24 Mayıs 2017

Biyomedikal Teknikerleri Derneği BİYOTED kuruldu

bıyoted

 

Yeni kurulan Biyomedikal Teknikerleri Derneği (BİYOTED) Başkanı Ufuk Karanfil ile bir söyleşi gerçekleştirdik:

Dernek fikri nasıl çıktı, dernek hikâyenizden bahsedebilir misiniz?

Ülkemizde 1991 yılından bu yana Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü mezun vermektedir. Son yıllarda üniversite sayılarının artması ile Biyomedikal ön lisans ve lisans eğitimi veren kurum sayılarında da doğal olarak artış görülmektedir. Yüksek Öğretim Kurumunun 2014-2015 yılı istatistik verilerine baktığımızda Biyomedikal Teknikeri mezunu veren 39 üniversite (27 devlet, 12 özel), Biyomedikal Mühendisi mezun veren 23 üniversite (11 devlet, 12 özel) bulunmakta ve bu üniversitelerin 10’u İstanbul’da yer almakta. Biyomedikal adına bazı STK’lar var, bunlar daha çok firma ve iş adamlarına yönelik dernek gibi oluşumlar olduğu için Biyomedikal Teknikerlerinin mesleki dayanışma ve birlikteliği adına hiçbir platform, STK olmayışı sebebi ile BİYOTED kurulma fikri ortaya çıktı. Mezunların ve çalışmakta olan teknikerlerin sorunlarını paylaşacağı bir temsil makamının olmayışı; öğrencilikte, mezuniyet sonrasında ve iş hayatı boyunca fikir alınabilecek bir merciin olmamasının eksiklikleri bizler tarafından yaşanılan bir süreç olduğundan bundan sonra aynı sorunlar ile karşılaşılmaması, ülke adına sektörel ve mesleki güzellikler ortaya çıkarmak için birlik ve dayanışmanın gerekli olduğu görülmüştür. Dernek fikri ortaya çıktı; ama kuruluş aşamasına gelene kadar bayağı süre geçti. Ortam, zaman ve kişiler çok önemliydi. Fikir, vizyon sahibi ve güven veren bir ekip ile başlamak gerekiyordu. Önce çekirdek bir ekip ile bu işi yapabileceğimize inandık, sonra ise bize destek verecek arkadaşların da fikrini alarak kuruluş işlemlerine başladık.

Dernek kimlerden oluşmaktadır?

Dernek merkezi İstanbul Avcılar’da olup 22 kişiden oluşan bir kurucu ekip ile faaliyete başlanıldı. Kurucular arasında; kamu hastanesi, özel hastane ve medikal firma olmak üzere sektörün çeşitli alanlarında çalışan arkadaşlar bulunmaktadır. BİYOTED yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Ufuk Karanfil (Başkan), Ali Doğan (Bşk. Yrd.), Ersin Kendir (Genel Sekreter), Halit Türk (Sayman), Erdem Akkır (Üye), Ahmet Alkaya (Üye), Yahya Bilgen (Üye), Aydın Çetin (Üye), Yusuf Yılmaz (Üye), Nurullah Yıldırım (Üye). Denetim ve Disiplin Kurulu: Sabahattin Altundağ, Yusuf Bilgiç, Taha Özsoy, Zafer Karga, Sabri Kışçı, Nevzat Öztürk, Enes Güngör, Yasin Küçüker, Ömer Göknar, Semih Koçer, Ekrem Kılınç, Bayram Özgür.

Derneğin amacı, hedefi nedir?

Öncelikle mesleki STK’lar olmak üzere sağlık ile ilgili bütün biyomedikal teknoloji sistemlerinin veya ürünlerinin Ar-Ge alanı, üretim alanı, sanayi alanı, hizmet alanı, hastane alanı, müşteri alanı, tanı-teşhis-tedavi alanı, inovasyon alanı kapsamlarında faaliyet göstermekte olan tüm kamu kurum ve kuruluşları, tüm özel kuruluşlar, tüm sivil toplum kuruluşları, tüm üniversiteler, akademisyenler, doktorlar, sağlık çalışanları, eğitim çalışanları, idareciler, mühendisler, teknikerler, teknisyenler, öğrenciler, sigorta ve hukuk çalışanları ile birlik ile çalışarak ve yardımlaşarak; biyomedikal sektörün organizasyonu ile dünya çapında üst düzey kalite hedef alınmıştır. Biyomedikal sistemleri ve hizmetleri araştırmak, düzenlemek, geliştirmek, yenilemek, bir arada bulundurmak, farklı disiplinler arasındaki entegrasyonu ve bilgi alış verişini sağlamak, gerekli teknik alt yapıları hazırlamak, biyomedikal sistem ve hizmetlerin doğru, güvenilir, etkin çalışma ortamlarını oluşturmak, sektörde çalışanların tüm haklarını hukuk çerçevesinde aramak, toplum menfaatini korumak, kalite ve iyileştirme ve tavsiye çalışmalarında bulunmaktır. Kısaca özetlemek gerekirse; Biyomedikal Teknikerlerinin mesleki örgütlenme bilincini oluşturmak, mesleki dayanışma, birlik ve beraberliğe öncülük etmek, Biyomedikal Teknikerliğinin tanıtılması ve Kamu, Özel ve Sanayi alanında istihdamın arttırılması için çalışmalara öncülük etmek, Biyomedikal sektöründeki ve diğer ilgili alanlardaki STK’lar ile paydaş olup projeler geliştirmek, Üniversiteler ile birlikte mezunların sektöre girerken teoriden pratiğe geçişi kolaylaştıracak

projeler planlamak, Biyomedikal’e yönelik Akademi, Sanayi ve son kullanıcı arasında bağ kuracak Ar-Ge ve İK alanları için çalıştay, kongre ve toplantılar düzenlemek veya katılmak, Öncelikle Biyomedikal Teknikerlerinin yeni mezun, çalışan veya iş arayan fark etmeksizin arayıp bilgi alabileceği bir kuruluş olmak, Yerli üreticilerin üretim yapmalarının desteklenmesi için geri besleme danışmanlığı yapmak, Çalışma hayatındaki sosyal hakların iyileştirilmesini sağlamak, Yeni teknolojinin fark edilmesi ve ayrıca geliştirilmesi için eğitim organizasyonu yapmak, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün çalışmalarında STK olarak Biyomedikal Teknikerlerini temsilen bulunmak, söz sahibi olmak, Tıbbi cihaz bulunan her tesisin planlama aşamasından faaliyet sonrasına kadar Biyomedikal Teknikerlerinin de onay mekanizmasında bulunmasını sağlamak, Sağlık kurumu, üretim, ithalat ve ihracat alanlarında kaliteli denetim mekanizması çalışmalarında yetkin personel sağlamak, Biyomedikal sektöründe kötü imaj oluşturan kişi, kurum ve kuruluşların bertarafı iyilerin ödüllendirilmesini sağlamak, Sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olan bu mesleğe el birliğiyle değer katıp gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Dernek üyeleri ve üyelik işlemleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dernek tüzüğümüz gereği üniversitelerin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümlerinde mezun olanlar üye olabilmekte. Ama biyomedikal sektöründe olup derneğin çalışmalarına katkı yapmak isteyen herkes gönüllü olarak bizimle beraber olabilir. Üyelik işlemleri için web sayfamızda (www.biyoted.org.tr) ve sosyal medya hesaplarımızda (facebook, twitter, instagram: @biyoted) bilgiler mevcut, başvuruyu meşru kılan evraklar gerekiyor. Bunlar; üye başvuru formu, mezuniyete dair belge, nüfus cüzdanı fotokopisi. Bu evrakları hazırlayanlar telefon ile 0850 303 0 283 (BTD) veya bilgi@biyoted.org.tr adresimizden iletişime geçebilir. Başvuru tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde yönetim kurulu toplantısı sonucu üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde kişiye dönüş yapılır.

Dernek olarak ileriye yönelik çalışmalarınız nelerdir?

Öncelikle biyomedikal teknikerlerini derneğimiz çatısı altında toplamak gerekiyor, bu sebeple üye sayımız belli bir çizgiye ulaştığında tanışma kaynaşma toplantısı düzenleyip daha sonra asil üyeler ile belli periyotlarda fikir, proje toplantıları düzenleyeceğiz. Her alanda yani kamu, özel hastane, firma, akademi, üretim gibi alanlarda asil üyelerden temsilci arkadaşlar seçip ilerleyeceğiz. Biyomedikal sektöründe önemli sayıda biyomedikal teknikeri mezun var ve katlanarak her geçen gün artıyor. Öğrencilerden mezun olanlara, üretim, ar-ge sahasından sağlık kurumlarına, ortak paydada olan sivil toplum kuruluşlarına kadar her alanda arada bir köprü vazifesi görüp hem istihdamı hem de ülkemiz adına teknolojik, ekonomik ve en önemlisi sağlık hizmetinin devamlılığı adına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It