26 Eylül 2017

III. TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KONGRESİ YENİDEN TOPLANIYOR

DSC_3632

Tıbbi tedarik zincirinde etkin ve sürdürülebilir kaynak yönetimi için sağlık yöneticileri, ürün ve hizmet sunucuları ile üçüncü kez bir araya gelecek. Sağlıkta satınalma, finans, bilgi işlem yöneticilerinin yanı sıra kamu, üniversite ve özel hastanelerin üst düzey yöneticilerini de ağırlayacak olan Uluslararası Katılımlı III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı, verimli ve etkin bir tedarik zinciri yönetimi ile kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti hedefine ulaşmada anahtar rol oynayacak.

Tıbbi tedarik zincirinin tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan Uluslararası katılımlı III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı, 7-9 Aralık 2017 tarihleri arasında, Antalya Susesi Golf Resort Belek’te gerçekleşecek. Kamu, özel sektör, üniversite hastanelerinin yetkililerinin yanı sıra ilaç ve medikal sektör üretici firmalarını ağırlayacak olan III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarında sürdürülebilir sağlık hizmeti ve kaynakların verimli kullanılması amacı ile uluslararası standartlarda tedarik zinciri ve stok yönetimi konusu masaya yatırılacak.

T.C. Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ın Onursal Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün Başkanlığında gerçekleşecek III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresinde geleceğin tedarik zinciri yönetimi konuşulacak.

Kamu, özel ve üniversite hastaneleri ile şehir hastanelerinin tedarik zinciri, yerelleşme yol haritası ile tıbbi tedarik zinciri yönetim modellerinin gündeme alınacağı kongreyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, “Tedarik zinciri ve stok yönetiminde zaman, mekân ve mali kaynakların doğru ve verimli kullanılması en önemli konudur. Ülkemizde bu konuda ilerleme kaydeden kurumların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, olması gereken sistemlerin, teknolojilerin ve pilot uygulamaların sağlık yöneticileri ile paylaşılması, sektöre ürün ve hizmet sunan firmalarla sağlık yöneticilerinin bir araya gelmesi bu kongrenin öncelikli amacını oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise, “Değişim ve gelişmelerin hız kesmediği sektörlerden bir olan sağlık sektöründe bu gelişmelere paralel olarak tıbbi tedarik zinciri yönetimi de yeniden şekilleniyor. Tıbbi tedarik zincirinde yer alan paydaşların ve sunulan hizmetlerin tüm yönleri ile tartışılacağı etkinlik, geleceğin sağlık tedarik zincirinin oluşmasında anahtar rol oynayacak” sözleri ile kongrenin öneminden bahsetti.

Kongre ve fuarın yanı sıra çalıştaylar, paneller ve eğitimlerle de yoğun bir program içeren etkinlik; satınalma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman ve bilişim alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımının yanı sıra; sağlık sektöründe yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği, tedarikçilerle kullanıcıların bir araya geldiği bir platform olacak.

Sağlık Bakanlığı, SGK ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin destek ve işbirliği ile Satur ve Ekspotürk tarafından organize edilen kongrenin içeriği ise şöyle:

  • Tıbbi tedarik zinciri yönetim modelleri
  • Tıbbi tedarikte yeni trendler ve dönüşümler
  • Etkin finans yönetimi (Maliye Bakanlığı, ÇSGB)
  • Tedarik zinciri yönetiminde IT Çözümleri
  • Mevcut Mevzuat Uygulamaları ve Geliştirme Önerileri
  • Kamu Hastaneleri Uygulamaları
  • TİTCK Uygulamaları
  • Üniversite hastanelerinin işletme problemlerinde tıbbi tedarik boyut
  • Şehir hastanelerinin tıbbi tedarik zinciri uygulamaları ve finansal sürdürülebilirlik
  • Tıbbi Tedarikte Yerelleştirme, SEYK, Ar-Ge (BSTB, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK)

Bu konular kapsamında araştırmacılar ve akademisyenler tarafından bildiriler sunulacak. Akademik kurul şu isimlerden oluşuyor:

KONGRE ONURSAL BAŞKANI:

Dr. Ahmet DEMİRCAN / T.C. Sağlık Bakanı

KONGRE BAŞKANLARI:

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ / Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

AKADEMİK KURUL:

Prof. Dr. Haydar SUR

Prof. Dr. Alper CİHAN

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI

Yrd. Doç. Dr. Güven BEKTEMUR

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It