16 Nisan 2019

“Hasta ve sağlık çalışanı güvenliği alanındaki çözümlerimizi sağlık çalışanlarına ve hastalara ulaştırıyoruz”

ayse sanlıoglu 1

 

BD Türkiye Genel Müdürü Ayşe T. Şanlıoğlu ile firmanın çalışmaları hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik:

Bize biraz Becton Dickinson’u (BD) tanıtır mısınız? Türkiye’de hangi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

BD, dünyada giderek artan sağlık gereksinimlerinin karşılanabilmesi için birçok farklı paydaş ve müşteri ile iş birliği içinde çalışan, alanında önde gelen bir medikal teknoloji şirketi. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde yaklaşık 65 bin çalışanıyla, “Dünyada sağlığı geliştiriyoruz” sloganıyla faaliyet göstermektedir. 1898’de ilk cam şırınganın patentini alan BD, hastalara yönelik olarak hastalık tedavisini ve sağlık profesyonelleri için de bakım sürecini geliştirmektedir. BD Türkiye olarak sağlık öncüsü misyonumuzla ülkemizde sağlığı geliştirmek için hastaları ve sağlık çalışanlarını merkezimize alarak insan odaklı yaklaşımlarımızla iş ortaklarımız, fikir önderleri, dernekler ve karar vericiler ile iş birliği içerisinde daha güvenli ve kaliteli bir sağlık bakımı sunmak için çalışıyoruz. Hasta ve sağlık çalışanı ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlarda çözümler sunuyoruz. Tanı laboratuvarlarında test sonuçlarının standardize edilmesi, damar erişim yönetimi, ilaç hatalarını azaltmak için verimli stok yönetimi ve etkin ilaç transferi, araştırma laboratuvarlarındaki yaşam bilimi çalışmaları için çözüm önerileri, kronik hastalıkların doğru ve etkin yönetimi, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği, enfeksiyon önlemede 360° çözümler ve diyabet yönetimi gibi konularda çalışıyoruz.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki hedeflerinizden bahseder misiniz?

Türkiye 84 milyon nüfusuyla Avrupa’nın en büyük ülkelerinden biri. Ayrıca hızlıca yaşlanan nüfusuyla, her yıl sağlık sistemi hizmetlerinden faydalanan hasta nüfusu anlamlı bir şekilde büyüyor. Maalesef hasta nüfusu büyürken sağlık çalışanı sayısı aynı oranda büyümüyor. Bugün Türkiye’de kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısı Batı ülkelerinin çok gerisinde. Bu yüzden, Türkiye BD için çok önemli bir ülke olmaya devam edecek. BD olarak Türkiye’deki en büyük önceliğimiz hasta ve sağlık çalışanı güvenliği alanındaki çözümlerimizi sağlık çalışanlarına ve hastalara ulaştırmak olacak. Hasta güvenliği alanında Antimikrobiyal Direnç (AMD) ile mücadeleye BD olarak hem globalde hemde Türkiye’de destek oluyoruz. AMD ile mücadele için doğru ve hızlı tanı testlerinin uygulanması, hastane içi enfeksiyonlardan korunmak için doğru damar erişim yöntemlerinin uygulanması gibi başlıklara odaklanıyoruz. Sağlık çalışanı güvenliği içinse, hemşirelerimizin en sık karşılaştıkları iğne batma yaralanmalarının önüne geçilmesi ve tehlikeli ilaçlara maruz kalmalarını önleyecek çözümlerimize odaklanıyor olacağız. Bu alanlardaki doğru uygulama süreçlerine ilişkin en kapsamlı ve güncel standartlar, kılavuzlar ve eğitim materyallerini sağlık sektörüne kazandırıyoruz. Bu anlamda ülkemizdeki literatürün gelişmesine de katkı sağlıyoruz. İnsülin Enjeksiyon Rehberi, Kan Kültürü Uygulama Kılavuzu, Venöz Kan Alma Kılavuzu, Sağlık Çalışanları İçin Enjeksiyon Teknikleri Rehberi, Damar Erişimi Kılavuzu ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin standardizasyonu için literatüre katkı yaptığımız çalışmalardan bir kısmı… Bu anlamda sağlık hizmetlerinin sunumuna yaptığımız katkıyı önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz.

Türkiye’nin farklı yerlerinde eğitim toplantıları düzenliyorsunuz. Sağlık çalışanı güvenliği eğitimi gibi. 5. yılını tamamladığınız bu eğitim toplantıları ile ilgili neler söylersiniz?

Güvenlik kültürü bizim ana odağımız, kurulduğumuz günden bu yana derinleşen büyük bir güvenlik felsefemiz, bu yönde köklü bir mirasımız bulunuyor. Bu mirastan ilham alarak sağlık çalışanları ile hastaların sağlığını korumak, enfeksiyon ve bulaş riskini en aza indirmek için tasarlanmış güvenlik donanımlı tıbbi cihazların geliştirilmesi alanında öncü ve dünya lideriyiz. Güvenlik donanımlı ürünlerin yanı sıra, BD’nin global güvenlik stratejisi çerçevesinde BD Türkiye olarak BD Sağlık Öncüleri Programı’nı 6 yıldır başarıyla yürütüyoruz. 2018 sonu itibariyle 100 bin sağlık çalışanına iyi ve güvenli uygulama eğitimlerimizle ulaştık. Hastanenin hemen hemen her alanına dokunan eğitim setlerimiz, ilgili standartların gerekliliklerini en iyi şekilde uygulamaya ve sağlık çalışanlarının uzmanlık alanına bağlı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanmıştır. Bir asrı aşan deneyimimizle sağlık hizmeti sağlayıcılarına danışmanlık etmeyi, klinik çalışmaları desteklemeyi, güvenli ve iyi uygulamaların iyileştirilmesi için sürekli eğitimlerle sağlık alanına değer katmayı amaçlamaktayız.

BD Türkiye, infeksiyonla mücadele kapsamında sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu destekleriniz ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?

Sunduğumuz güvenlik donanımlı ürün ve hizmetlerin dışında; kurum ve kuruluşlarla stratejik ortaklıklar kurmakta, bilimsel koşulsuz destek sağlamakta, 30’un üzerinde dernek ile çalışarak hasta ve sağlık çalışanı güvenliği ile ilgili klinik rehberlere, yayınlara ve sağlık ekonomisi çalışmalarına destek olmaktayız. Kuruluşlarla stratejik ortaklıkların yanı sıra, ülkemizde resmi kurumlarla da düzenli ilişkiler kurarak güvenlik alanında halk sağlığı sorunlarına dikkat çekmek, bu konularda kamu politikaları üretmek ve desteklemek, geri ödeme çerçevesini geliştirmek ve hastaların sağlık hizmetine erişimini artırmak için çalışmaktadır. Bunlar doğrultusunda BD Türkiye olarak, Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu’nun kurulmasından bu yana koşulsuz bilimsel destek vermekteyiz. Platform’a destek veren, ülkemizin sağlık alanında liderlik eden 20’den fazla dernek ile bugüne kadar Antimikrobiyal Direnç, Kesici-Delici Alet Yaralanmaları, Damar Erişim Yönetimi ve Venöz Kan Alma alanlarında ulusal sağlık standartlarını daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla ilgili çalışmalara imza atıldı. Ayrıca enfeksiyon hastalıkları alanında ulusal bilimsel çalışmaların sayısının ve kalitesinin yükselmesi, daha sağlıklı ulusal verilere ulaşılması, enfeksiyon kontrolü ve önlenmesinde farkındalığın artması amacıyla Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) işbirliğiyle 4 yıl önce BD Araştırma Ödülleri’ni hayata geçirdik. Her yıl düzenlenen bir törenle enfeksiyon alanında yapılan bilimsel çalışmaları ödüllendiriyoruz. Enfeksiyonla mücadelede elimizden geldiği kadar sağlık çalışanlarına ulaşmak ve bilimsel çalışmaları desteklemek üzere çaba sarf ediyoruz.

İnsülin tedavisini kolaylaştıracak enjeksiyon teknolojileriniz ile ilgili bilgi verebilir misiniz­­?

BD Diyabet ailesi olarak, diyabetli bireylerin enjeksiyon kaynaklı komplikasyonlarını önlemek, doğru enjeksiyon teknikleri hakkında onları bilinçlendirmek, enjeksiyon konforunu artırmak ve nihayetinde daha doğru bir diyabet yönetimini sağlamak gibi önemli bir misyonumuz bulunuyor. Bu kapsamda insulin kullanan diyabetli bireyler için çok önemli bir gelişme olan yeni 5 kesitli iğne teknolojisi PentapointTM’in lansmanını geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdik. Pentapoint teknolojisi sayesinde insülin kalem iğnelerinin ucu 5 farklı açı ile kesilerek 3 kesitli iğnelere kıyasla iğnenin uç kısmı çok daha inceltilebiliyor ve enjeksiyon ağrısı minimuma indirilebiliyor. Klinik çalışmalar, 5 kesitli kalem iğnesinin, halen kullanılmakta olan 3 kesitli kalem iğnelerine kıyasla iğneyi deriye batırmak için gereken gücü ortalama %23 oranında düşürdüğünü, böylece iğnenin deriye daha kolay girdiğini göstermiştir. Karşılaştırma çalışmalarının sonuçları ise 5 kesit teknolojisinin hastaya daha rahat, daha konforlu ve daha ağrısız bir insülin enjeksiyonu sunduğunu kanıtlamıştır.

Diyabet yönetiminde “Daha iyiye doğru bir adım” projeniz ile ilgili neler söylersiniz? 2019 yılında da devam edecek mi?

Diyabet yönetiminde “Daha iyiye doğru bir adım” projesi, enjeksiyon uygulamaları ve bunun diyabet tedavisindeki önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiğimiz uzun soluklu bir program. Bu kapsamda yaptığımız eğitimlerle farklı uzmanlıktaki sağlık profesyonellerini bir araya getiriyoruz. Diyabet, dünyada milyonlarca hastayı etkileyen ve  her geçen yılda artış gösteren en önemli sağlık sorunlarından biri. Türkiye’de şu an 7 milyondan fazla diyabetli hasta olduğu tahmin ediliyor. Diyabetin doğru yönetilememesi maalesef pek çok komplikasyonu da beraberinde getiriyor. BD olarak Türkiye’de sağlığı geliştirme misyonumuz çerçevesinde diyabetli bireylerin daha etkin diyabet yönetimi yapabilmelerini desteklemek için çok yoğun gayret gösteriyoruz. Etkin bir diyabet yönetimi ancak farklı uzmanlık alanlarının koordineli bir şekilde tedavi sürecini yürütmesi ile mümkün. Multidisipliner bir yaklaşım, diyabetli bireyin sürece dahil edilmesi ve iş birliği ile başarıya ulaşılabileceğine inanıyoruz. Diyabet yönetimi, bireyin fizyolojik ve psikolojik tüm durumlarının dahil olduğu bir süreç, o yüzden bireyin motivasyonundan yaptığı spora, beslenmesinden kullandığı kalem iğnesinin kalitesine ve uyguladığı enjeksiyon tekniğine kadar her ayrıntı diyabet yönetimini etkileyebiliyor. Bu süreçte ortak bir dil oluşturmak oldukça önemli. Bu ortak dili oluşturmak için enjeksiyon tekniklerinin önemi hakkındaki bilinçlendirici eğitimlerimize önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.

BD etik değerlere önem veren bir firma. 2017’de Türkiye’nin En Etik Şirketleri arasına girmiştiniz. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?

BD olarak yaptığımız her işte yüksek standartlarımızı korumayı taahhüt ediyoruz. Topluma ve sağlık sektörüne sunduğumuz çözüm ve hizmetler ile insanların hayatında fark yaratan bir şirketiz, bu yüzden kolay olanı değil, doğru olanı yaparak başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Asıl zorluk kolay durumlarda değil, belirsiz durumlarda doğru olanı yapmak. Kurumsal felsefemize de uygun olarak biz hep doğru ve etik olanın tarafındayız. Bu anlayışımızın bir sonucu olarak BD Türkiye, yüksek etik standartları ve pratiklerinin ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) tarafından “ETİKA 2017 Türkiye’nin En Etik Şirketleri” ödülüne layık görüldü. Dünyada sağlığın geliştirilmesi için sarfettiğimiz çaba sırasında en çok dikkat ettiğimiz husus etik değerlerimiz. Paydaşlarımız, sağlık profesyonelleri ve iş ortaklarımız için yarattığımız değerin en büyük kaynağı bu etik kodlar. Bu noktadaki yaklaşımımız, Becton Dickinson’ın yarattığı ekosistemi çok daha anlamlı kılıyor.

Teknik Hizmet ve Destek Çözümleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Deneyimli uzmanlardan oluşan Teknik Hizmet ve Destek Ekibimiz, tüm Türkiye genelindeki müşterilerimizin teknik, uygulama, mühendislik ve eğitim düzeylerindeki beklentilerini 7/24 karşılıyorlar. Buna ek olarak BD içerisinde, müşteri ilişkileri ve tedarik zinciri konularında görev yapacak bir Operasyon Departmanı oluşturuldu. Buradaki ekibimizinilgilendiği alanlar tamamıyla müşteri ilişkileri ve tedarik zinciri: siparişten teslimata kadar olan bütün süreçten sorumlular.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It