8 Ağustos 2015

3M ve Kamu Hastaneleri Birliği, sağlık profesyonellerine eğitim veriyor

3M Enfeksiyon Avcilari 13M ve Kamu Hastaneleri Birliği “Enfeksiyon Avcıları” buluşmasında sağlık profesyonelleri ile bir araya geldi. İnovatif çözümleriyle hayatı kolaylaştıran ve yenilikçi binlerce ürün geliştiren 3M’in, sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonları önleyerek “Sıfır enfeksiyon” hedefine ulaşma amacı çerçevesinde düzenlenen “Enfeksiyon Avcıları” etkinliği Abant, Kapadokya, Denizli ve Bursa ardından bu kez 30-31 Mayıs tarihlerinde Kartepe GreenPark Otel’de 3M Türkiye Sağlık Ürünleri Grubu Ülke Direktörü Ebru Erden’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bugüne kadar düzenlenen beş “Enfeksiyon Avcıları” etkinliğine toplam 25 şehir ve 137 hastaneden 600 aşkın kişi katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Güven Bektemür yaptı. Bektemür, enfeksiyon hızının yükselmesi ile orantılı olarak hastanede kalış süresinin ortalama 2 kat arttığını ve maliyet etkinlik açısından ödemelerin de yaklaşık 3 kata ulaştığını belirterek şunları söyledi: “Sağlık bakımı ile ilişkili süreçlerde birçok alan ve uygulama, enfeksiyon oluşumuna sebebiyet vermekte ve büyük risk oluşturmaktadır. Bu risk faktörlerinin minimuma indirilmesi ve enfeksiyon oranlarının azaltılması ancak sağlık kurumlarındaki bütünsel ve multi-disipliner bir yaklaşımla mümkün kılınabilir. Ameliyathaneler, yanık üniteleri, acil servisler, yoğun bakım üniteleri hatta idari birimler dâhil tüm sağlık çalışanlarının kendi sorumluluk alanlarında alacakları önlemler, gösterdiği işbirliği ile bu enfeksiyonların önüne geçebiliriz. Düzenlenmiş olan bu eğitimin hastane enfeksiyonlarının anlaşılması, engellenmesi ve yönetilmesi açısından katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.”

Hastane Enfeksiyonlarını Önlemede Güncel Yaklaşımlar & Malpraktis başlıklı oturumda ise Prof. Dr. Murat Günaydın & Doç. Dr. Murat Dizbay bu konudaki gelişmeleri katılımcılarla paylaştılar. 3M Türkiye Sağlık Ürünleri Grubu Ülke Direktörü Ebru Erden ise yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, her yıl ortalama 1,5 milyon hastanın sağlık bakımıyla ilgili enfeksiyonlarla karşılaştığını belirterek şöyle konuştu: “Bu durum, hem kamu sağlığına hem de hastaya büyük yük oluyor. Yalnızca ABD’de, hastaneye kaldırılan her 20 hastadan 1’i sağlık bakımıyla ilgili enfeksiyona yakalanıyor ve bu sayı yılda 1.7 milyon kişiyi buluyor. Hastanede enfeksiyon kapan hastalar, enfekte olmayanlara kıyasla ortalama 2 kat daha uzun süre hastanede kalıyor ve 2.8 kat daha fazla ödeme yapıyor. Bir hastanın tedavisi için yapılan masraf, 25.000 dolara kadar varabiliyor. Avrupa’da 1970’lerden bu yana, üzerinde yoğun çalışmalar yapılan hastane enfeksiyonları konusunda, Türkiye’de de özellikle son beş yılda bilinç giderek artmaya başladı. Ancak buna rağmen Dünya Sağlık Örgütü verileri, Türkiye’de hastaların % 12.5’inin sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlarla karşılaştığını gösteriyor.” 3M ve Kamu Hastaneleri Birliği “Enfeksiyon Avcıları” buluşmasına, farklı hastanelerden sterilizasyon sorumluları, yoğun bakım ve ameliyathane hemşireleri ile enfeksiyon kontrol komitesi üyeleri katıldı. 3M yenilikçi ürünleri ve araştırmalara yönelik yatırımlarıyla, hastane enfeksiyonlarını azaltma adına Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kamu Hastaneler Birlikleri ve hastanelerle işbirliği yapıyor. Müşterilerine, workshoplar, enfeksiyon önleme konusundaki seminerleri, teorik ve pratik eğitim toplantıları ile destek oluyor, sağlık profesyonellerine yönelik enfeksiyon önleme seminerleri düzenliyor.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It