20 Ocak 2016

BAŞBAKANLIK 2015/19 GENELGESİ

Onuncu Kalkınma Planı’nda öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan “Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm” programında ilerleme olmamasının nedenlerini bundan önceki yazılarımda ve çeşitli toplantılarda dile getirmiştim. Öneri olarak da ilgili bakanlıkları ve kamu kurumlarını koordine edecek, sistemi tıkayan, sistemin önündeki engellerin kaldırılması konusunda etkin bir mekanizma oluşturulması gerektiğini belirtmiştim. Başbakanlığın 2015/19 genelgesi benim önerimle birebir örtüşmektedir. Genelgeyi çıkartan iktidarı kutluyorum. Bu genelgeyi sağlık endüstrisinin gelişimi bakımından çok önemsiyorum. Bundan sonrası yönlendirme komitesinin çalışmalarına ve gayretlerine bağlı olacak. Yönlendirme komitesi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında oluşacak, sekretarya hizmetleri ve alınan karaların takibi ve sonlandırılması Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Çözüm odaklı çalışma

Öncelikle yönlendirme komitesinin çok iyi oluşturulması gerekmektedir. Genelgede komitede görev alacak kamu kurumlarının adları ve temsilcilerinin kimler olacağı belirtilmiştir. Kamu temsilcileri bakanlardan sonra gelen yetkililerdir. Komitede kamuyu bu seviyede yetkili kişilerin temsil edecek olması da ayrıca önemli. Çözüm odaklı bir çalışma yapılacağının ilk işaretleri olarak görebiliriz bu durumu. Genelgede sektörel sivil toplum kuruluşlarının da temsilcilerinin yer almasına açıklık getirilmesi de projenin amacına ulaşması ve projenin sağlık endüstrisine zamanında ve doğru olarak anlatılması bakımından çok önemli. İktidarın, Başbakanlığın bu konuda çok ciddi olduğunu bu genelgenin iyi okunması ile anlaşılacağı kanaatindeyim. Tıbbi cihaz sektörü için Sektörel sivil toplum kuruluşları TÜMDEF ve SEİS bu genelgeyi iyi okumalı, sektörü temsilen yönlendirme komitesine donanımlı, etkili kişileri göndermelidir. Sadece o masada adları olsun düşüncesiyle sıradan bir temsiliyetle katılım olursa projenin sektör ayağı görevini gereği gibi yapmamış olur, emekler boşa gider.

Sektörün beklentisine cevap

Tıbbi cihaz sektörü olarak sorunların çözümü, yerli tıbbi cihaz üretiminin önündeki engellerin kaldırılması konusunda kamu tarafı ile en yüksek seviyede görüşmeler olmasını, sorunların konuşulacağı etkili bir komisyonun kurulmasını ve projeyi hükümet adına koordine edecek bir bakanlığın belirlenmesini hep bekledik ve istedik. Bu genelge sektörün bu beklentisine cevap vermektedir. Komite, kamu ve sektör olarak etkin kişilerden oluşur ve iyi bir yol haritası üzerinde yürünürse mükemmel sonuçlar çıkacaktır.

Yönlendirme komitesinin sekretaryasından ve komite tarafından alınacak kararların uygulanmasını takip etmek yetkisini alan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun bu işi en iyi şekilde yapacağı kanaatindeyim. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bu konuda çok deneyimli, sektörün sorunlarını yakından biliyor ve sağlık endüstrisiyle uyumlu çalışmalar yapmakta.

Kurum başkanlığına yeni atanan Dr. Osman Arıkan Nacar sektörü iyi tanıyor, sektörün sorunlarını yakından bilen birisi. Sayın başkanı bu vesile tebrik eder, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Kurumda yine sektörü çok iyi tanıyan deneyimli başkan yardımcısı Dr. Ali Sait Septioğlu var. Bu nedenle sekreterya ve alınan kararların takibi ve sonuçlanması konusunda kurumun aktif rol üstleneceğini ve başarılı çalışmalar içinde olacağına inanıyorum.

Başbakanlık tarafından sağlık endüstrisinin yapısal dönüşüm programının amacına ulaşması için yayınlanmış olan 2015/19 sayılı genelge sektörümüz ve ülkemiz için kazanımlar ortaya çıkartacaktır. Kamu ve özel sektör olarak sahip çıkılması gerekir. Yönlendirme komitesinde görev alacak tüm kamu ve sektör temsilcilerine şimdiden üstün başarılar dilerim.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It