25 Mayıs 2017

Global Ekonomik Gelişmelerin Sağlık Sektörüne Etkileri

ohsad oturum 1

 

OHSAD Kurultayı’nda çok sayıda oturum gerçekleştirildi. O oturumlardan bir tanesi “Global Ekonomik Gelişmelerin Sağlık Sektörüne Etkileri” oturumu idi. Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın moderatörlüğünde düzenlenen oturumda konuşmacı olarak CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murad Bayar, Memorial Sağlık Grubu Genel Direktörü Uğur Genç ve GE Sağlık Türkiye Genel Müdür Yelda Ulu Colin yer aldı. GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü Yelda Ulu Colin toplantıda yaptığı konuşmada, “Gelişmekte olan ülkeler teknoloji transferi ve yerel üretime yöneliyor” dedi. Gelişmiş ülkelerde kamu yatırımları ve yapısal reformların büyümeye önemli katkı yaptığını belirten Colin şunları söyledi: “Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında yüksek büyüme beklentisine sahip. Sağlıkta değişim ihtiyacı her zamankinden yüksek. Global sağlık gideri toplamının 2015’de 7 trilyon dolar iken 2020’de 8,7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.” Kentleşme ve hareketsiz orta sınıf yaşam tarzının obezite ve diyabet insidansını artırdığını ifade eden Colin, “2040’ta, diyabet hastalarının sayısının 415 milyondan 642 milyona çıkması bekleniyor. Demans prevalansının dünya genelinde her 20 yılda ikiye katlanarak 2030’da 74.7 milyona ulaşması bekleniyor. 2020 yılında toplam global sağlık giderinin yüzde 50’si, yani 4 trilyon doları üç ölümcül hastalık için harcanacak: Kanser, Kardiyovasküler & Solunum hastalıkları. 36,9 milyon insan HIV-AIDS’ten etkilenmeye, Zika virüsü ise Latin Amerika için tehlike arz etmeye devam edecek. 65 yaş üstü nüfus 2015’ten 2020’ye % 8 artarak 559 milyondan 604 milyona ulaşacak” diye konuştu. 2016-2023 yılları arasında 29 PPP Hastanesi projesi için 15 milyar dolar harcanacağını anlatan Colin, “Hem özel hem kamu hastaneleri geliştirilebilen, verimli ve yüksek kaliteli hizmet verebilmek ve giderlerini kısabilmek için yeni iş ve klinik operasyon modellerine ihtiyaç duyuyor. Süreç iyileştirmeleri ve idari hizmetlerin hastaneler arasında konsolidasyonu % 12-14 maliyet tasarrufu getirebiliyor. Sadece, kurumsal ve klinik destek fonksiyonlarının birleştirilmesi 6-12 ayda % 1-3 maliyet tasarrufu sağlayabiliyor” dedi. Memorial Sağlık Grubu Genel Direktörü Uğur Genç de, “Sağlık harcamalarında gerek operasyonel kalemler olan tıbbı malzeme ve ilaç kalemlerinde, gerekse yatırım kalemlerinde (Medikal cihaz, ekipman vb) net ithalatçı konumda olan ülkemizde sağlık kurumlarının maliyetleri ciddi oranda artmaktadır. Yatırım geri dönüşü çok uzun süren sağlık sektörü, uzun vadeli borç ile yatırım yapabilmektedir. Maalesef TL enstrümanların vadeleri yeterli değildir. Onun için yatırım borçlanmaları dövizle yapılmaktadır” diye konuştu. Murad Bayar da sağlıkta Kamu Özel işbirliğinin avantajlarını şöyle sıraladı: “Artan sağlık hizmet talebinin karşılanması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, sistem verimliliğinin arttırılması, deprem gibi yapısal etkilerin azaltılması, maliyet etkin sağlık hizmeti verilmesi, ülkeye fon girişinin sağlanması, özel sektörün işletme ve organizasyon deneyiminden yararlanılması.”

Sağlıkta Kalite Yolculuğu

Çapa Medikal’in sponsorluğunda gerçekleşen OHSAD Kurultayında Dr. Hasan Kuş ve T. Ufuk Eren’in sunumu ile “Sağlıkta Kalite Yolculuğu” sunumu gerçekleşti. Devlet, özel, üniversite ve şehir hastaneciliği olmak üzere, bu 4 kulvarda yöneticiliği konuşan ikili, daha rekabetçi büyüyen özel sağlık sektörü için neler yapılması gerektiğine değindi.

Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Uygulamaları konuşuldu

Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Uygulamalarına ilişkin ilk oturumun Moderatörlüğünü S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve OHSAD Eski Genel Sekreteri Yaşar Yıldırım yaptı. Oturumda konuşmacı olarak Sağlık Bakanlığı (SB) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Mustafa Ferat, Mevzuat İşleri Daire Başkanlığından Av. Buğra Lök ve Memorial Sağlık Genel Direktörü Dr. Tarkan Dizdar yer aldı. S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü olarak tüm sağlık sektörü ile iletişim halinde olduklarını belirten Moderatör Prof. Dr. Nurullah Okumuş, “Özel sektörle daha çok ilişki içinde oluyoruz ama bakanlıkta bu kağıt üzerinde oluyor. Sektörün çeşitli talepleri, istekleri, mevzuat ile ilgili sorunları karşımıza geliyor. Birebir yanıtlama şansımız çoğunlukla olmuyor o nedenle bu tür toplantılar bizim için bir fırsat. Özellikle planlama, denetleme ve ruhsatlandırma aşamasında sektörle yakın ilişki içindeyiz. Kabaca son 10 yıl içinde sağlıkta ciddi bir gelişme sağlandı. Bu gelişmenin en büyük öncüsü de özel sektör. Özel sektörün en büyük özelliklerinden biri duruma daha hızlı daha kolay adapte olma şansı. O nedenle bu gelişimin öncüsü olarak sadece kendi alanında değil hem bakanlık olarak hem de üniversite düzeyinde elde ettiğimiz kazanımlara ciddi katkıları oldu. Sağlık sektöründe yaşanan bu gelişmeler uluslararası alanda takdir kazandı. Sağlıktaki bu gelişmeler yeterli mi, değil! Hâlâ eksiklerimiz var” dedi. Sağlıkta birinci fazda özel sektörün ciddi katkıları olduğunu ve artık ikinci faza geçildiğini vurgulayan Okumuş, “İkinci fazda yapmamız gereken işler var. Sağlık Bakanlığı-özel ayrımı yapmadan, işbirliği yaparak, ikinci fazda gelişmiş ülkeler seviyesi dediğimiz seviyeye ve daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Bunu yapacak potansiyelimiz ve gücümüz var” şeklinde konuştu.

İkinci oturumda sorular cevaplandı

Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Uygulamalarına ilişkin ikinci oturumun Moderatörlüğünü S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve OHSAD YK Üyesi Doç. Dr. Bahri Teker yaptı. Soru-cevap şeklinde geçen oturumda katılımcıların sorularını, moderatörler, S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Mustafa Ferat ve Mevzuat İşleri Daire Başkanlığından Av. Buğra Lök cevapladı. Oturumda katılımcılar, mevzuata ile ilgili olarak kurumlarına ilişkin uygulamalarda yaşadıkları olumsuzlukların giderilmesi konusunda merak ettikleri soruları sordu.

Sağlık Sektöründe Uluslararasılaşma

Sağlık Sektöründe Uluslararasılaşma konulu oturum olarak Üsküdar Üniversitesi Sağ. Bil. Fak. Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur’un moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda konuşmacı Bozlu Holding’den Şükrü Bozluolcay ve EY Türkiye Sağlık Sektörü Lideri ve EMEIA Sağlık Sektörü Kıdemli Danışmanı T. Ufuk Eren yer aldı. Oturumda dünyada neler oluyor, sağlıkta uluslararası etki nasıl elde edilir, sağlık turizminde neler yapılmalı gibi sorular gündeme taşındı.

Sağlıkta Tedarik Zinciri Yönetimi Oturumu

Tedarik, Lojistik, Stok yönetimi ve Finansman Modellerinin konuşulduğu Sağlıkta Tedarik Zinciri Yönetimi oturumu SB TİTCK Başkan Yrd. Fatih Tan ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Baran’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda konuşmacı olarak SGK-GSS Sağlık Hizmetleri Dairesinden Uzm. Dr. Eyüp Sabri Tezcan, TKHK Stok Takip ve Analiz Daire Başkanı Uzm. Ecz. İrem Mühürcü, Acıbadem Satın Alma Lojistik Direktörü Hakan Evsine, MLPCARE Tedarik Zinciri Direktörü Mustafa Işık ve Çapa Medikal’den Zekeriya Avşar yer aldı.

Hastanecilikte Zincirleşmeden Hayatta Kalmanın Yolları

Tıp Merkezleri, Küçük ve Orta Ölçekli Sağlık Kuruluşlarının Sorunları, Çözüm Önerileri ve Gelecek Vizyonunun konuşulduğu Hastanecilikte Zincirleşmeden Hayatta Kalmanın Yolları başlıklı oturum OHSAD Genel Başkanı Dr. Reşat Bahat ve TOBB Sağlık Sektör Meclis Başkanı Dr. Seyit Karaca’nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda konuşmacı olarak Türkiye Hastanesinden Dr. Hayati Odabaşı, Özel Biga Can Hastanesinden Dr. Feza Şen, Giresun Kent Hastanesinden Dr. Tuğrul Unat, TÜMSAD Başkan Yardımcısı Op. Dr. İrfan Başpınar ve Medforum İş Geliştirme Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyla Koray yer aldı. Özel hastanelerin günün sonunda tüm sorunlara karşın ayakta kaldığını söyleyen Dr. Reşat Bahat, “Bunlar başarı hikâyesi. Sektör olarak kalıcı olan biziz ve hep ayakta kalacağız. Biliyorum şehir hastanelerinin bize çok zararı olacak ancak birlikte olup derdimizi anlatmanın yolunu bulacağız” dedi.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It