KURUMSAL ÇEVİKLİK VE VERİMLİLİK

-+*  İsmail HIZLI yazdı… Sağlık Kurumlarında iç verimliliğin sağlanabilmesi için örgütsel yapıların ve süreçlerin tasarımını optimize gerekir. Bunun için hastane yöneticilerinin kendi potansiyellerini bilmeleri ve ...

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELLEMESİ

-+*İsmail HIZLI yazdı…  Sağlık kuruluşlarının sürdürülebilir şekilde davranma çabası ve gerekliliği, Birleşmiş Milletlerin Binyıl Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere, herkes tarafından kabul görmüştür.   Sağlık...

SAĞLIK TURİZMİ DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNEMİ

-+*İsmail HIZLI Kişinin sağlığını iyileştirmekle ilgili seyahat, geçtiğimiz yıllarda yaygın bir uygulama haline geldi. Bu fenomeni daha iyi değerlendirmek için, işin ne anlama geldiğini iyi tanımlamak gerekiyor. Dünya Tu...

YALIN HASTANE

-+*İsmail HIZLI yazdı…   Yalın üretim, 1950’ler de Toyota’nın Ford’un üretim modellerinin kendilerine uygun olmadığını gözlemleyip kendi üretim modellerini geliştirmesiyle başlayan parti üretimin yerine tek parça a...

ALIRKEN KAZANMAK

-+*İsmail HIZLI Medipol Sağlık Grubu Satın Alma Müdürü   ALIRKEN KAZANMAK   Alırken kazanmak kavramı günümüz rekabet ortamında gerçekliğini her anıyla hissettirmektedir. Rekabeti belirleyen kalite, maliyet ve z...