16 Nisan 2019

Kardiyak BT incelemesinde Revolution CT Sistemi üstün özellikler sunuyor

pontone 1

 

 

Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği (EACVI) Yönetim Kurulu Üyesi, Milano-Monzino Kardiyoloji Merkezi’nden Prof. Dr. Gianluca Pontone; GE Sağlık Türkiye tarafından İstanbul ve Ankara’da düzenlenen sempozyumlarda Kardiyak BT, Kardiyak BT perfüzyon ve Kardiyak FFR (Fractional Flow Reserve) incelemelerindeki tecrübelerini paylaştı. GE Sağlık Genel Müdürü Yelda Ulu Colin’in açılış konuşmasını yaptığı toplantılara katılım yoğun oldu. Prof. Dr. Gianluca Pontone, İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda ve Ankara’da Divan Çukurhan Otel’de düzenlenen sempozyumlarda, “Koroner BT Anjiyografi Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar ve İleri Uygulamalar” başlıklı konuşmalar gerçekleştirdi. Prof. Dr. Gianluca Pontone konuşmasına, Kalsiyum Skorlamanın değerlendirilmesi ve önemini belirterek başladı. Bu incelemede hasta koroner damarlarında tespit edilen yüksek kalsiyum oranının (skor değeri>400) kardiyak BT anjiyo değerlendirmesinde büyük zorluk yaratabildiğini belirtti. Bu zorluğun ancak yüksek rezolüsyon ve tek kalp atımında inceleme yapılmasına olanak sağlayan BT sistemleri ile aşılabileceğini, bu sayede non-invaziv BT anjiyonun yakın bir zamanda diyagnostik amaçla yapılan kateter anjiyonun yerini alabileceği bilgisini verdi. Sonrasında Kardiyak incelemenin ikinci adımı olan Kardiyak BT incelemesi, değerlendirmesi ve Kardiyak BT’deki radyasyon dozu uygulamalarından bahsetti. Kardiyak BT çekimlerinin tarihçesinden söz ederken, 5-6 kalp atımında yapılan kardiyak incelemelerin zorlukları ve diyagnostik değerlendirmelerini anlattı. Bugün tek kalp atımında kardiyak vasküler yapıların kolaylıkla değerlendirilebildigini ve hareket düzeltme yazılımının da desteği ile yüksek doğruluk oranlarına ulaştığını örnek vakalar üzerinden açıkladı. Tek kalp atımında aksiyal (Sekansiyal) yöntem ile yapılan incelemelerde radyasyon dozunun büyük oranda düşürülebildiğini ve 20 yıldır özellikle kardiyolog hekimler tarafından gündeme getirilen yüksek doz sorununun aşıldığını belirtti. Önceleri 10-20 mSv olan kardiyak BT inceleme dozlarının 16cm dedektor yapısına sahip Revolution CT sistemi ile 1mSv altında yapılabildigini özellikle vurguladı. Konuşmasında Kardiyak BT, FFR ve Kateter anjio karşılaştırmaları ve Kardiyak BT’nin bu değerlendirmedeki önemi ve inceleme kriterlerini açıkladı. FFR BT değerlendirmelerinin artık kardiyak BT incelemesinin bir adımı olması gerektiğini özellikle belirtti. FFR BT de alınan sonuçların kateter anjiyo da yapılan değerlendirmeler ile karşılaştırmasından bahsederken non-invaziv olan BT’nin sonuçlarının yüksek doğruluk oranlarını yapılan vaka çalışmaları ile açıkladı. Birçok hastanın FFR değerlendirmesi sayesinde kateter anjiyo yapılmasına gerek olmadan ihtiyaç duyulan sonuçlara ulaşılabildiğini vurguladı. FFR BT incelemesinin önemini anlatırken, %30-40 darlık oranlarında dahi FFR sonuçlarının pozitif çıkabileceğini yani hastaya stent uygulaması gerekebildiğini ve böylelikle hastanın olası bir kalp krizinden korunabileceğini vaka sunumları ile destekleyerek açıkladı. Hastanın kateter anjiyo ile yeniden değerlendirmesine ya da bir tedaviye ihtiyacı olup olmadığı konusunda karar noktasında FFR BT’nin anahtar bir rolü olduğunu vurguladı.

Kardiyak BT incelemesi

Pontone, son olarak Kardiyak BT incelemesinde yeni bir gelişme olarak değerlendirilen Kardiyak Perfüzyon incelemesini, nasıl yapıldığını, BT perfüzyon incelemesinin yapılabileceği cihaz, dedektör yapısı ve tüp rotasyon hızı gibi bilgileri katılımcılara ayrıntılı olarak aktardı. BT perfüzyon incelemesi için özellikle dedektör Z ekseni kalınlıgının 16 cm olan sistemlerde diyagnostik değerlendirmenin çok daha değerli olduğunu, tek kalp atımında miyokard kasının kontrastlanmasının doğruluk değerinin yükseldiğini, sistemin birden cok kalp atımında çekim yapabilme kabiliyeti sayesinde kalp kası perfüzyon değerlendirilmesinin yükdek doğruluk oranı ile yapılabildiğini, ölü ve canlı dokunun kan akım değerlerinin karşılaştırılarak çok hızlı bir şekilde sonuca ulaşılabildiğini anlattı. Konuşması süresince paylaştığı bilgileri Avrupa’da birden fazla merkezde yapılan ve yüksek doğruluk oranlarına ulaşan bilimsel yayınlar ile destekledi ve katılımcılar ile bunları ayrıntılı olarak paylaştı. Dr. Pontone yaklaşık 4 yıldır kullandığı Revolution CT cihazı ve öne çıkan üstün özelliklerini anlatırken, özellikle Kardiyak BT incelemesinde Revolution CT cihazının kendilerine sağladığı kolaylıklar ve ulaştıkları sonuçlardaki doğruluk oranına etkisini ayrıntılı bir şekilde anlattı. BT Perfüzyon incelemesinin doğru sonuçlara çok düşük radyasyon dozlarında ancak bu tip geniş dedektör alanına sahip cihazlar ile ulaşılabileceğini belirtti.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It