8 Ağustos 2015

2023’e Doğru Sağlık Teknolojileri ve Meslekleri Kongresi İstanbul’da yapıldı

bırunı12023’e Doğru Sağlık Teknolojileri ve Meslekleri Kongresi, Sağlık Bakanlığı, YÖK ve ilgili diğer kurumların işbirliği ile Biruni Üniversitesi’nden gerçekleştirildi. İki gün süren kongreye; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Selami Albayrak, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman, Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haydar Sur, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Bingür Sönmez, İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Prof. Dr. Alper Cihan, Prof. Dr. Osman Hayran, Sağlık bilişimi uzmanı Roland Haag, Doç. Dr. M. Emin Aksoy, Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, Prof. Dr. Ayşe Karaduman, yurt içinden akademisyenler, sağlık eğitimcileri, sağlık yöneticileri, sağlık sektörü mensupları ve öğrencilerinin yanı sıra yurt dışından ilgili eğitimciler katıldı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye’de nüfus giderek artıyor. Ve sağlık ihtiyaçları da artıyor. Yeni şehir hastaneleri ve yeni tedavi yöntemleriyle beraber sağlıkta kaliteli insan gücü artıyor. Şehir hastanelerinde ciddi bir insan gücüne ihtiyaç olacak. Sağlıkta satın alma, sağlıkta yönetim alt gurupları uzmanlık gerektiren alanlar. Bu alanda çalışacak olanlar en azından bir yabancı dil bilmelidirler.” İnovasyonu uygulamak için en uygun sektörlerden biri olan sağlık sektöründe teknolojik gelişmelerin getirdiği ve getirmeye devam edeceği yeniliklerden bahseden konuşmacılar özellikle önümüzdeki yıllara damga vuracak olan giyilebilir teknolojileri ve nesnelerin internetini (internet of things) ön plana çıkarttılar. Rekabetten ziyade işbirliğinin önemini vurgulayan yabancı konuşmacılar ülkelerinde işbirliklerinin nasıl cazip hale getirildiğini, tekerleği yeniden icat etmeden işbirlikleri yaparak nasıl daha hızlı ilerlenebileceğini anlattılar.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel de şöyle konuştu: “Dünyada sağlık teknolojilerinin hızla gelişmesi sağlık sistemlerinde, politikalarında ve hizmetlerinde aynı hızla değişim oluşturmaktadır. Bu durum var olan sağlık mesleklerinin uygulamalarını ve kapsamını değiştirmekte ve yeni uzmanlık alanlarının ve sağlık mesleklerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmaktadır. Ülkemizde de dünyadaki bu gelişmeler yönünde son yıllarda büyük çaplı sistem ve mevzuat değişiklikleri yaşanmıştır. Elde edilen başarılar uluslararası kuruluşların da örnek gösterdiği bir ülke olmamızı sağlamış ve vatandaşlarımızın hizmetlere erişimi ve memnuniyetinde görülen artışlar yanında, yurt dışından da Türkiye’de tedavi olmak isteyenlerin sayısı yüksek bir artış trendine girmiştir. Artan sağlık hizmeti talebini karşılamak için yetişmiş sağlık personeline olan talep ve altyapı ihtiyacı planlamaların öncelikli konusu olmuştur. Sağlık alanında teknolojik gelişmelerin Cumhuriyetimizin 100. yılında bizi nereye götüreceği ve tüm sağlık personelinin eğitimleri ile ilgili konuların tartışılacağı ve bu alanda geleceğe yönelik politikalara ışık tutması amacıyla Sağlık Teknolojileri ve Meslekleri Kongresi’ni gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin gelecek vizyonuna ışık tutacak bu kongreye değerli sağlık eğitimcilerini, akademisyenleri, sağlık eğitimi hizmeti veren kuruluşları, sağlık meslek mensuplarını ve öğrencileri konuk etmekten mutluluk duyuyoruz.”

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It