19 Ekim 2015

Türkiye’nin sağlık sektörü dönüşüm ajandasını Kamu-Özel sektör ortaklıkları vasıtası ile destekliyoruz

yelda 3GE Healthcare Türkiye Genel Müdürü Yelda Ulu Colin ile Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

GE Healthcare Türkiye’yi anlatabilir misiniz?

GE Healthcare’in 84 ülkeyi kapsayan Doğu ve Afrika Büyüme Pazarı (EAGM) bölgesinin merkezi, şirketin 25 yıldan uzun süredir faaliyet gösterdiği İstanbul’da yer almaktadır. Bu eşsiz konum, GE’nin bölgedeki mükemmellik merkezi liderlerine ev sahipliği yapmasına olanak tanımakla beraber ileri servis ve uygulama mühendislerinin Türkiye’deki müşterilere en son yenilikleri ve yüksek kaliteli servis hizmetini sunmasına imkan vermektedir. Türkiye’de kullanılmakta olan 20.000’i aşkın GE Healthcare teknolojisi bulunmaktadır. Aynı zamanda, tanısal görüntüleme, yaşam bilimleri, yaşam bakımı çözümleri, sağlık IT, servis ve danışmanlık aynı çatı altında toplanarak müşterilere bütünsel çözümler sunulmaktadır. Bu çözümlerimiz, Türkiye’de birçok üniversite hastanesi, kamu hastaneleri birliği (KHB), özel hastane ve görüntüleme merkezlerinde, radyoloji, kardiyoloji, nükleer tıp, yoğun bakım ve ameliyathane vb gibi hastanelerin kritik noktalarında, sağlık profesyonelleri ve hastalara tanı ve tedavi de hizmeti vermede fark yaratmaktadır. GE Healthcare, önceliği her zaman müşteriye verir ve müşterilerine öncü sağlık teknolojileri ve hizmetleri sunmak amacıyla onların ihtiyaçlarını anlamaya özen gösterir. GE’nin özel olarak uyarlanan sağlık hizmeti çözümleri, kamu ve özel sağlık hizmeti sağlayıcıları dahil çeşitli müşteri segmentlerinin farklı ihtiyaçlarını karşılar. Müşterilere yakın olmak ve devamlı gelişmeye olan istek, GE’nin hizmet alımı segmentindeki güçlü konumunun ana bileşenleridir. Bu yaklaşım, GE’nin aynı zamanda özel hastane segmentindeki payını kısa zamanda ikiye katlamasının arkasındaki ana itici güçtür.

GE Healthcare Türkiye’de kaç yıldır faaliyet gösteriyor? GE Healthcare Türkiye’nin, Türk sağlık sektöründeki yerinden biraz bahseder misiniz?

GE, 1948 yılından beri Türkiye’de faaliyet göstermektedir ve ülke genelinde çeşitli sağlık hizmeti sağlayıcılarında kurulu 250’den fazla MR cihazı bulunmaktadır. GE MR cihazları, hem tarama süresi hem de güvenilirlik açısından yüksek performansa sahiptir ve sağlık uzmanlarının tanı koymasını kolaylaştırmaktadır. Buna ek olarak, bu cihazlar hastalar için sessiz bir tarama deneyimi, hafif koiller ve ayarlanabilir yataklar sağlayarak hasta konforunu iyileştirmeyi hedefler. Güzel örneklerden biri de, ilk entegre ve simültane PET/MR sistemimiz olan SIGNA PET MR’dır. Manyetik Rezonans (MR) yumuşak dokunun yanı sıra fonksiyonel ve yapısal detayların görüntülenmesinde son derece başarılıdır. PET ve MR cihazlarının kombine edilmesi, klinisyenlerin anatomik görüntüleri ve biyokimyasal verileri birlikte değerlendirerek, hücre büyümesinin meydana geldiği alanları tam olarak saptamasına olanak sağlar. Bu sayede tanı ile tedavi arasındaki süre kısaltılabilir. GE Healthcare, Anadolu Kuzey Radyoloji Klinikleri Yeniden Yapılandırma ve Optimizasyon projesinin en hayati unsurlarından biri olarak Türkiye’deki en büyük kombine görüntüleme biriminin kurulmasında, Anadolu Kuzey KHB’nin çözüm ortağı olmuştur. Bu birimde İrlanda’nın tamamına kıyasla beş kat daha fazla görüntüleme ve girişimsel radyoloji işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamlı proje, modern yönetim ilkeleri doğrultusunda etkinlik, verimlilik ve kaliteyi optimize etmeyi ve sağlık hizmeti harcamalarını en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Tüm ilgili KHB birimlerini kapsayan bu ihale, stratejik bir yaklaşımın sonucu olarak planlanmıştır. Bu yaklaşımdaki temel amaç, kuruma doğru zamanda istenen hizmeti sağlayacak doğru tesisleri ve sistemi sağlamaktır. Bu noktada GE Healthcare, KHB içindeki tüm eğitim ve araştırma hastanelerinin güçlü görüntüleme kabiliyetine sahip olması amacıyla, en son teknolojiye sahip MR, CT ve dijital mamografi teknolojileriyle Anadolu Kuzey KHB’nin stratejik hedeflerine ulaşmasını desteklemektedir. GE Healthcare’in teknolojileri, uygulamaları ve deneyimi, sağlık hizmetlerinin standardizasyonuna ve kalitesinin yükseltilmesine giden yolu açmaktadır. GE, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın karşılaştığı kritik sağlık hizmeti zorluklarını anlamaktadır. Bulaşıcı olmayan hastalıkların artması ve yaşlanan nüfus, sağlık hizmeti sistemlerine yeni baskılar getirmektedir. GE olarak, sağlıklı görüntüleme (Healthymagination) stratejimizle, yüksek kaliteli, düşük maliyetli ve kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti geliştirmeye odaklanıyoruz. Hizmet ve teknolojilerimiz, uygun ve zamanında müdahalelere olanak sağlayarak, hastalığın erken tanısını destekler. Bu da nihayetinde, sağlık hizmeti sistemleri için uzun vadeli verimlilik artışı sağlar. Türkiye hükümeti, 2023 yılı itibarıyla, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyi ilk on ekonomisi içine girmesini hedeflemektedir. GE, sürdürülebilir Türk sağlık hizmetleri sektörünün genişlemesini desteklemeyi hedeflemiştir ve bu maksatla, sağlık hizmetleri müşterilerine uygun finansman çözümleri sunmaktadır. Bu kapsamda GE Sağlık olarak, Hedef 2023’te detayları verilmiş olan hedefleri desteklemek amacıyla, Türkiye’deki teşebbüs ve işletmeler ile bir takım stratejik ortaklıklar gerçekleştirdik. Dinamik ve hastaya odaklı bir sağlık hizmetleri sistemi geliştirme, bu dönüşüm stratejisinin kilit bir unsurudur. GE Healthcare olarak, Türkiye’nin gitgide artan sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak için, ülkemizde 350 kişiyi görevlendirerek ve önde gelen kamu ve özel sağlık hizmeti sağlayıcıları ile çalışarak, “Türkiye’de Türkiye için” olmaya odaklandık.

Türkiye’deki tıbbi cihaz sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Tıbbi cihazların kalite, uygun maliyet ve ulaşılabilirlik sağlaması gerekiyor. GE Healthcare’in en son teknolojileri göz önüne alındığında, daha yüksek hasta hacmi, daha yüksek tanısal görüntü kalitesi erken tanı koyma ve daha iyi hasta deneyimi yolu ile cihazların üretkenliğine odaklandığımız görülebilir. Tüm bunlar, hastalara daha hızlı ve etkili şekilde müdahale edilmesini sağlayarak kullanıcılarımızın hastalarına doğru zamanda doğru tedavi sürecine başlatmalarına yardımcı olmalıdır. GE Healtcare, bunun önündeki en büyük engelin sağlık teknolojileri ve verilerine doğru zamanda, doğru yerde erişim olduğundan yola çıkarak, iletişimsel ve bütünsel bir hastalık tedavi modeli benimser. Örneğin kardiyoloji ve onkoloji tedavi alanlarının tüm aşamalarına yönelik teknolojiler sunulmaktadır. Bu noktada, cihazlar arasındaki bağlantı özellikleri de kilit bir öneme sahiptir ve burada Sağlık IT önemli bir rol oynamaktadır.

Kamu Özel Ortaklığı Projesi kapsamında yapılan hangi Sağlık Kampüsleri’nde yer alıyorsunuz? Bu sağlık kampüslerinden GE’nin hangi teknolojileri yer alacak?  

GE Healthcare olarak, Türkiye’nin sağlık sektörü dönüşüm ajandasını Kamu-Özel sektör ortaklıkları vasıtası ile destekliyoruz. Bu çerçevede, sağlık bakanlığının iki stratejik Kamu-Özel sektör projesi olan Kocaeli Sağlık Kampüsü Projesi ve İzmir Bayraklı Sağlık Kampüsü Projesinin geliştirilmesi için Gama Holding AŞ ve Türkerler Holding ile bir mutabakat anlaşması imzaladık. GE olarak, Türkiye’deki birçok kurum ve işletme ile stratejik ortaklıklarda yer almaktan gurur duyuyoruz ve Türkiye sağlık sektöründe sürdürülebilir dönüşüme destek oluyoruz. Kamu ve özel sektör ortaklıklarına geliştirmeye yönelik uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda Gama ve Türkerler konsorsiyumu ile bu kritik dönüm noktasına ulaştığımız için mutluyuz. 2013 yılında GE tarafından Türkiye’ye yapılması planlanan 900 milyon USD yatırımın bir kısmı bu sağlık projeleri için ayrılmış ve sadece PPP Şehir hastaneleri projeleri üzerinde çalışacak uzman bir ekip kurulmuştur. Ayrıca sağlıkta kıtalararası yönetim merkezi olarak seçilen İstanbul üst yönetim ve tüm uluslararası GE ekiplerinin desteğini almaktayız. GE olarak bu projelere sağlık ekipmanları tedariği, aydınlatma, elektrifikasyon, kojenerasyon/trijenerasyon, güç-su sistemleri iş kollarında çözüm sunabilmekteyiz. Sağlık özelinde bakarsak, P1 olarak adlandırdığımız sabit yatırım tıbbi cihaz tedariğinde GE olarak bütçesel bazda % 40 lara varan oranla büyük paket çözümü sunabiliyoruz. P2 görüntüleme hizmetlerinde de ihtiyacın tamamına yakını GE Sağlık ürün portföyünde yer almaktadır. Bunlar ana hatlarıyla Görüntüleme, Yaşam Destek Çözümleri, ve Sağlık IT sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Ek olarak A.B.D’de uyguladığımız ve yaklaşık 20 yıldır başarı ile çalışan tıbbi cihaz satış sonrası servis hizmetleri yönetimi bilgi birikimini Kamu-Özel ortaklığı projelerinde uygulamaya hazırız.

Müşteri/kullanıcı/hastalarınıza sunmuş olduğunuz avantajlardan bahseder misiniz?

En önemli girişimlerimizden biri, GE’nin daha düşük maliyetlerde kaliteli bakıma erişimi artırarak daha fazla insan için daha iyi sağlık hizmeti oluşturmaya yönelik global taahhüdü olan “Healthy Imagination” yaklaşımıdır. GE, “Healthy Imagination” ile bakım kalitesini, erişimi ve uygun maliyetliliği geliştirmek üzere 100’den fazla teknoloji ve çözüme 6 milyar USD yatırım yapmaktadır. GE, 2013 itibari ile, 100 ürün inovasyonuna yaptığı 4,2 Milyar USD yatırım ile 1,5 Milyar dan fazla hayata etki etme fırsatı bulmuştur. GE Healthcare olarak, müşterilerimizin eğitimine de büyük önem veriyoruz. Bölgedeki 70 sağlık sektörü yöneticisi ile yakın zamanda yapılan bir ankette, katılımcıların %82’si ülkelerinde sağlık hizmetlerini geliştirme yolundaki en önemli ihtiyacın becerileri geliştirmeye ve kapasiteyi artırmaya yönelik eğitimler olduğunu belirtmiştir. GE Healthcare, geleneksel sınıf içi eğitim metotları ile ileri simülasyon metotlarını ve üst düzey yönetici eğitimlerini birleştiren liderlik, teknik ve klinik eğitimleri sunmaktadır. Bu sayede insan sermayesini geliştirme konusunda 40 yılı aşkın bir deneyime sahip olup hastane orta ve üst düzey yöneticilerinin bilgi, beceri ve performans seviyelerinin geliştirilmesini desteklemektedir. GE Healthcare halen bölge genelinde 5.000’den fazla sağlık çalışanına eğitim sağlamıştır.

Biyoteknoloji konusundaki görüşleriniz neler? GE olarak neler yapıyorsunuz?

Sağlık hizmetlerini modernleştirme ve yerelleştirme planlarına destek olmak üzere, bölgedeki Sağlık Bakanlıkları ile ortaklıklarımızı devam ettireceğiz. Buna iyi bir örnek, Türkiye için büyük bir fırsat olan ‘Yaşam Bilimleri’ projemizdir. Biyoteknoloji eğitim laboratuarımız bu yıl İstanbul’da açılacaktır. Ciro bazında en iyi satan 10 ilaçtan altısı, biyolojik kökenli tıbbi maddeler adı verilen yeni bir ilaç sınıfındadır ve bu ilaçların satışı son altı yılda, her yıl %10 artarak 170 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Bu artışın başlıca nedeni ise yeni kanser tedavilerinin geliştirilmesi ve insüline olan taleptir. GE Healthcare Life Sciences, ilaçların üretildiği tesislerde devrim niteliğinde değişiklikler yaparak hastaların ilaçlara erişiminin kısıtlı olduğu pazarlarda bu ilaçlara erişimi desteklemektedir. GE’nin anahtar teslim olarak sunduğu biyolojik kökenli tıbbi madde fabrikaları, kısıtlı biyoteknoloji altyapısına sahip bölgelerde şirketlerin ve hükümetlerin daha önce mümkün olandan çok daha düşük maliyetle ve yarı zamanda üretime başlayabileceği anlamına geliyor. Global biyoüretim kapasitesinin, hastalık dağılımı ve nüfus büyümesi açısından en çok ihtiyaç duyulan yerlere kaydırılması için gerekli olan biyoteknoloji üretim geçmişine ve altyapıya sahip tek kuruluş GE’dir.

En çok talep edilen ürünleriniz hangileri? Piyasaya süreceğiniz yeni ürünleriniz var mı?

Müşterilerimizin bağımsız ürünlerden çok bir bütün olarak bakım yollarına gösterdikleri ilgi giderek artıyor. Hastane ve kliniklere, temel hasta bakım yollarının tamamında hizmet ve çözümler sunmak üzere gerekli donanıma sahibiz. Onkoloji ve kardiyoloji bunlara iyi birer örnek olacaktır. Bu alanlarda ürünler ve çözümlere yönelik giderek artan bir taleple karşı karşıyayız. Yeni trendler ve ürünler açısından, patologların ilgili hasta bilgilerine uzaktan erişmesine olanak tanıyarak ve farklı konumlardaki tüm hastalar için inceleme ve ilk tanı koyma süreçlerini destekleyerek dijital patolojinin dönüşümüne katkıda bulunuyoruz: Doğru zamanda doğru tanı koyma için hasta patoloji olgularını doğru patoloğa sunmak üzere bilgi teknolojilerinin kabiliyetlerinden yararlanıyoruz. Hem tarayıcıyı hem de yazılımı sağladığımız Omnyx çözümümüzle, görüntüleri dijitalleştirmenin ötesine geçiyor, patologlar arasındaki işbirliği ve iletişimin geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Böylece daha hızlı ve iyi tanı koymayı destekliyoruz. Omnyx halen alanında IVD olarak CE işaretli tek çözümdür ve bu şekilde klinik kullanım için onaylıdır. GE Healthcare ve Microsoft tarafından 2012’de oluşturulan halk sağlığı şirketi Caradigm, sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek ve hasta deneyimini iyileştirmek üzere, sağlık sistemlerinin ve uzmanlarının kurum çapında gerçek zamanlı bilgileri kullanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket, sonuçların ve sağlık hizmetleri ekonomisinin geliştirilmesini desteklemek üzere, daha iyi halk sağlığı yönetimi sağlayamaya odaklı açık bir sağlık hizmeti bilgi platformu ve işbirliğine dayalı klinik uygulamalar geliştirecek ve pazarlayacaktır. Caradigm, sağlık sistemlerinin ve Entegre İletim Ağlarının (IDN) halk sağlığını iyileştirmesine olanak sağlamak üzere kapsamlı bir çözüm portföyü sunmaktadır. Veri toplama ve kontrolünü, sağlık hizmeti analizlerini, bakım yönetim ve koordinasyonunu, sağlık ve hasta etkileşimini içeren portföy, “bilimsel bakımı” benimser. Hasta popülasyonları için risk alma sürecinde olan ayakta tedavi merkezlerinin ve bir zincir bünyesinde bulunmayan hastanelerin ihtiyaçlarını karşılar. SIGNA PIONEER MR’ın yeteneklerinin sınırlarını keşfeden ve genişleten özellikleri ile son teknoloji ürünü, yeni SESSİZ 3.0 Tesla Magnetik Rezonans (MR) cihazımız, üstün dizayn ve ileri teknolojiyi bir araya getirirken klinik ihtiyaçlara cevap vermekte ve  hasta konforu açısından da yeni yaklaşımlar sunmaktadır.  

GE Healthcare, TURKRAD 2015’de 22 ekim tarihinde gerçekleştireceği Uydu Sempozyumda TURKRAD 2015’in ana teması olan “İleri Görüntüleme Teknikleri” temasına uygun olarak iki ana konuya odaklanmıştır. Bunlardan ilki yeni nesil 3 Tesla MR teknolojilerimiz ve ikincisi ise hasta sağlığına verdiğimiz önemin bir ürünü olan Doz Optimizasyonu (DoseWatch) teknolojimizdir.

SIGNA Explorer Signa Explorer, çığır açan SilentScan ve olağanüstü 3D hareket düzeltme özellikleri ile MR teknolojisi alanındaki çıtayı yükseltiyor. OpTix Optical RF teknolojisi, analogdan dijitale yüksek kalitede sinyal dönüşümü sağlarken sinyal-gürültü oranında konvansiyonel analog sinyal alıcılarına göre %27’ye varan kazanç sağlayarak görüntü kalitesini ve klinik güvenilirliği artırır. Gelişmiş uygulamalar, teknikerler için iş akışını hızlandırabilir ve hastaların çok daha iyi bir deneyim yaşamalarını sağlar. Signa Explorer ile finansal performansınızı harekete geçirin. Geniş kapsamlı klinik kullanım alanı, gerçekten optimize edilmiş iş akışı ve tutarlı olarak mükemmel görüntü kalitesi sayesinde gelir potansiyelinizi yükseltmenize yardımcı olur. Aynı zamanda, normal çalışma koşulları altında daha az güç tüketecek ve kurulum için az yer kaplayacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanım kolaylığı da dikkate alındığında, bu özellikler işletme maliyetinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. IGS 630 Innova IGS 630 girişimsel X-ray sistemi baş , boyun ve omurga ve kalp için yenilikçi 2D ve 3D görüntüleme çözümleri sunar. Gelişmiş uygulamalar ve çok yönlü kapsamlı özellikler, diğer girişimsel radyoloji ve kardiyovasküler prosedürlerin karışımını genişletmek için angio laboratuvarınızı etkinleştirirken kompleks vakaları güvenle yapmanıza olanak sağlar . INNOVA CT HD teknolojisi sahip olduğu saçılan radyasyon azaltım ve yüksek uzaysal rezolüsyon görüntüleme algoritmaları ile 3 Boyutlu görüntülemede çığır açarak bir başka boyuta taşımıştır. Vaka esnasında hastayı CT odasına göndermeden yüksek çözünürlüklü yumuşak doku görüntüleme özelliği sayesinde komplikasyon kontrolüne imkan sağlamaktadır. INNOVA VISION teknolojisi, elde edilen 3 boyutlu görüntü ile floroskopi görüntüsünün füzyonuna olanak sağlayarak vaka esnasında klinisyenlere çok değerli klinik bilgiler sunar. Sahip olduğu teknolojiler sayesinde, klinik beklentilere uyumlu olarak görüntü kalitesini koruyarak % 68’lere varan doz azaltım avantajı sunar. Geniş klinik kullanım alanı ve hasta grubuna hitap eden çözümler sayesinde gelir potansiyelinizin artmasına katkıda bulunur. Revolution CT Global bilgisayarlı tomografi üreticileri arasında yeni teknolojilere öncülük eden GE sistemleri amaca uygun ürün portföyünü radyoloji profesyonellerinin hizmetine sunmaktadır. Düşük doz X- ışını ile çalışabilen bilgisayarlı tomografi sistemlerinin hasta güvenliği için öncelikli olduğu gerçeği ile yola çıkan GE Healthcare, radyasyon güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedeflerken, araştırma ve geliştirme yatırımlarının büyük bir kısmını bu yönde planlamaktadır. Koroner arter anjiyografilerini yüksek klinik verilere dönüştüren HD bilgisayarlı tomografi sistemleri aynı zamanda 101 ayrı enerji seviyesinde GSI (Gemstone Spectral Imaging) uygulamalarını rutin uygulamalar arasına dahil etmektedir. Kesitsel görüntü yanında dokunun karakterizasyonu hakkında bilgi sağlayan GSI uygulamaları tetkik sayılarını en düşük düzeye indirmektedir. Geçen yıl RSNA’de tanıtımı gerçekleştirilen Revolution CT ailesi donanım ve tasarımların yeniden inşa edildiği son nesil CT sistemleridir. İleri CT teknolojilerlerinin aynı sistemde birleştiği Revolution CT, 16 cm kapsama alanı sağlayan Gemstone Clarity Detector, yine dedektör üzerinde konumlandırılmış 3D kolimatör ve yüksek uzaysal rezolüsyon ile tüm özelliklerin aynı anda kullanılabildiği yeni bir CT tasarımını kullanıma sunmaktadır. Contactless Slip Ring teknolojisi ile elde edilen 0.2 saniyede 360 derecelik tüp rotasyon zamanı, aritmiden ve nabızdan bağımsız, kardiyak incelemelerin tek atımda fonksiyonel analizler dahil olmak üzere yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. RAW data tabanlı çalışan ve hastanın aldığı radyasyon dozunu minimize eden ASiR (Adaptive Statistical Iterative Reconstruction) algoritması CT uygulamalarının çok daha güvenli yapılmasını sağlamaktadır. Sadece Türkiye’de üçyüzün üzerinde CT sistemi ile hastalara sağlıklı bir gelecek sağlayan bilgisayarlı tomografi sistemlerimiz yine Türkiye’de bulunan ve ortadoğuya yedek parça temini için merkez kabul edilen İstanbul depomuz ile kullanıcılara güven vermektedir. Discovery IQ GE Healthcare, sağlık sektörü teknolojisindeki hızlı değişim ışığında, AR-GE faaliyetlerine yatırım yapmakta ve müşterilerine yeni teknolojiler sunarak sağlık bakımını onlarla birlikte ileri taşımayı amaçlamaktadır. Bunun bir örneği, eski teknolojilere kıyasla daha düşük dozla çalışan ve bu sayede görüntü kalitesinden ödün vermeden kısa tarama süreleri sunarken önemli FDG tasarrufları sağlayan yeni MI cihazı Discovery IQ’dur.

Müşterilerinize sunduğunuz finansal seçeneklerden biraz bahsedebilir misiniz? Yerel seviyede, bölgenin finans çevrelerinde önemli tecrübeye sahip ve en ideal finasmanı sunan bölge yatırımcılarıyla güçlü ilişkileri olan bölge finans uzmanlarımız var. Daha kompleks projeler ve finansman programları için, ticari bankalardan, İhracat Kredisi Ajanslarından (ECA’lar) ve sigorta şirketlerinden oluşan dünya çapında bir ağın gücünü kullanan çok çeşitli danışmanlık ve düzenleme hizmetleri sunarak müşterilerimizin aşağıdaki alanlardaki özel iş ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz:

  • Krediler ve Kira Sözleşmeleri
  • İhracat ve Ticaret Finansmanı
  • İhracat Kredisi Ajansları/ Ticaret Finansman
  • Risk Azaltma (Kredi Sigortası, Politik Risk Sigortası, Alacakların Satışı)
  • Danışmanlık Hizmetleri (Proje Geliştirme, Proje Finansmanı, Finansal Stratejiler, Devlet Kurumları Karşısında Savunma, Finansal Analizler)Hükümetler bölgenin sağlık hizmeti alanında karşı karşıya olduğu en büyük sorunları çözmeye çalışırken, sağlık hizmet sağlayıcıları sürdürülebilir sağlık hizmet ve gelişimine yönelik genel yaklaşımlar arıyorlar. GE Healthcare’in kabiliyetleri ve sunduğu çözümler arasında Eğitim ve Öğretim, Varlık Yönetimi, Sağlık IT, Sağlık Hizmeti Tasarımı ve Danışmanlık desteği yer alıyor. GE, sağlık hizmeti sistemine genel bir çözüm yaklaşımı getirebilecek yegane sağlık hizmeti sağlayıcısından biri. Optimize edilmiş hastane tasarımı, doğru teknolojilerin kullanılmasının ve tesis tasarımının tamamen entegre edilmesini sağlamada temel öneme sahiptir. GE, ortaklarıyla sürecin ilk aşamalarından itibaren çalışarak sunduğu tasarım danışmanlığı hizmetleriyle kurumların daha verimli bir sistem oluşturmalarına ve daha yüksek klinik bakım verimliliği sunmalarına olanak sağlar. Bu şekilde hasta akışını optimize ederek ve daha düşük maliyetle daha iyi bakım sağlayarak genel hasta deneyimi iyileştirilmesini destekler.
  • GE Healthcare olarak ortaklarımızla birlikte:
  • Yeni açılan hastanelere verdiğiniz ürün ve hizmetler açısından GE Healtcare nasıl farklı konumlanıyor?
  • Hastanelerin verim sorunlarını azaltmalarına yardımcı oluyor ve ameliyat odaları ve acil servislerdeki israfı ortadan kaldırıyoruz. Cihazların sorunsuz çalıştıkları süreleri artırmak üzere servis hizmetlerini ülke çapına yayıyor, ürün performansını kullanım ömrü boyunca optimize ediyor ve daha iyi varlık yönetimini destekliyoruz;
  • Toplumun kendi sağlığıyla ilgili kararları bilgiye dayalı olarak almasına yardımcı olmak için genel bilgi düzeyini yükseltiyoruz;
  • Meme kanserinin neden olduğu yükü azaltmak üzere tarama işlemlerine erişimi artırıyoruz;
  • İnsan sermayesinin gelişimini destekliyor ve liderlik, teknik ve klinik eğitimler aracılığıyla bölgenin sağlık hizmeti iş gücünü profesyonelleştiriyoruz;
  • Bakım sağlayıcıları ve hastalar arasında klinik işbirliğini düzenliyor ve büyük sistemleri ve büyük verileri kullanarak insanları, makineleri ve bilgiyi birbirine bağlıyor, sonuçları geliştiriyoruz.GE, sağlık hizmeti sektöründe verimliliği artırmak, teknoloji ve bilgi transferini desteklemek ve Türkiye sağlık hizmeti sektöründeki büyümeye katkıda bulunmak için çalışmaktadır. GE Healthcare olarak, Türkiye’de özellikle sağlık araştırmalarına yatırım yapmaya, bilgi paylaşımı için yerel üniversitelerle ortaklıklara girmeye ve bunların sonucunda Türkiye’nin yetenekli gençleri için yeni iş fırsatları oluşturmaya çalışıyoruz. Daha geniş ölçekte, yerel kapasite oluşturma ve yetenek geliştirme amaçlı çalışmalarımız kapsamında, sağlık sektörü için yerel eğitim ve öğretim olanaklarının geliştirilmesi ve sunulması için 100 milyon Amerikan Doları tutarında yeni bir kaynak ayırdığımızı duyurmuş bulunuyoruz. GE Healthcare’in 84 ülkeden oluşan Doğru ve Afrika Gelişim Pazarları (EAGM) için verdiği 3 yıllık bu taahhüt; Afrika, Türkiye ve Ortadoğu ile Rusya ve CIS bölgelerindeki sağlık hizmeti sorunlarının çözülmesine yardımcı olmayı hedefleyen girişimleri kapsamaktadır. GE Healthcare’in bölgedeki eğitim ve öğretim çalışmalarının üzerine inşa edilen bu yeni yatırımlar arasında, yeni sağlık hizmeti eğitim merkezlerinin, yerel seviyede yapılandırılmış eğitim içeriklerinin ve bölgenin önemli akademik kurumlarıyla çeşitli eğitim işbirliklerinin oluşturulması yer almaktadır.
  • GE Healthcare’in sunduğu satış sonrası hizmetler ile ilgili neler söylersiniz?Satış sonrası müşteri memnuniyet politikanız nedir?Cihazların sorunsuz çalışma sürelerinin uzatılması ve de cihazların verimli kullanımı için sürekli eğitim programlarınız var mı?
  • Evet, bu konuda cihazın çalışma süresini ve etkin kullanımını arttıracak ve aynı zamanda hastane çalışanlarının kendi alanlarında (klinik, teknik, yönetimsel ve liderlik) gelişmelerini sağlayacak, güncel ve yenilenen eğitim programları geliştirdik. 80’den fazla ülkede bulunan GE Eğitim Akademileri’nde her yıl ortalama 120 eğitim kursu ve 10,000`den fazla müşteri eğitimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye çapında iş ortaklarımızla beraber yürütülen sınıf  içi eğitimler ile konumlandırma, tarama prosedürleri ve protokoller gibi konularda yeni metodlar paylaşılıyor. Ayrıca müşterilerimize kendi ortamlarında veya diledikleri yerden, 200`den fazla program içeren online eğitim modülleriyle kendi eğitim planlarını belirleme imkanı sunuyoruz.
  • Satış sonrası garanti ve bakım dönemlerinde, ihtiyaç doğrultusunda hızlı ve etkin servis vermek üzere, yerel altyapımızı sürekli geliştirmeye odaklıyız. Türkiye genelinde, hızlı orijinal parça temini, ulaşılabilir müşteri servis merkezi,  50’yi aşkın, 15+ yıl tecrübeli saha ve uzaktan müdahale servis mühendislerimizle, dünya çapında 8000’i aşkın uzman ekip desteğiyle müşterilerimizin problemlerine çözüm getiriyoruz. Türkiye organizasyonu olarak mühendislerimiz her yıl düzenli olarak ürün eğitimleri için yurtdışına gidiyorlar. Parça ihtiyaçlarımız, ülke içindeki cihaz parkuruna göre yapay bir zeka tarafından sürekli optimize ediliyor. Memnuniyet anketleri sonucu, 2014 yılı değerlendirmelerinde, müşterilerimizden gelen geribildirimler ve yüksek memnuniyet oranları bizleri çok mutlu ederken daha iyisini yapmak için motive ediyor.
  • Sağlık hizmeti veren kuruluşların karşı karşıya kaldığı farklı zorluklar olduğunun ve bunları aşmanın zahmetli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle müşterilerimizin hedefleri doğrultusunda yaptığımız ziyaretlerle ihtiyaçlarını dinliyor, tüm ayrıntılara önem vererek, en uygun çözümü beraber buluyoruz. Müşterimizin cihazı kullanım yoğunluğu, hasta sayısı, cihazın yaşı, muhtemel yedek parça ihtiyacı, yan birimler, kullanıcı eğitim ihtiyacı gibi birçok bileşen değerlendirilerek bakım anlaşmamızı şekillendiriyoruz.
  • Bugünün ve geleceğin sağlık uzmanlarının yetiştirilmesi, global sağlık işgücünün yetersiz olduğu gelişmekte olan pazarlarda öncelikli bir öneme sahiptir.  (Ref: Transformative Scale Up of Health Professional Education, Dünya Sağlık Örgütü, Eylül 2013) Türkiye, 2013 yılında GE’nin Türkiye ve Ortadoğu bölgesinin en üst düzey sağlık sektörü liderlerinin 90 kadarını bir araya getiren ve bir hafta süren liderlik eğitim programı olan Liderlik, İnovasyon ve Strateji Programı’na, ev sahipliği yapmıştır. Yine bu sene gelişen piyasalardan temsilcilerin katılımıyla Eylül ayı içerisinde Istanbul’da LIS ( Leadership Innovation Strategy) programını gerçekleştirmiştir. GE Healthcare olarak, ülkedeki ve bölgedeki klinik ve teknik eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı özel hastane zincirleriyle stratejik ortaklıklara girmekteyiz. Bu tür ortaklıklar; doktorlar, klinisyenler ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına yönelik uluslararası klinik eğitimlerin temelini oluşturmaktadır.
  • GE olarak sağlık sektörüne katkıda bulunduğunuz eğitim faaliyetlerinizden bahsedermisiniz?
  • GE, sağlık hizmeti sektöründe verimliliği artırmak, teknoloji ve bilgi transferini desteklemek ve Türkiye sağlık hizmeti sektöründeki büyümeye katkıda bulunmak için çalışmaktadır. GE Healthcare olarak, Türkiye’de özellikle sağlık araştırmalarına yatırım yapmaya, bilgi paylaşımı için yerel üniversitelerle ortaklıklara girmeye ve bunların sonucunda Türkiye’nin yetenekli gençleri için yeni iş fırsatları oluşturmaya çalışıyoruz. Daha geniş ölçekte, yerel kapasite oluşturma ve yetenek geliştirme amaçlı çalışmalarımız kapsamında, sağlık sektörü için yerel eğitim ve öğretim olanaklarının geliştirilmesi ve sunulması için 100 milyon Amerikan Doları tutarında yeni bir kaynak ayırdığımızı duyurmuş bulunuyoruz. GE Healthcare’in 84 ülkeden oluşan Doğru ve Afrika Gelişim Pazarları (EAGM) için verdiği 3 yıllık bu taahhüt; Afrika, Türkiye ve Ortadoğu ile Rusya ve CIS bölgelerindeki sağlık hizmeti sorunlarının çözülmesine yardımcı olmayı hedefleyen girişimleri kapsamaktadır. GE Healthcare’in bölgedeki eğitim ve öğretim çalışmalarının üzerine inşa edilen bu yeni yatırımlar arasında, yeni sağlık hizmeti eğitim merkezlerinin, yerel seviyede yapılandırılmış eğitim içeriklerinin ve bölgenin önemli akademik kurumlarıyla çeşitli eğitim işbirliklerinin oluşturulması yer almaktadır.

   Bugünün ve geleceğin sağlık uzmanlarının yetiştirilmesi, global sağlık işgücünün yetersiz olduğu gelişmekte olan pazarlarda öncelikli bir öneme sahiptir.  (Ref: Transformative Scale Up of Health Professional Education, Dünya Sağlık Örgütü, Eylül 2013) Türkiye, 2013 yılında GE’nin Türkiye ve Ortadoğu bölgesinin en üst düzey sağlık sektörü liderlerinin 90 kadarını bir araya getiren ve bir hafta süren liderlik eğitim programı olan Liderlik, İnovasyon ve Strateji Programı’na, ev sahipliği yapmıştır. Yine bu sene gelişen piyasalardan temsilcilerin katılımıyla Eylül ayı içerisinde Istanbul’da LIS ( Leadership Innovation Strategy) programını gerçekleştirmiştir. GE Healthcare olarak, ülkedeki ve bölgedeki klinik ve teknik eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı özel hastane zincirleriyle stratejik ortaklıklara girmekteyiz. Bu tür ortaklıklar; doktorlar, klinisyenler ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına yönelik uluslararası klinik eğitimlerin temelini oluşturmaktadır.

   GE Healthcare’in sunduğu satış sonrası hizmetler ile ilgili neler söylersiniz?

   Sağlık hizmeti veren kuruluşların karşı karşıya kaldığı farklı zorluklar olduğunun ve bunları aşmanın zahmetli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle müşterilerimizin hedefleri doğrultusunda yaptığımız ziyaretlerle ihtiyaçlarını dinliyor, tüm ayrıntılara önem vererek, en uygun çözümü beraber buluyoruz. Müşterimizin cihazı kullanım yoğunluğu, hasta sayısı, cihazın yaşı, muhtemel yedek parça ihtiyacı, yan birimler, kullanıcı eğitim ihtiyacı gibi birçok bileşen değerlendirilerek bakım anlaşmamızı şekillendiriyoruz.

   Satış sonrası müşteri memnuniyet politikanız nedir?

   Satış sonrası garanti ve bakım dönemlerinde, ihtiyaç doğrultusunda hızlı ve etkin servis vermek üzere, yerel altyapımızı sürekli geliştirmeye odaklıyız. Türkiye genelinde, hızlı orijinal parça temini, ulaşılabilir müşteri servis merkezi,  50’yi aşkın, 15+ yıl tecrübeli saha ve uzaktan müdahale servis mühendislerimizle, dünya çapında 8000’i aşkın uzman ekip desteğiyle müşterilerimizin problemlerine çözüm getiriyoruz. Türkiye organizasyonu olarak mühendislerimiz her yıl düzenli olarak ürün eğitimleri için yurtdışına gidiyorlar. Parça ihtiyaçlarımız, ülke içindeki cihaz parkuruna göre yapay bir zeka tarafından sürekli optimize ediliyor. Memnuniyet anketleri sonucu, 2014 yılı değerlendirmelerinde, müşterilerimizden gelen geribildirimler ve yüksek memnuniyet oranları bizleri çok mutlu ederken daha iyisini yapmak için motive ediyor.

   Cihazların sorunsuz çalışma sürelerinin uzatılması ve de cihazların verimli kullanımı için sürekli eğitim programlarınız var mı?

   Evet, bu konuda cihazın çalışma süresini ve etkin kullanımını arttıracak ve aynı zamanda hastane çalışanlarının kendi alanlarında (klinik, teknik, yönetimsel ve liderlik) gelişmelerini sağlayacak, güncel ve yenilenen eğitim programları geliştirdik. 80’den fazla ülkede bulunan GE Eğitim Akademileri’nde her yıl ortalama 120 eğitim kursu ve 10,000`den fazla müşteri eğitimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye çapında iş ortaklarımızla beraber yürütülen sınıf  içi eğitimler ile konumlandırma, tarama prosedürleri ve protokoller gibi konularda yeni metodlar paylaşılıyor. Ayrıca müşterilerimize kendi ortamlarında veya diledikleri yerden, 200`den fazla program içeren online eğitim modülleriyle kendi eğitim planlarını belirleme imkanı sunuyoruz.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It