarla ilk kez buluşturduğu ürünlerinin sağladığı çözümlerle teşhis ve girişimsel radyolojideki en kritik operasyonel sorunlar için tüm radyoloji iş akışını güçlendirecek anahtar çözümler sunuyor.

Online olarak Türkiye’deki sağlık editörleriyle online olarak bir araya gelen Philips Görüntüleme Çözümleri İş Birimi Başkanı Kees Wesdorp, RSNA’da tanıtılan sistemler hakkında bilgiler verdi. Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda RSNA’da tanıtılan Philips çözümleri anlatıldı.

Sağlığın dijitalleşmesi

Haluk Karabatak toplantıda yaptığı açıklamada, “COVID-19 ile birlikte sağlık sistemlerinin ve çalışanlarının üzerine ağır bir yük geldi. Ancak hastalara akut ve elektif bakım sağlama ihtiyacı da hızla devam ediyor. COVID-19, sağlığın dijitalleşmesi sürecini ve sağlıkta yapay zekâ uygulamalarını inanılmaz bir hızla artırdı. RSNA’da tanıttığımız Philips inovatif çözümlerinden birçoğu da bu teknolojilerin ardındaki itici güç olacak. Teşhis ve tedavi seçimi aşamalarında kritik bir rol oynayan radyoloji bölümleri, dijitalleşme ve yapay zekâ sayesinde artacak verimlilikle birlikte çok daha fazla hastanın hem hastanelerde hem de uzaktan daha iyi tedavi imkânlarına kavuşabileceği en önemli alanlardan biri olarak ortaya çıkıyor” dedi. Yapay Zekâ Destekli Radyoloji İş Akışı Programı’nın Türkiye’deki hastanelerde kullanımı için görüşmelerin başladığını belirten Karabatak, “Çözümlerimiz her marka cihaza entegre olabiliyor” diye konuştu. Karabatak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir hastanın radyolojiye sevkinden klinik durumunun bilindiği ana kadar geçen sürede sağlık hizmeti; temelini hassasiyet ve kesinliğin oluşturduğu, çok katmanlı karmaşık iş akışlarına bağlı olarak veriliyor. Philips; veri odaklı uygulama yönetimi ile radyoloji personeli ve hasta deneyiminin iyileştirilmesinden, kendinden daha emin bir teşhis ve dolayısıyla daha gelişmiş hasta bakımına kadar pek çok aşamada doğru veriler, teknoloji ve klinik içgörüler arasında kurduğu bağlantılarla hasta için hassas teşhis ve tedaviye giden yolu açıyor.”

Düşük kaliteli ve gereksiz görüntülemenin zararı

Etkili veri sağlama, analiz ve raporlama faaliyetlerinin modern teşhis sistemlerinin merkezinde yer aldığı günümüzde; sağlık kuruluşlarının, personel ve hastaların deneyimini iyileştiren, daha iyi sağlık sonuçları sağlayan ve bakım maliyetini azaltan entegre, dijital sistemleri hayata geçirme ihtiyacı giderek artıyor. Bu durumun etkisi ise sistemin tamamında görülebiliyor. Radyoloji bölümlerinin %97’sinin, raporlama ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayamadığını ifade eden Philips Görüntüleme Çözümleri İş Birimi Başkanı Kees Wesdorp, tekrarlanan, düşük kaliteli ve gereksiz görüntüleme tetkiklerinin, yılda 12 milyar Dolar gibi yüksek bir tutara karşılık geldiğini söyledi. Wesdorp, bunun sebebinin hem eski cihaz kullanımı hem de eski cihazlardan kaynaklandığını belirterek. “Ekipman anlamında çıta yükseltilmeli. Kalitesiz görüntülerden netice alınamadığı için birçok defa çift tarama yapılmaktadır” dedi. Wesdorp şöyle konuştu: “Bu durum, COVID-19 ile birlikte daha da artış gösterdi. Pandeminin yüksek olduğu dönemde görüntüleme hacminde karşılaşılan %50-70’lik tahmini düşüşün ardından biriken işleri yönetme durumundaki radyoloji bölümlerinin bir yandan kanser, kalp ve başka rahatsızlıklara sahip hastalar için acil olmayan tetkik ve prosedürleri gerçekleştirirken diğer yandan da yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarına destek vermeleri gerekiyor. Küresel ölçekte artan radyolog açığı ile teşhis ve tedavideki iş yüklerinin hem hacim hem de zorluk açısından yoğunlaşması da bunlara eklenince radyoloji bölümleri, doğru teşhis ve tedavi sunma ile hasta bekleme sürelerini minimuma çekme baskısıyla karşı karşıya kalıyorlar.”

phılıps rsna 2 KEES

Hastalar, teknoloji uzmanları ve radyologlar için entegre iş akışı çözümleri

Görüntülemeyi entegre sistemler odaklı bir anlayışla ele alan Philips’in, görüntüleme alanındaki iş akışlarını birbirlerine bağlayarak hastaların daha iyi sonuçlar almalarının yanı sıra radyologların, teknoloji uzmanlarının ve yöneticilerin hem daha verimli hem de daha etkili bir çalışma deneyimi elde etmelerine yardımcı olduğunu hatırlatan Kees Wesdorp, “Philips’in görüntüleme, tedavi ve klinik çözümler alanlarındaki sağlam temellerini güçlendiren Philips Radiology Workflow Suite kullanıcıdan bağımsız olarak dünyanın dört bir yanındaki tüm radyoloji bölümlerinin kullanabilecekleri şekilde tasarlandı. Philips Radiology Workflow Suite programının entegre çözüm portföyünde görüntüleme teknolojileri, bilişim çözümleri ve hastalık yönetimi, hasta katılımı ile birlikte daha pek çok konuda ilişkili çözümler yer alıyor” dedi. Teşhis süreçlerinde hassasiyet ve kesinliğin çok büyük bir önem taşıdığını belirten Wesdorp, “Müşterilerimizin problemlerine cevap vermek amacıyla bağımsız ürünlerden uzaklaşıp entegre sistem ve çözümlere yöneldik. Veri ve bilgi odaklı bu yaklaşımda, programlamaya dayalı süreçlerle operasyonel verimlilik artışı sağlanıyor. Böylece daha bilinçli bir uygulama yönetimi ve sürekli iyileştirme elde ediliyor.” ifadelerine yer verdi. Kees Wesdorp, “Philips RSNA online sitemizin ziyaretçileri, Philips’in radyoloji iş akışlarını optimize ederek ve entegre teşhis verilerinden hareketle içgörüler üreterek bizi her hasta için net yöntemlere ve öngörülebilir sonuçlara götüren akıllı bağlantılı sistemleri deneyimleyebildi” dedi.

phılıps rsna 4Vereos Ambient Exp_NewsCenter

“Philips Radiology Workflow Suite programı birçok fayda sağlıyor”

Philips’in yeni programının teşhis süreçlerinin tüm aşamalarında teşhis başına toplam maliyetin düşürülmesine katkı yaparken birçok konuda da çözümler sunduğunu anlatan Kees Wesdorp şu bilgileri verdi:

  • Planlama ve hazırlık – Olası bir hastalık teşhisinden şüphe edilen kişilere RSNA 2020’de tanıtılan Philips Patient Engagement Manager uygulaması ile kişiselleştirilmiş yönergeler ve hatırlatıcılar içeren SMS’ler gönderilerek tetkiklere gelmeden önce destek verilebiliyor.
  • Görüntü alma – İlk seferde doğru görüntüleme baskısı altında çalışan teknoloji uzmanları artık Philips Radiology Operations Command Center sayesinde sanal ortamda uzmanlardan destek alabilecekler. Philips’in üst segment ultrason sistemlerinde bulunan Collaboration Live özelliği ise teknoloji uzmanlarını gereken yer ve zamanda meslektaşları ile buluşturuyor. Hasta işlem sürecini kolaylaştıran Philips MR Smart Workflow uygulaması da otomasyon teknolojisini mümkün olduğunca kullanarak klasik bir MR tetkik iş akışındaki işlem sayısını azaltıyor. Öte yandan, Philips Radiology Imaging Suite, hasta bilgileri ile ileri görüntüleme ve analiz sonuçlarını kolayca görüntülenebilen tek bir pencerede entegre ederek teknoloji uzmanlarına ortak bir görüntüleme platformu ve kolaylaştırılmış iş akışları sunuyor.
  • Görüntü ve veri yorumlama – Günümüzde gittikçe daha çok sayıda görüntü yorumlamak durumunda olan radyologlar artık yapay zekâ tabanlı Philips Workflow Orchestrator programının oluşturduğu önceliklendirilmiş iş listesinden ve çeşitli sistemlerde üretilen gelişmiş görüntüleme ve analizlerin tek bir pencerede toplandığı sezgisel bir özetten faydalanabilecekler. Ayrıca, Philips Advanced Visualization Portal – IntelliSpace – COVID-19 lezyonlarını tespit eden algoritmalar gibi yapay zekâ araçlarının desteğiyle farklı bölümlerin hasta verilerini birbirlerine bağlayarak bu bölümlere birlikte çalışabilme becerisi ile daha yüksek klinik zekâ ve analiz avantajı kazandırıyor.
  • Raporlama ve sonuçların paylaşımı – Raporlama sürecini kolaylaştıran Philips Clinical Collaboration Platform, Interactive Multimedia Reporting modülündeki dahili ses tanıma özelliğiyle radyologların, klavyeyle hasta ve klinik bağlam verilerini girme gerekliliğini tamamen ortadan kaldırarak dönüş sürelerini kısaltıyor. Teşhis verilerinin rapora doğrudan aktarılması ile radyologlar sonuç raporlarını hızla gözden geçirip onaylayabiliyor, doktorlar için klinik içerikli bilgileri ekleyebiliyorlar.
  • Ortak karar alma, yöntem seçimi ve tedavi – Philips Tumor Board, bir hastayı sevk eden ve bakım yöntemine ilişkin tavsiyelerinde daha emin olma ihtiyacı duyan doktorlar için radyoloji, genomik, laboratuvar, tedavi ve diğer konulardaki verileri bir bütün halinde tek görüntüde sunuyor. Böylece radyologlar, geniş klinik ekipleriyle beraber tüm hasta profilini tek seferde görüp tedavi yöntemine daha verimli ve daha güçlü bir iş birliğiyle karar verebiliyorlar.
  • Sonuçlar ve takip – Radyoloji bölümündeki yöneticiler, bu imkânlar sayesinde hastalara tedavi planlarından sapmamaları için destek verirken bir yandan da Philips Performance Bridge’in sağladığı gerçek zamanlı performans metrikleri ve tedavi sonrası hasta bakımı uygulaması ile genel operasyonel verimliliği iyileştiriyor. Philips Patient Portal sayesinde de hastalar kendi bilgilerine erişebiliyor ve bunları kurumlar, doktorlar, uzmanlar ile diğer sağlık tesislerinin paylaşımına sunabiliyorlar.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It