31 Mart 2018

İlaç endüstrisinden Hükümet’in ilaçtaki çalışmalarına övgü

untitled

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile ilaç endüstrisinin bir araya geldiği 2. İlaç Kurultayı, İstanbul’da düzenlendi. T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ve İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, SURDER Başkanı Ecz. Kazım Dinç, TİSD Başkanı Cengiz Celayir, AİFD Başkanı Elif Aral’ın açılış konuşmaları yaptığı Kurultay kapsamında çeşitli paneller ile Türkiye ilaç endüstrisinin vizyonu ve hedefleri değerlendirildi. Kurultay’da; İEİS, AİFD, TİSD VE AİFD’den Hükümet’in Türkiye’de ilaç alanındaki çalışmalarına övgü yapıldı.

İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, açılışta yaptığı konuşmada; “İlaç ekonomisinde dünyada 18, sıradayız. Yüksek katma değerli ilaçlar üretiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ilaçta yerlileşmenin önemini sık sık dile getiriyorlar. 6.1 milyar TL’lik ithal ürünün yurt içinde üretime dönüştürülmesi hedefleniyor. Kapasitemiz artacak. İhracatımızı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 150 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Başkanı Elif Aral da konuşmasında; “Sağlıkta dönüyümü OECD ülkeleri 30 yılda gerçekleştirirken, biz 6-7 yılda gerçekleştirdik. İlaca erişimde ülkemizde sorun yok. İlaç endüstrisinde, ilacın niteliğinde ve küresel pazarlarda değişiklikler göreceğiz” diye konuştu. Sağlık eski Bakanı Ecz. Kazım Dinç de konuşmasında; Sağlık Bakanlığı ve TİCK’in çalışmalarını başarılı bulduklarını ifade etti.

Sektörde 2017’de önemli gelişmeler yaşandığını anlatan TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ise, şunları aktardı: “Kurumumuz açısından 2017 iyi geçti. Sektörümüz için de verimli ve güzel bir yıl oldu. Kurum tarafında önemli mevzuat değişiklikleri yapıldı. Ruhsatlandırmada önemli gelimeler oldu. 800’ü aşkın önceliklendirme başvurusu değerlendirildi. Bunlar öncelikli ve yüksek öncelikli olarak belirlendi. Bunlara da riayet etmeye başladık. Süreler konusunda öngörülebilirlik için önemli adımlar atıldı.” Gürsöz, kurum çalışmalarına bilgi sistemlerini daha çok hayata geçirdiklerini belirterek, yakın zamanda bütün süreçleri elektronik ortama aktaracaklarını kaydetti. Kalkınma planlarının hazırlanmasında da aktif rol aldıklarını ifade eden Gürsöz, bu toplantılarda Kalkınma Bakanlığı ile önemli konuları ele aldıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ise, orijinal molekül geliştirilme çalışmalarına dikkati çekerek, “Ülkemizde bu imkan var. Sağlık Bakanlığı’nda bulunan hasta dataları dünyanın hiçbir devletinde yok. Bizde bütün ülkenin dataları var. TÜBİTAK’la beraber bu çalışmaları yürütüyoruz. Genom projesi başlatıyoruz. İlk etapta 100 bin vatandaşımızın genom analizlerini yapacağız” dedi. Konuşmasında ilaç ihracatı, ilaçta ve aşıda yerelleşme konularına da temas eden Gümüş, bu konuda sektör paydaşlarını dinlemeye hazır olduklarını söyledi.

Kurultayda; “İlaç Sanayi Vizyon ve Hedefler 2023’e doğru, “Ruhsatlandırma Süreci, Önceliklendirme, Fiyatlandırma, Klinik Araştırmalar, GMP Denetimleri ve Sektörün Farmakovijilans Yükümlülükleri”, “Sanayi Politikaları, İlaç Sektörüne Yönelik Devlet Teşvik ve Destekleri, 11. Kalkınma Planı ve Tüm Taraflar İçin Sürdürülebilir Sağlık Finansmanı” gibi konu başlıklarında oturumlar düzenlendi.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It