9 Ekim 2018

Üniversite Hastaneleri Birliği: Bazı ihalelere teklif alamıyoruz

nacı agbal

 

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal’ı ziyaret etti. Ziyarette Ağbal’a; üniversite hastanelerinin sorun ve çözüm önerilerine yönelik iki ayrı mektup sunuldu.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erkan İbiş ziyarette şunları söyledi: “Sağlık sektörünün Sağlık Bakanlığı ve özel sektör gibi asli bir oyuncusu olarak, sağlık hizmetlerinin sunumunda Üniversite Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri’nin yani Üniversite Hastaneleri’nin; sorunlarını değerlendirmek, sorun nedenlerini ortaya koyarak çözüm yolları üretmek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, sağlık hizmetiyle birlikte, eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkin ve verimli hale getirmek için ortak hareket etmeyi amaçlayan Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği, son aylarda yaşanan sürece yönelik aşağıda sunulan bilgileri paylaşma ihtiyacı duymaktadır.

Son zamanlarda döviz kurlarında meydana gelen artışlara bağlı olarak Üniversite Hastaneleri ihtiyaçlarında kullanılan tıbbi malzemelerin büyük bir kısmında ciddi maliyet artışları yaşanmış, bu nedenle tedarikçiler; ya satmış olduğu ürünlerde fiyat artışı yapmış ya da ürünlerini satmama noktasına gelmişlerdir. Genel olarak Üniversite Hastanelerine sunulan tıbbi malzeme fiyat teklifleri döviz kurlarındaki yükseliş gerekçesi ile bir önceki satın alma sürecine göre ortalama %40 ile %100 oranında artışa uğramış olup, verilen teklifler SGK tarafından tespit edilen işlem bedellerinin çok üzerinde çıkmıştır. Bu nedenle tıbbi malzeme satın alınmasında önemli aksamalar yaşanmakta hatta bazı ihalelere teklif alınamamaktadır.

Tıbbi malzeme temininde bugünlerde yaşanan ve artarak yaşanabileceği tahmin edilen sorunların sağlık ve eğitim hizmetleri sunumunda önemli sıkıntılara yol açabileceği ihtimali mevcuttur.

Üniversite Hastanelerinin tamamı için geçerli olan bu durumun, başta Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere ilgili kurumlar tarafından da hassasiyetle takip edilerek değerlendirildiği bilinmekle birlikte ÜHB olarak da durumun bildirilmesine, ilaç ve tıbbi malzeme temininde yaşanan sorunların giderilmesi ve ortak sağlık market uygulamasının ivedilikle başlatılmasının öneminin hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.”

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It