25 Ekim 2016

“Türkiye’de 32,4 milyon kişi Siemens’in tedarik ettiği görüntüleme cihazlarından yararlanıyor”

enos-sonemel-1 Siemens Healthcare Sağlık A.Ş. Görüntüleme Bölüm Direktörü Enis Sonemel ile Siemens Healthineers’ın görüntüleme sistemleri hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik:

Türkiye’de 6.000’den fazla cihaz ile günde yaklaşık 200 bin hastanın görüntülenmesine katkı sağlayan Siemens Healthineers’ın görüntüleme sistemleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Siemens Healthineers olarak, X-Ray’in keşfiyle birlikte sunmaya başladığımız röntgen tüplerinden günümüze, sürekli geliştirdiğimiz yeniliklerle insan sağlığına değer katmaya devam ediyoruz. Türkiye’de de 160 yıldır faaliyet gösteriyor, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yanda tecrübemiz ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla sektöre yön vermeyi sürdürüyoruz. Görüntüleme anlamında, bilgisayarlı tomografiden PET-MR’a ve görüntüleme yazılımlarına kadar pek çok çözümle hizmet veriyoruz. 2014 itibarıyla, gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 1 milyar kişi Siemens Healthineers görüntüleme cihazlarına erişim sağladı. Türkiye’de de 32,4 milyon kişi Siemens’in tedarik ettiği görüntüleme cihazlarından yararlanıyor. Ayrıca yine ülkemizde her gün 200 bin kişi, Siemens Healthineers’ın sunduğu tıbbi görüntüleme ekipmanı ve laboratuvar sistemlerinden yararlanıyor. Böylesine yaygın bir erişimle ülkemizin sağlık sektörüne hizmet vermenin yanı sıra müşteri memnuniyeti anlamında da pazarda bir numara olmanın gururunu yaşıyoruz. Görüntüleme sistemleri açısından son dönemde ülkemize kazandırdığımız en büyük yenilik PET-MR cihazı. PET teknolojisi ile MR’ı bir araya getiren bu çözüm, yaşamsal açıdan kritik hastalıkların erken tanısında ve tedavi değişikliklerinin planlanmasında çok önemli rol oynuyor. Türkiye’de kurulumunu ilk kez Siemens Healthineers’ın yaptığı PET-MR ile özellikle kanser ve Alzheimer tedavisinde büyük aşama kaydedileceğini umuyoruz. Diğer yandan, son teknoloji ile donatılmış MR cihazlarımızda, yüksek verimlilikle mükemmel MR görüntüleri çekilmekte. 7T gücüne kadar ulaşan MR çözümlerimizle tanı ve tedaviye olduğu kadar bilimsel gelişmelere de katkı sağlıyoruz. Bilgisayarlı tomografi (BT) alanındaki inovasyonlar açısından da dünya lideriyiz. Bu başarının temelinde, BT gibi radyasyon temelli alanlarda ve özellikle pediatride düşük dozun her zaman birinci önceliğimiz olması yatıyor. Örneğin Somatom Force cihazımız tüm vücudu standart bir röntgenden daha düşük dozda radyasyona maruz bırakarak tarayabiliyor. Pazardaki en yüksek görüntü alma hızı (737 mm/saniye) sayesinde, örneğin torasik-abdominal görüntüleme işlemi bir saniyede bile tamamlanabiliyor. Ayrıca Dual Enerji tarama tekniği sayesinde Dual Source sistemlerimiz, maddelerin kimyasal kompozisyonlarını görüntüleyerek yeni bir sınıflandırma dünyasının kapılarını açıyor. Görüntüleme alanında özellikle vurgulamak istediğimiz çözümler arasında, kanser görüntülemede kullanılan PET/CT ve SPECT CT de yer alıyor. Bu cihazlardan alınan çıktılar, kanser hastalarında ameliyat/kemoterapi/radyoterapi gibi yöntemlerin seçiminde etkili oluyor. Bunların dışında ultrason, anjiyografi ve C-kol röntgen gibi cihazlarla da ülkemizde sağlık sektörüne hizmet vermeye devam ediyoruz. Gerek Artis Zee gerekse Artis Q serilerimiz anjiyo cihazı arayışında olan kamu, üniversite ve özel hastaneler tarafından görüntü kalitesi ve kullanım kolaylıkları sebebiyle tercih ediliyor.

Cihazlarınızda hasta konforuna da büyük önem veriliyor.

Hasta sağlığı kadar, hasta konforu da bizim için çok önemli. Hastane ziyaretlerinin insanlar üzerinde yarattığı psikolojik baskıyı azaltmayı, hastaların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Böylece sağlık profesyonellerinin de işinin kolaylaşacağına inanıyoruz. Görüntüleme teknolojilerinde düşük radyasyon dozu, yüksek zamansal çözünürlük ve hasta konforu odağında cihazlar geliştirmekteyiz. Sağlık sektörüne hasta güvenliğini ön planda tutarak daha yüksek kalite, daha düşük işletme maliyetleri ve daha etkin medikal çıktıları sağlamak için çalışıyoruz. Hastaların ve sağlık sektörü çalışanlarının yaşadıkları süreçleri kolaylaştırmak, daha kesin sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olmak ve tedavi süreçlerini hızlandırmak üzere yenilikler sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda daha düşük gürültü seviyeleri, daha yüksek hasta konforu, daha kısa sürede elde edilen daha net görüntüler sağlayan görüntüleme sistemleri sunuyoruz. Örneğin, MR cihazlarında Quiet Suite özelliğiyle gürültüyü azaltırken, gantri açıklığını artırarak hastaların daha rahat etmesine yönelik çözümler sağlıyoruz.

Sağlık hizmetlerinde tıbbi görüntülemenin etkisi artıyor mu?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, hekimler de tıbbi görüntüleme cihazlarının tanı ve tedavideki avantajlarından daha fazla yararlanmaya başladı. En ölümcül hastalıklar dahi erken teşhis sayesinde tedavi edilebiliyor. Dolayısıyla in vivo ve in vitro alanda, gerek radyolojik görüntüleme cihazları gerekse laboratuvar ekipmanları ile hastalıkları en erken evrede yakalamak  sağlık sektöründeki firmaların birincil önceliği. Bu bağlamda röntgen, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, anjiyografi, PET/CT, Gamma kamera, mamografi, ultrasonografi gibi görüntüleme cihazları radyoloji, kardiyoloji, üroloji, jinekoloji ve nöroloji gibi alanlarda doktorların klinik teşhisinde önemli rol oynuyor. Hatta bu cihazlar sadece teşhis aşamasında değil, girişimsel prosedürler gerektiğinde anjiyo, mobil röntgen, böbrek taşı kırma gibi cihazlarla tedavi fazında da hekimlerin en büyük yardımcısı rolünde. Ülkemizde de görüntüleme cihazları sağlık yatırımlarında önemli bir paya sahip. Bu da hastanelerin cihaz yenileme ve son teknolojileri takip etme konusunda istekli olduğunu gösteriyor. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve hizmet sağlayıcıların görüntüleme pazarındaki yatırımları artarak devam ediyor. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı toplu alımlarla da yüksek teknolojik ekipmanları devlet hastanelerinin hizmetine sunuyor. Elbette tıbbi görüntüleme cihazlarının alımı kadar, kullanımı da önemli. Türkiye, görüntüleme cihazlarını en verimli kullanan ülkelerden bir tanesi. Siemens Healthineers olarak biz de bu anlamda yoğun faaliyet gösteriyoruz. Sektörde uzmanlığını kullanan ve bu yüksek teknolojili cihazları hastanelerin iş akışlarına göre en optimum biçimde yerleştiren bir proje yönetim ekibimiz bulunuyor. Bu ekip beklentilerin ötesine geçmek için yoğun biçimde çalışıyor. S

iemens Healthineers’ın Türkiye’de görüntüleme sistemleri alanındaki durumu nedir?

Siemens Healthineers, hasta güvenliğini ve sağlığını ön planda tutarak her zaman daha yüksek kalite, daha düşük işletme maliyetleri ve daha etkin medikal çıktılar sunan çözümler üretiyor. Ürün ve çözümlerimizle Türkiye’de her gün 200 bin kişinin hayatını etkiliyoruz. Türkiye’nin önde gelen birçok hastanesinde ve üniversite hastanelerinde Siemens görüntüleme sistemlerinin uzmanlığına güveniliyor. İnovasyona yaptığımız yatırımlar da sektör liderliğimizi sürdürmemizi sağlıyor. Özellikle MR’da Türkiye pazarında açık ara lider olduğumuzu söyleyebiliriz. Ülkemizdeki her iki MR cihazından birinin Siemens markalı olmasından gurur duyuyoruz. Gerek sessiz MR ve geniş gantri açıklığı gibi hasta konforunu ön plana çıkaran yenilikler, gerekse 7T gücüne kadar ulaşan MR çözümlerimizle tanı ve tedaviye olduğu kadar bilimsel çalışmalara da katkı sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin ilk PET-MR sistemini getiren ve kullanıma açan kuruluş olmanın da onurunu yaşıyoruz. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve anjiyografi alanında da en ileri teknolojik gelişmeleri ülkemize hızla kazandırıyoruz. Örneğin, Sağlık Bakanlığı tarafından son iki yıl içinde Türkiye genelinde çerçeve ihale yöntemi ile satın alınan 77 anjiyografi cihazının 69’unu temin etmenin gururunu yaşadık. Bu kapsamda bazı illerimize kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanında ilk anjiyo sistemlerini kazandırmış olduk.

TÜRKRAD 2016’da hangi yeni ürünlerinizi tanıtacaksınız? Bu cihazlar hakkında bilgi verir misiniz?

Radyoloji alanında MR, tomografi, anjiyo, röntgen, mamografi ve ultrason cihazlarında pazarın ulaştığı son noktayı ve tüm bunları bağlayan IT altyapısına yönelik yenilikçi çözümlerimizi paydaşlarımıza tanıtıyor olacağız. Bu kapsamda yenilikçi klinik uygulamaların yanı sıra hasta konforu ve hastanenin maliyetlerini optimize etmeye yönelik pek çok fırsatı bire bir paylaşma fırsatımız olacak.

teamplay yazılımı ile etkin doz ölçümü ve cihaz kullanım verileri online olarak gözlemlenebiliyor. Bu konu ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?

Siemens Healthineers’ın bulut tabanlı teamplay ağı; günlük kullanım raporu dahil olmak üzere, BT ve MR gibi görüntüleme modalitelerinden alınan performans verilerine genel bir bakış sunuyor. Sistem, bir saat içinde gerçekleştirilen muayene sayısını, muayene süresini ve niteliğini, cihazın toplam kapasite kullanımını, tedavi uygulayan tarafları ve bir hastadan diğerine geçiş süresini kaydediyor. Bu bilgiler de hastanenin çalışma sekanslarını ve çalışan iş yüklerini optimize etmeye, hastaların bekleme sürelerini kısaltmaya ve maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor. Bu veriler aynı zamanda, benzer sağlık kuruluşlarından alınan değerlerle, tek tuşla ve tamamen isimsiz olarak karşılaştırılabiliyor. Böylece mevcut durum daha objektif bir şekilde analiz edilebiliyor. teamplay’in Protokol fonksiyonu; protokolleri birleştirmeyi, işlemeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırıyor. Üstelik gelecekte, bazı Siemens bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) cihazlarındaki protokoller de karşılaştırılabilecek, yorumlanabilecek ve arşivlenebilecek. Ayrıca, bir örnek protokol, mevcut protokollerin aynı türden diğer taramalarda da kullanılabilmesini sağlamak için diğer modalitelere de transfer edilebilecek. Protokollerin analiz edilmesinden önce, Kullanım ve Doz önerileri sayesinde büyük miktarda veri tek bir platformda hazırlanıyor, böylece analizin bir bakışta yapılabilmesi sağlanıyor. Uygulanan dozların kesin bir listesini oluşturmanın yanı sıra, geçerli değerleri ulusal referans değerlerle ve diğer tesislerden ve benzer muayenelerden alınan değerlerle karşılaştırmak da mümkün oluyor. Böylece teamplay her bir hasta, muayene ve tanı için kullanılan dozun optimize edilmesine katkıda bulunuyor. Dünya genelinde her gün Siemens cihazlarıyla yaklaşık 1 milyon tetkik yapıldığı için, karşılaştırılacak çok sayıda veri bulunuyor.

Hangi Entegre Sağlık Kampüsleri ile çalışıyorsunuz. Buralarda hangi cihazlarınız olacak?

Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri projeleri, Türkiye sağlık sektörünün gelişimi açısından çok önemli rol oynayacak. Siemens de bu projelerde, hem sağlık hem de finansman ve bina teknolojileri çözümleriyle rol alıyor. Örneğin, Siemens Finansal Hizmetler, çok sayıda sağlık profesyoneline iş imkânı yanında kaliteli bir çalışma ortamı da sunacak olan Adana Entegre Sağlık Kampüsü’nün, Bilkent Şehir Hastanesi’nin, Konya Şehir Hastanesi’nin ve Yozgat Sağlık Kampüsü’nün finansörleri arasında yer alıyor. Siemens Healthineers olarak biz de şehir hastanelerine hem ürün temin ediyor hem de ekipman, servis ve klinik operasyon desteği sunuyoruz. Bütün projelerle yakından ilgileniyor, ihtiyaç duyulan ve portföyümüzde bulunan tüm cihaz ve çözümlerle bu sürece katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın PPP Programı çerçevesinde tüm projelerde ihtiyaç duyulan Görüntüleme, Laboratuvar ve Diğer Tıbbi Ekipman Hizmetlerini bizzat Siemens Healthineers olarak sunmak adına çok önemli adımlar attık. Global organizasyonel yapımızı da bu doğrultuda yeniledik. Siemens olarak en gelişmiş medikal ekipman ve teknik servis portföyümüze kalite standartları yüksek Tıbbi Hizmet çözümlerini de ekleyerek ülke sağlık sisteminin modernizasyonuna katma değerimizi artırarak devam etmek amacındayız.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It