15 Kasım 2016

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİMİZE SERVİS VE ÇÖZÜM ORTAKLIĞI DA EKLEYEREK YENİ BİR İŞ MODELİ SUNUYORUZ

ayhan-ozturk-1 Medtronic Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Ayhan Öztürk ile Medtronic’in sağlık sistemi içerisindeki rolü üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik:

Ürünlerinizle ilgili bilgi verir misiniz? Kaç farklı grupta ürününüz var? Kaç ülkede hizmet veriyorsunuz? Kaç kişi istihdam ediyorsunuz?

Medtronic’in sunduğu medikal teknoloji ürünleri ve tedavileri sayesinde, her 1 saniyede iki kişinin hayatı olumlu yönde etkileniyor. Tıp teknolojisi, hizmetleri ve çözümlerinde küresel bir lider olarak, Medtronic her yıl milyonlarca insanı sağlığa kavuşturmakta ve yaşamlarını uzatmaktadır. Günümüzde bireylerin ve sağlık sistemlerinin önündeki en önemli zorluklar olan maliyetlerin yükselmesi, nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıkların artan yükü gibi ciddi problemlere köklü klinik tedavi bilgisi, birikimimiz ve ekonomik uzmanlığımızla yanıt verebileceğimize inanıyoruz. Ama bunu tek başımıza yapamayız. İşte bu nedenle yeni ortaklıklar kurarak hastalar için daha olumlu sonuçlar sağlayacak güçlü çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. 1949 yılında tıbbi cihazların bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan Medtronic bugün dünya geneline yaygın 85.000’den fazla çalışanı ile yaklaşık 160 ülkede hekimlere, hastanelere ve hastalara hizmet sunan en büyük medikal teknoloji, hizmet ve çözüm şirketleri arasındadır. Sağlık hizmetlerini daha da iyiye götürmekte kararlıyız. Medtronic, kardiyovasküler, minimal invaziv tedaviler, restoratif tedaviler ve diyabet alanında ürün ve tedaviler sunmaktadır.

Ne gibi bilimsel çalışmaları destekliyorsunuz? Araştırmaya ne kadar bütçe ayırıyorsunuz?

İstanbul Ümraniye’deki merkez ofisimiz aynı zamanda Medtronic İnovasyon Merkezi adı altında Global Medtronic dünyasında da önemli bir lokasyondur. 4.000 metrekarelik bir alanda; son teknoloji ile donatılmış simülasyonlu ameliyathane ortamı, yoğun bakım laboratuvarı, kateter laboratuvarları, oditoryum, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Laboratuvarı, toplantı ve eğitim odaları barındırmaktadır. Genişlemek üzere 1200 metrekarelik ilave eğitim alanı kapasitesi de bulunmaktadır. Medtronic İnovasyon Merkezi, içinde yer alan Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Laboratuvarı aracılığı ile aynı zamanda hekimlerin ve sağlık personelinin yenilikçi ürünler üretmesine katkıda bulunmaktadır. MIC terapi prosedür eğitim merkezi olarak hizmet vermektedir. Eğitim seçenekleri arasında cerrahi çözümler, solunum monitorizasyon çözümleri, erken teknolojiler, ameliyathane ve yoğun bakım hemşire eğitimleri yer almaktadır. Bu alanlarda sağlık profesyonellerinin hem teorik hem de el becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Medtronic İnovasyon Merkezi’nde 2014- 2015 yıllarında yaklaşık toplam 1.500 sağlık profesyoneline eğitim verilmiştir. Türkiye’deki bu merkez aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada önemli bir konumda yer almakta olup başta Orta ve Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Rusya olmak üzere 35 farklı ülkeden sağlık profesyoneline hizmet vermektedir. Medtronic İnovasyon Merkezi güçlü altyapısı ve bilgi birikimi ile ileride genişleyerek daha çok sağlık profesyoneline hizmet etmeyi ve onların eğitimlerine daha fazla katkı sağlamayı hedeflemektedir. Medtronic İnovasyon Merkezi 25 milyon dolar yatırım yapılarak hayata geçirilmiştir. Sağlık sektöründe teknoloji hızlı değişim göstermekte ve gelişmektedir. Sağlık profesyonellerinin bu gelişmeleri öğrenmesi ve yenilikçi prosedürlere hâkim olması vaka başarısı açısından çok önemlidir. Bu eğitimler sayesinde komplikasyon oranlarının azaltılması daha iyi sonuçların alınması ve hasta güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir. Sağlık Bakanlığı, bünyesinde bulunan eğitim ve araştırma hastanelerindeki başta hekimler olmak üzere sağlık personelinin eğitimine katkıda bulunmak için Medtronic ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) arasında bir eğitim işbirliği anlaşması imzalandı. Bu eğitim işbirliği anlaşması bizim içim çok önemli. Bu Sağlık Bakanlığı’nın bizim altyapımıza, bilgi ve birikimimize güven duyduklarını gösteriyor. Dolayısıyla Medtronic’i bir iş ortağı olarak seçmiş olmaları bizim her daim vurgu yapmak istediğimiz “çözüm ortağı” konumumuzu güçlendiriyor.

Hasta memnuniyeti açısından ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Sağlık sisteminde hasta odaklı yaklaşım için ne düşünüyorsunuz?

Medtronic için hasta önceliklidir. Bunu da hastaların ağrılarının dinmesi, sağlıklarına kavuşmaları ve ömürlerinin uzaması olan misyonumuz; açık ve net olarak ortaya koymaktadır. Medtronic, teknoloji geliştirirken hasta ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Teknolojimizi hastaya ulaştırana kadar sorumluluğumuz devam etmektedir. Medtronic Dünyada sağlığa erişimi artırmak için birçok paydaş ile işbirliği yapmaktadır. Örneğin Afrika’da milyonlarda insanların sağlığa erişimi artırmak için özel kuruluşlarla hareket ediyoruz.

Sağlık hizmetinde yeni iş modelleriniz nelerdir?

Medtronic sahip olduğu Ar-Ge gücü ve teknoloji kapasitesi ile en yenilikçi ve kaliteli ürünleri 60 yılı aşkın bir süredir hastalara ulaştırmaktadır. Son yıllarda kaliteli ürünlerimizin ötesinde müşterilerimize çözüm ve hizmet odaklı bir iş modeli oluşturduk. Sağlık sunucularının verimliliklerini artırmak, yatırımlarını hızlandırmak sağlık çalışanlarının eğitimine katkıda bulunmak için Entegre Sağlık Çözümlerini (Integrated Health Solutions – IHS) geliştirdik. Uzun yıllara dayalı bu iş modelinin temelinde iki tarafın da uzmanlık alanlarını hayat geçirmesi hedeflenmektedir. Avrupa’da 50’yi aşkın hastanenin kateter laboratuvarı ve ameliyathanesini Medtronic yönetmektedir. Türkiye’de bu modeli yakın geçmişte hayata geçirdik. Bu işbirliği modeli sayesinde verimsiz alanların azaltılması, kapasitesinin doğru kullanımı, maliyetlerin düşürülmesi ve tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi amacımızdır. Türkiye’de hem özel hem de kamu ile bu konuda görüşmelerimiz devam etmektedir. Bununla beraber Restoratif Tedavi Grubumuzun Surgical Synergy kapsamında uyguladığı yeni iş modelleri de bulunmaktadır. Bu model sayesinde Medtronic sahip olduğu en son teknoloji ile donatılmış ameliyathaneleri hekimlerin ve hastaların hizmetine sunmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde daha sofistike ameliyatların yapılabilmesi ve daha iyi sonuçlar alınabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Değer odaklı sağlık sistemi nedir? Ekonomist araştırmasının Türkiye sonuçlarından bahseder misiniz?

Yeni The Ekonomist araştırması dünya genelinde 25 ülkede değer bazlı sağlık hizmetinin (VBCH) uygulanması yönündeki gelişmeyi değerlendirmek ve takip etmek için ortak bir çerçeve oluşturmuştur. Bağımsız sağlık hizmeti uzmanlarından oluşan bir panel ile birlikte oluşturulan bu çerçeve, ülkelerin çoğunun değer bazlı sağlık sistemi ile uyumun erken aşamalarında olduğunu göstermiştir. Medtronic’in desteklediği The Economist Intelligence Unit (EIU) araştırma kapsamında 25 ülkede değer odaklı sağlık sistemi uygulamalarını karşılaştırılıyor. Sonuçlara göre, Üst düzeyde VBHC politikası ve planı olan yedi ülke içinden, sadece ikisi Türkiye ve Kolombiya gelişmekte olan ülkeler… Değer bazlı sağlık hizmeti kavramını, sağlık hizmeti sisteminin maliyetleri sabit kalırken veya düşerken, endüstrinin hasta merkezli değer temelinde kurulan bir ekosisteme dönüşmesini anlatmak için kullanıyoruz. Değer bazlı sağlık hizmetini, sağlık hizmeti maliyetleri ve hasta sonuçlarına ilişkin sorumluluğu doğrudan paylaştığımız bir iş modelini anlatmak için de kullanıyoruz. Medtronic’in değer bazlı sağlık hizmeti anlayışı Sağlık hizmeti maliyetlerine ve hasta sonuçlarına ilişkin sorumluluğu iş modellerimizde doğrudan paylaşmaya dayanır.

Türkiye’de medikal teknoloji sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son yıllarda sektör ile Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve diğer kurumlar ile artan bir diyalog ortamı oluşturuldu. STK ve dernekler ile kamu yetkilileri arasında karşılıklı fikir alışverişi ve ortak çalışmalar yürütülmektedir. Medikal teknoloji sektörü son 10 yılda büyük bir değişimden geçmektedir. Dünyadaki genel trendlere paralel olarak Türkiye’de de pazar dinamikleri benzerlik göstermektedir. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşları bünyesinde son yıllarda piyasayı düzenleyici birçok değişikliğe imza atılmıştır. Regülasyonların artması ile beraber daha şeffaf ve öngörülebilir pazar koşulları oluşmuştur. Medtronic olarak bu gelişmeleri destekliyoruz. Yeni medikal teknolojilerin pazara erişimi sağlıkta finansman ve artan maliyetler karşısında fiyatlama konusunda hızlı aksiyon alınmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Tıbbi malzemenin fiyatlanmasında daha sürdürülebilir modellerin geliştirilmesi gerekmektedir. Yıllardır artan maliyetler ve döviz kuru gibi temel unsurlar fiyat tespit politikasının içinde yer almalıdır. Yeni teknolojilerin pazara erişimi konusunda uzun yıllar çok az mesafe katedildi. Umuyoruz ki yeni düzenlemeler ile birlikte şeffaf ve öngörülebilir yeni teknolojinin pazara erişimi sağlanır. Her sektörde olduğu gibi sağlık teknolojilerinin de doğal yaşam döngüsü vardır. Eski teknolojilerin yerini yeni teknolojilerin aldığı yaşam döngüsü olmadan tıbbi cihaz sektörünün sürdürülebilirliği tehlike altındadır. Tıbbi cihaz sektörünün üstlendiği sorumluluk dikkate alındığında Türkiye’nin her yerinden 365 gün hastalara ve hekimlere destek veren emek yoğun bir sektör olduğu unutulmamalıdır. Sağlığın finansmanı konusunda doğrudan firmaları muhatap alan yeni bir modelin üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Sektör olarak bu konudaki gelişmeleri olumlu buluyoruz. Türkiye’deki sağlık ve sağlık profesyoneli altyapısının Dünya ile rekabetçi duruşunu koruyabilmesi için yeni teknolojilerin ve prosedürlerin pazara erişimi çok önemlidir. Türkiye’nin Dünya’daki sağlık turizminden aldığı payın sürdürülebilir olması ve artması için yeni terapi ve prosedürlerin pazarda erişilebilir olması esastır.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It