7 Ekim 2019

Meme radyolojisinde büyük buluşma

fujifilm 2 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi “Meme Radyolojisi İleri Uygulamalar Sempozyumu” Fujifilm Türkiye’nin ana sponsorluğunda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi “Meme Radyolojisi İleri Uygulamalar Sempozyumu” Fujifilm Türkiye’nin ana sponsorluğunda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildi. 21 Eylül’de Doç. Dr. Fatma Nur Soylu Boy başkanlığında bir araya gelen konunun uzmanları meme radyolojisiyle ilgili bilgilerini paylaştılar. Toplantıda meme görüntülemesi ile memede tanısal ve tedavi edici girişimsel işlemler; son teknolojik yöntemler ışığında gözden geçirildi. Meme radyolojisi bilgileri, bilimsel gelişmeler ve klinik tecrübelerle birleştirilerek güncellendi.

Katılım yoğun oldu

Paylaşılan bilgilerin, akademik kazanım ve klinik uygulama kolaylığına dönüşmesini sağlayan bir platform oluşturuldu. Radyolojik gelişmelerin yanı sıra cerrahi ve radyoloji iş birliği açısından önemli konular ele alındı. İnteraktif olgu tartışmaları yapılarak, mamografi iş istasyonlarında olgu bazlı pratik uygulamalar gösterildi. Sempozyumda konunun uzmanları, tomosentez, spektral mamografi, otomatik meme ultrasonu, onkoplastik cerrahi, meme koruyucu cerrahisi, tanısal ve girişimsel işlemler konularında detaylı bilgiler aktardılar. Fujifilm Türkiye’nin ana sponsorluğunda yapılan sempozyuma katılım yoğun oldu.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It