Güvenli Turizmde Köylerimiz

-+*Uzman Dr.Sinan İBİŞ Medikal Turizm Derneği Başkanı   Sosyal kalkınma ve sanayileşmenin yapılanmasında şehirler ile köyler arasındaki kalkınma makasının hızla açılması köylerden kentlere göçü hızlandırmıştır. Nüfu...

Türkiye İçin Sağlık Hedefleri

-+*Uzman. Dr. Sinan İBİŞ Medikal Turizm Derneği Başkanı   Türkiye’de sağlık hizmetleri temel olarak devlet tarafından finanse edilmektedir. 2018 yılı verilerine göre; Türkiye’de 61 sigorta şirketi faaliyet göstermek...

Sağlık ve Bakım Sunumunda Türkiye

-+*Uzman. Dr. Sinan İBİŞ Medikal Turizm Derneği Başkanı      Ülkemizin 2018 yılı için açıklanan istatistiki bilgilere göre; değişik büyüklüklerde ve içeriklerde olmak üzere 35.559 sağlık kuruluşumuz var. Bu sağlık k...

Medikal Turizmin Küresel Eğilimleri

-+*  Uzm. Dr. Sinan İBİŞ Medikal turizm en yaygın olarak “Tıbbi bakım almak amacıyla uluslararası sınırları aşan seyahat süreci” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım; göç edenleri, tıbbi bakıma acil ihtiyacı olan turistleri...

Sağlıkta Teknolojik Trend

-+*Uzm. Dr. Sinan İBİŞ Sağlıkta hizmet sunumunu bilgi, kalite, hız, doğruluk, deneyim, teknoloji, yenilik, konfor, erişebilirlik ve takip değerleri ile yapılandırmayı başarmış işletmeler sağlık hizmetleri sunumunda öncü ...