4 Eylül 2019

DOĞRU SAĞLIK GİRİŞİMCİLİĞİ NASIL OLMALI

hüseyin sarpkaya

 HÜSEYİN SARPKAYA yazdı…

Tıbbi alanda yapılan girişimcilik örnekleri aynı zamanda diğer yan sektörlere teknoloji transferi yapacağından ülkemiz adına bütünsel bir gelişme sağlar.

 

Sağlık sisteminin yaşadığı problemleri aşmak, hasta memnuniyetinin sürdürülebilmesi ve gelişmiş bir sağlık ekosistemi elde etmek için, bu alanda yapılacak girişimlerin önemi yadsınamaz. Tıbbi alanda yapılan girişimcilik örnekleri aynı zamanda diğer yan sektörlere teknoloji transferi yapacağından ülkemiz adına bütünsel bir gelişme sağlar. Benim gibi birçok sağlık profesyoneli konumu gereği sağlık alanında girişimcilere değmekte, girişimlerin olmazsa olmazı ticarileşme konusunda destek vermektedir. Yeni bir fikri hayata geçirmeye çalışan ister akademisyen, ister saha profesyonelleri olsun pek çok girişimciye bu konuda destek veren üniversite ve kurum bulunmaktadır.

Bununla birlikte, ülkemizde gelişmekte olan sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok teşvik ve destek sistemi girişimcilerin kullanımına sunulmuştur. Özellikle yeni girişimcilere sağlanan geri ödemeli veya ödemesiz finansal destekler, bir fikrin nüvesinin gelişmesi için gereken teknik alt yapıya sahip teknoparklar, girişimcileri bir araya getiren kümelenme faaliyetleri gibi birçok teşvik modeli bulunmaktadır. Tabi girişimcilerin yaşadığı finansal ve yatırım engelleri, yaygın bürokrasi, Bakanlık mevzuat düzenlemelerine uyma, çokuluslu şirketler ile rekabet ve diğer zorluklarda yok değildir. Peki başarılı bir sağlık girişiminde ne gibi faktörler öne çıkar biraz bahsetmek isterim.

Pazar Araştırması ile İhtiyaçların Değerlendirilmesi

Sahaya inmeden önce, sağlık girişimcileri pazardaki ihtiyaçları değerlendirmek için kapsamlı pazar araştırması ve sağlık hizmetlerinde farklı uzmanlıkların derinlemesine incelenmesi temel başlangıç noktasıdır. Girişimciler, çeşitli sağlık ürünleri ve hizmetlerine yönelik talebi analiz ederek, geniş bir sağlık hizmeti kapsamı içinde doğru alanları seçebilir. Kesintisiz bir araştırmayla piyasaya sürülmemiş bir pazarda bir niş, bir iş modeli oluşturabilir ya da rekabetçi bir pazarda maliyet avantajı ile şanslarını artırabilirler. Başarılı girişimciler, pazarın ihtiyaçlarını anlayan ve mevcut sağlık hizmetlerinde gerekli bir boşluğu doldurarak müşterilerle daha iyi bağlantı kurabilenlerdir. Sahadan gerçek bilginin yegâne yolu üniversite –sanayi modeline uygun bir kurgu ile işe başlamaktır.

Doğru yatırımcılar ve ortaklar ile yola çıkma

Maalesef ülkemizde pek çok girişimcinin yaşadığı temel problem doğru yatırımcıyla projeyi buluşturamamaktan ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir girişimci için doğru yatırımcıyı bulmak zor bir mücadele olduğu gibi, yatırımcı açısından da benzer zorluklarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Benim gördüğüm durum ise girişimcinin projesine olan yüksek inancı sonucu; projeye değer biçerken gelecekte oluşturacağı hedef kazanç üzerinden projeyi değerlemesi, yatırımcısını ise o an ve geçmişte harcanan emek üzerinden projeyi değerlemesi. Bu durumda sonuç anlaşmazlık ve ölüm vadisine girmiş birçok projenin ortaya çıkması ile sonuçlanmaktadır. Çözüm ise doğru fizibilite ve doğru mentöre danışmanın her iki tarafı doğrularda buluşturarak adeta bir girişim hakemliği müessesesi oluşturulmasıdır.

Teknolojik yenilik ve sağlık hizmetlerinde gelişim

Yenilik, başarılı bir girişiminin anahtarıdır. Sağlık girişimcilerinin, sağlık hizmetlerinde değişen teknolojik çevreye ayak uydurmaları ve trendlerle devam etmeleri gerekmektedir. E- sağlık, Teletıp, dijital pazarlama kampanyalarından, yeni nesil hasta tedavilerine, sağlık ekipmanlarını ve cerrahi prosedürü geliştiren tıbbi teknolojideki ilerlemeye kadar dünyanın her ülkesinde baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Eğer proje teknolojinin gerisinde kalırsa uzun vadede başarıya ulaşması beklenemez. Başarılı bir girişim için ürün lansman zamanı ve ilk uygulayıcıları oldukça önemlidir.

Güçlü yönlerine odaklan ve bu yönlerini yansıt

Azim başarılı bir girişimci için çok önemlidir, çıkmış olduğu meşakkatli yolda her girişimci, kendileri ve sağlık endüstrisi için belirli hedefler koymalı ve güçlü yanlarını keşfederek onlara ulaşmayı amaç edinmelidir. Bunlar kronik hastalıklarda araştırma ve geliştirmeden, müşteri hizmetlerinde gelişmiş hizmetten tıpta dijital devrime kadar değişebilir. Sonuç olarak girişimcilere önerim denemekten korkmadan hayallerinin peşinden gitmeyi ve aralarından çıkacak birkaç güzel işin ülkemiz adına bir umut olacağını söylemek isterim.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It