20 Mart 2018

Chiesi’nin üçlü ekstra ince formülasyonu

Chiesi Lancet dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmanın bulguları;Trimbow®‘un Ultibro® Breezhaler®‘e kıyasla üstün etkililik sağladığını göstermektedir Chiesi Group, ekstra ince üçlü formülasyon Trimbow®‘un (beklometazon dipropiyonat/formoterol fumarat/glikopironyum)* 87/5/9 mcg’nin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH) orta dereceli-şiddetli alevlenmelerin azaltılması açısından sağladığı etkililiğin Ultibro® Breezhaler® (indakaterol/glikopironyum bromür [IGB])**110/50 mcg ile karşılaştırıldığı TRIBUTE araştırmasının Lancet adlı dergide yayımlandığını açıklamıştır. Araştırmanın primer sonlanım noktasına (üstün etkililik) ulaşmasına ek olarak, elde edilen bulgular, Chiesi’nin ekstra ince üçlü formülasyonunun akciğer fonksiyonu parametreleri ve yaşam kalitesi açısından da indakaterol/glikopironyum bromüre kıyasla üstün olduğunu göstermiştir.1 Chiesi’nin ekstra ince üçlü formülasyonunun kullanıldığı tedavi, indakaterol/glikopironyum bromüre benzer bir güvenlilik profili sağlamıştır. * bir inhale kortikosteroid/uzun etkili beta2-adrenerjik agonist/muskarinik antagonist ** bir uzun etkili beta2-adrenerjik agonist/muskarinik antagonist Chiesi Group Tıbbi Direktörü ve Global Klinik Geliştirme Başkanı Stefano Petruzzelli, araştırma konusunda şunları söylemiştir: “Bu araştırmanın bulguları, ikili bronkodilatasyona karşın hala alevlenme bildiren hastalarda tedaviye bir IKS eklemenin yararını göstererek, KOAH tedavisindeki bazı eksik kanıtların tamamlanmasına yardımcı oluyor.2 Alevlenmeler, KOAH hastalarının genel durumu ve sağlık durumu üzerinde ciddi yansımaları olan önemli bir ölçüttür. 2018 GOLD belgesinde3 KOAH alevlenmeleri; sağlık durumunu, hastaneye yatışı, hastaneye tekrar başvuru oranlarını ve hastalığın ilerlemesini olumsuz etkilemeleri nedeniyle, KOAH tedavisindeki önemli olaylar olarak kabul edilmektedir. KOAH alevlenmelerinin hastalığın ilerlemesine katkıda bulunduğu ve alevlenmelerin zamanla tekrarlayabileceği, kümeleneceği; yani KOAH hastasında bir alevlenme ortaya çıktığında, bu alevlenmenin bir başka olaya karşı duyarlılık artışını tetikleyeceği ve alevlenmeleri önlemenin taşıdığı önemin altında yatan faktörün de bu olduğu gayet iyi bir biçimde kanıtlanmıştır. Alevlenmeler, KOAH hastalarında akciğer fonksiyonunun ilerleyici bir şekilde gerilemesini de hızlandırıyor ve günümüzde bunların sıklığı, KOAH hastalarını tanımlamada anahtar bir bileşen olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, KOAH alevlenmelerinin (özellikle de orta dereceli ve şiddetli alevlenmelerin) önlenmesi ve tedavisi, hekimlerin birincil hedefi haline gelmiştir.4,5 TRIBUTE araştırmasından elde edilen sonuçların, gelecekte KOAH hastalarının yönetimi ve tedavisini etkileyebileceği kanısındayım.” TRIBUTE araştırması primer sonlanım noktasına ulaşmış ve Trimbow® tedavisiyle, orta şiddetli alevlenme oranında IGB’ye (etkili6,7 ve yaygın olarak kullanılan bir KOAH tedavisi) kıyasla %15 düzeyinde anlamlı bir düşüş elde edilmiştir. Buna ek olarak ve primer sonlanım noktasıyla ilgili sonuçları destekleyecek şekilde, Trimbow® tedavisinin, akciğer fonksiyonu ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (HRQoL – St. George Solunum Anketi) sonuçları açısından da IGB’ye kıyasla üstün olduğu saptanmıştır. Bu veriler, San Diego, ABD’de gerçekleştirilecek olan 2018 Amerikan Toraks Derneği Yıllık Toplantısı’nda sunulacak.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It