23 Mart 2015

Acuson P500 Ultrason Sisteminin Frosk Sürümü Ecr Kongresi’nde Tanıtıldı

Siemens Sağlık, Yeni Radyoloji Ürün ve Çözümlerini Viyana’da düzenlenen Avrupa Radyoloji Kongresi’nde sergiledi.

 

Siemens Sağlık, 5-9 Mart tarihleri arasında Viyana’da düzenlenen Avrupa Radyoloji Kongresi (ECR)’nde radyolojiye yönelik çeşitli yeni ürün ve çözümlerini sergiledi. Kongrede tanıtılan ürün ve çözümler, dünya genelinde sağlık sistemlerinin maliyetini düşürürken, hasta bakım kalitesini de artırıyor. Siemens Sağlık, kongrede tanıttığı yenilikçi bilgi teknolojileri (BT) çözümleriyle, sağlık sektörü uzmanlarını bir araya getirmeye ve medikal görüntüleme verilerinin kullanılabilirliğini artırmayı hedefledi.

 

Acuson P500 ultrason

Siemens Sağlık ECR Kongresi’nde taşınabilir Acuson P500 ultrason sisteminin Frosk sürümünü tanıttı. Yeni, başarısı kanıtlanmış ve yüksek kaliteli görüntüleme teknolojisini kompakt ve kullanımı kolay bir cihazda sunan bu yeni sistem, güvenilir ve hızlı görüntüleme sayesinde özellikle acil tıp uygulamaları ve genel görüntülemeye uygun bir çözüm olarak tanıtılıyor. Her bir saniyenin çok değerli olduğu durumlarda yüksek görüntü kalitesi, zamandan tasarruf anlamına geliyor. İşte bu nedenle Siemens Acuson P taşınabilir ultrason sistemleri ailesinin en yeni üyesi Acuson P500’ün Frosk sürümü, hasta veya probun hareketinden bağımsız olarak her zaman net ultrason görüntüleri sağlayan iki yeni teknoloji sunuyor: Dynamic Persistence ve patent başvurusu yapılmış Auto Flash Artifact Suppression. Özellikle bu yeni sistem için tasarlanan bu iki teknoloji, görüntü kalitesini etkileyen hareketleri tespit ederken beraber çalışıyor ve net görüntüler elde etmek için renk duyarlılığını yükseltirken aynı anda gürültüyü de otomatik olarak azaltıyor. Ayrıca bu yeni ultrason sistemi, Siemens premium ultrason sistemleri Acuson S Ailesi’nin yüksek performanslı görüntüleme araçlarını da içeriyor. Bu araçlar arasında, uzaysal çözünürlük için Advanced SieClear ve mükemmel 2B renkli Doppler görüntü kalitesi için Dynamic TSE doku kontrastı arttırma teknolojisi de yer alıyor. Bunların tamamı 38 cm ve 8 kg’dan az ağırlıkta, kompakt bir dizüstü bilgisayar formunda sunuluyor. 60 dakikaya kadar tarama süresi sunan bir pille donatılan bu yeni platform kolayca taşınıyor ve tüm klinik ortamlarda konumlandırılabiliyor. Böylece klinisyenler zorlu koşullarda dahi hızlı ve güvenilir karar alabiliyor. Standart hızlı çalıştırma özelliğiyle sistem, 30 saniyeden kısa bir süre içinde taramaya hazır duruma geliyor.

 

Magnetom Amira

Kongrede Siemens Sağlık tarafından en yeni MR görüntüleme tarayıcısı Magnetom Amira da tanıtıldı. Bu yeni 1.5-tesla MR görüntüleme tarayıcısı, Siemens’in en üst seviye MR görüntüleme sistemlerinde bulunan teknolojileri sunuyor. Yeni FREEZEit teknolojisi, vücut taramalarında hastanın rahatça nefes alabilmesini ve daha güvenilir tanılar koyulabilmesini sağlıyor. Ses basıncını % 97’ye varan oranda düşüren “Quiet Suite” gibi hasta dostu uygulamalar da bu sistemde bulunuyor. Birçok tetkik 10 dakikanın altında tamamlanabiliyor ve böylece rutin uygulamalarda daha fazla sayıda hastada tarama yapılabiliyor. Magnetom Amira aynı zamanda daha düşük işletme maliyetleriyle de diğer tarayıcılardan ayrılıyor. Magnetom Amira, mıknatısı soğutmak için kullanılan helyumun seviyesini izleyip kontrol eden “Eco-Power” ile donatılmış ilk MR görüntüleme cihazı. Bekleme modunda, bu özelliğin aktive edilmemesine kıyasla %30’a kadar ulaşan enerji tasarrufu elde edilebiliyor. Genel anlamda düşük enerji tüketimi ve helyumun buharlaşmasını engelleyen Sıfır Helyum Buharlaşma Kaybı teknolojisinin bir araya gelmesiyle Magnetom Amira, konvansiyonel MR görüntüleme sistemlerine kıyasla önemli tasarruf sağlıyor.

 

Mobilett Mira Max

Siemens Sağlık ayrıca ECR Kongresi’nde tetkik iş akışlarını hızlandırırken sürecin genel işletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan tam dijital mobil X-ray sistemi Mobilett Mira Max’ı Avrupa’da ilk kez tanıttı. Mobilett Mira Max hızlı görüntü ve yüksek görüntü kalitesinin hayati önem taşıdığı çok yönlü günlük kullanım ve zorlu klinik uygulamalar için geliştirildi. Mobil X-ray sistemleri, bacak kırıklarından akciğer taramalarına, yeni doğanlardan travma hastalarına kadar pek çok farklı uygulamada kullanılıyor. Mobil sistemlerin sunduğu avantajlar nedeniyle hastayı taşıma ihtiyacı ortadan kalkıyor ve tetkikler dar alanlarda dahi gerçekleştirilebiliyor. Saniyeler bile çok önemli olduğunda tanısal kesinlik sağlamak için çok yüksek görüntü kalitesi ve sezgisel operasyon çok önem kazanıyor. Mobilett Mira Max, kullanıcıları günlük çalışmalarında destekleyen ve görüntü kalitesinde olumlu etki yaratan MAX fonksiyonlarıyla sunuluyor. Hızlı ve kolay operasyon söz konusu olduğunda MAX assistance’ın avantajları arasında sistemde, hareket sırasında neredeyse sınırsız görünürlük sağlayan özel bir tüp kolu bulunması ve aynı zamanda özel konumlandırma esnekliği de sunması. Entegre dedektör kolu ve rahat ayak bölmesi, operatörün sisteme rahatça manevra yaptırmasını sağlamak üzere tasarlandı. Eskisinden daha da yüksek görüntü kalitesi için Siemens, MAX algılama fonksiyonunun parçası olarak Mobilett Mira Max’ta iki yeni dedektör sunuyor: Ekstra-kompakt, 24 cm x 30 cm ebatlarında MAX mini dedektör, kuvöz içinde kullanım ya da daha küçük eklemlerdeki tetkikler için çok uygun.  MAX wi_D dedektör (35 cm x43 cm) ise yalnızca 3 kg ağırlığında ve nakil sırasında sistem üzerinde otomatik olarak yeniden şarj edilebiliyor.

 

Somatom Definition Edge

ECR Kongresi’nde Siemens Sağlık, klinik rutine tek kaynaklı dual enerjiyi dahil etmeye yönelik Somatom Definition Edge’in yeni versiyonunu da sundu. Dual enerjili görüntülemede, vücudun aynı bölgesi iki farklı enerji spektrumunun kullanılmasıyla inceleniyor. Bu şekilde elde edilen iki veri seti, morfolojinin ötesinde, doku kompozisyonu hakkında daha detaylı bilgi sunuyor. Lezyonlardaki iyot miktarının ölçülmesi sayesinde, lezyon tutulumu ile hiperdans kist arasındaki fark anlaşılıyor ya da ilgili kemiğin görüntüden çıkarılmasıyla stenoz derecesi görülebiliyor. Yeni BT tarayıcıdaki inovatif X-ray tüp konsepti, iki farklı enerji seviyesinin, tek kaynaklı bilgisayarlı tomografide daha önce görülmemiş bir şekilde, aynı anda görüntülenmesini sağlıyor. Bu yenilikçi, kullanıcı ve hasta dostu ölçüm yöntemi sayesinde, yüksek kontrast madde dinamikleri gerektiren tetkiklerde bile, Dual Enerji bilgileri, rutin bir BT tetkikinden farklı olmayan tek bir tarama moduyla kolayca elde edilebiliyor. Ayrıca, doz modülasyonu ya da yinelemeli rekonstrüksiyon gibi doz azaltım yöntemleri de paralel olarak uygulanabiliyor ve böylece hastanın gereksiz yere aşırı radyasyon alması önleniyor. Sonuç olarak, dual enerjili görüntülemenin katma değeri, çok daha fazla sayıda hastaya fayda sağlıyor.

 

Yeni anjiyografi uygulamaları

ECR Kongresi’nde klinik uygulamalara yönelik iki yeni anjiyografi çözümü de sunuldu: syngo Dyna4D, anjiyografide zaman çözünürlüğüne sahip ilk 3-boyutlu görüntülemeyi mümkün kılıyor. syngo DynaCT Smart ise metal artefaktlarının yok edip, örneğin hekimin  metal bir objenin yakınındaki kanamaları tespit edebilmesini sağlıyor. Mevcut 3B görüntüleme yöntemlerinin aksine, syngo Dyna4D, uzaysal ve zamansal çözünürlüğü bir araya getiren, farklılaştırılmış bir protokol kullanıyor. Siemens, “dördüncü boyutu” görünür hale getirmeyi başaran ilk ve tek üretici: Bu sayede hekimler artık kontrast maddenin geçişini ve damarları ne ölçüde doldurduğunu gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor. Böylece tedavi, hastanın kişisel özelliklerine göre çok daha uygun bir şekilde ayarlanabiliyor. syngo DynaCT Smart da Siemens Sağlık’ın sunduğu yeni bir uygulama. Vücuttaki metal objeler BT’de ya da syngo DynaCT gibi BT benzeri görüntüleme yapan cihazlarda çok ciddi streak metal artefaktlara yol açabiliyor. Bu da metal objelerin çevresindeki alanları, tanı amacıyla incelemeyi olanaksız hale getiriyor. Dolayısıyla hekimler, implantasyonun hemen ardından, metal objenin çevresinde kanama gibi komplikasyonların olup olmadığına dair önemli bilgileri edinemiyor. Siemens Sağlık tarafından geliştirilen yeni algoritma syngo DynaCT Smart, metal kaynaklı streak artefaktları görüntüden çıkarıyor ve metalin çevresindeki dokuları tanı koyulabilir bir şekilde gösteriyor.

Tam entegre xSPECT sistem ile PET/BT
Siemens Sağlık, moleküler görüntüleme odaklı iki ayrı sistemi de ECR Kongresi’ndeki standında tanıttı. Biograph mCT Flow pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı ECR tomografi (PET/BT) sistemi, FlowMotion sayesinde geleneksel hasta yanı, durdur-başlat tarzı PET/BT görüntülemenin sınırlamalarını ortadan kaldırıyor. Yenilikçi FlowMotion teknolojisi, hastayı sistemin içinde yavaş yavaş hareket ettirirken bir yandan da sürekli olarak PET verilerini alıyor. FlowMotion teknolojili Biograph mCT Flow, ilgili organın görüntüleme protokollerini devreye alıyor ve mümkün olan en iyi volümetrik çözünürlüğü sağlıyor. FlowMotion, tedavi takibinde hastalığın kesin olarak karakterizasyonu için tüm boyutlarda doğru ve yeniden üretilebilir kantifikasyon sunarken hekimlerin de her hastaya mümkün olan en düşük dozu  vermelerine imkan tanıyor. Ayrıca 78 cm genişlik, beş dakikalık ultra hızlı tarama işlemi ve hasta yatağının cihazın içinde duraksamadan ilerlemesi sayesinde, hasta çok daha konforlu bir tetkik deneyimi yaşıyor.

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It