19 Ekim 2015

Türkiye tıbbi görüntüleme pazarı 2022’de 187 milyon dolara çıkacak

Esen Tumer 14Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Teknolojileri Derneği, (Tıp Gör Der) hastalıkların erken teşhis ve tedavisini sağlayan ileri teknolojili tıbbi görüntüleme cihazlarının Türkiye haritasını çıkardı. Buna göre, Türkiye genelinde 81 ilde sadece 2 bin 182 ileri teknolojili tıbbi görüntüleme cihazı bulunuyor. Türkiye’de 1 milyon kişiye düşen tıbbi görüntüleme cihaz sayısı ise sadece 28. Türkiye’nin birçok ilinde ileri teknolojili görüntüleme cihazı bulunmuyor. Philips Sağlık Türkiye Genel Müdürü Esen Tümer, Türkiye’de her 1 milyon kişiye 28 ileri teknolojili tıbbi görüntüleme ve tedavi cihazının düştüğünü ve Türkiye’deki 81 ilde sadece 2 bin 182 adet MR, bilgisayarlı tomografi, PET/CT ve radyoterapi cihazının bulunduğunu vurguladı. Türkiye’de ileri teknolojili tıbbi görüntüleme cihazlarının sayısının azlığına dikkat çeken Esen Tümer, Türkiye genelinde homojen bir dağılım olmadığını da belirtti. Tümer, Türkiye’nin teknoloji haritasında tıbbi görüntüleme cihazlarının en yoğun olarak bulunduğu illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir’in geldiğini ifade etti. “Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Tıbbi görüntüleme cihazları sektörü olarak daha sağlıklı, uzun ve kaliteli bir ömür için kendimizi sürekli yeniliyor ve daha iyi teknolojilerle insanlara hizmet etmek için çalışıyoruz” diye konuşan Tümer, Batı Avrupa’daki tıbbi görüntüleme cihazlarının sayısının Türkiye’nin yaklaşık üç katı olduğunu ifade etti. Tümer, tedavi amaçlı tıbbi görüntüleme pazarının ekonomik verileri hakkında da bilgi vererek şunları söyledi: “Türkiye’de 2013 yılında 163 milyon dolar olan pazar, 2022’de 187 milyon dolara çıkacak. Devletin sağlık alanındaki yatırımları, Türkiye’de giderek yaşlanan nüfus, kronik hastalıklar ve obezitedeki artış, sağlık turizmi yatırımları gibi faktörler pazarın büyümesini tetikleyen faktörler arasında yer alıyor.”

1 Milyon kişiye 15 Adet BT

Türkiye’de en fazla bulunan ileri teknolojili görüntüleme cihazının bilgisayarlı tomografi olduğunu belirten Tümer, Türkiye genelinde toplam 1.150 adet bilgisayarlı tomografi cihazı olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de her 1 milyon kişiye 15 adet bilgisayarlı tomografi cihazı düştüğünü söyleyen Tümer, Avrupa’daki bilgisayarlı tomografi cihazlarının ortalamasının Türkiye’nin 2 katı olduğu bildirdi. Bilgisayarlı tomografi cihazının illere göre dağılımına bakıldığında 1 milyon kişiye düşen cihaz sayısında nüfusa oranla Edirne’nin 27,6 ile Türkiye’nin en fazla görüntüleme cihazına sahip ili olduğuna dikkat çeken Tümer, Edirne’yi Batman, Malatya, Ankara ve Bolu’nun izlediğini söyledi. Tümer, Türkiye’nin büyük 20 şehrindeki bilgisayarlı tomografi cihazlarının oranının ise yüzde 74 olduğunu açıklayarak Türkiye genelindeki 1.150 cihazın 267’sinin İstanbul’da, 112’sinin Ankara’da, 73’ünün İzmir’de, 42’sinin Adana’da ve 34’ünün Antalya’da yer aldığını belirtti.

1 Milyon Kişiye 9,9 Adet MR cihazı düşüyor

Esen Tümer, günümüzde beyin hastalıklarından ortopedik rahatsızlıklara kadar pek çok hastalığın teşhisinde kullanılan manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazının Türkiye’de toplam 760 adet bulunduğunu vurguladı. Türkiye’de her 1 milyon kişiye sadece 9,9 MR cihazı düştüğüne dikkat çeken Tümer, 760 cihazın 563’ünün 20 şehirde bulunduğunu söyledi. En çok cihaz bulunan iller sıralamasını da veren Tümer, İstanbul’da 206, Ankara’da 81, İzmir’de 50, Antalya’da 29 ve Adana’da 23 MR cihazının olduğunu ifade etti. Nüfusa oranla en fazla MR cihazı bulunan ilk 5 ili ise Tümer şöyle sıraladı: Batman, Edirne, Tunceli, Isparta ve Ankara.

1 Milyon kişiye 1,2 Adet PET/CT

Tümer, günümüzde hızla artan kanser vakalarının tanı ve tedavi sürecinin izlenmesinde kullanılan en gelişmiş teknoloji olan pozitron emisyon tomografisi (PET/CT) cihazından tüm Türkiye genelinde sadece 96 adet bulunduğunu açıkladı. Ülkemizde 1 milyon kişiye 1,2 adet PET/CT cihazı düştüğünü ifade eden Esen Tümer, Türkiye’de sadece 28 ilde PET/CT cihazı bulunduğuna da dikkat çekti. Türkiye’deki PET/CT cihazlarının sayısının Avrupa’nın yaklaşık dörtte biri olduğunu söyleyen Tümer, ülkemizde en fazla cihaz bulunan illeri sırasıyla 31 adetle İstanbul, 13 adetle Ankara, 8 adetle İzmir, 4’er adetle Adana ve Antalya olarak açıkladı.

1 Milyon kişiye 2,3 Radyoterapi Cihazı

Kanser hastalarına uygulanan ışın tedavisi yani radyoterapi cihazı olan lineer akseleratör cihazından tüm Türkiye’de 176 adet bulunduğunu bildiren Tümer, Avrupa’daki radyoterapi cihazlarının ortalamasının 1 milyon kişiye 6 adet ile Türkiye’nin 2,5 katı olduğu bildirdi. Türkiye’de her 1 milyon kişiye 2,3 adet radyoterapi cihazı düştüğünü açıklayan Tümer, İstanbul’da 54, Ankara’da 23, İzmir’de 14, Adana’da 8, Antalya’da 7 adet radyoterapi cihazı bulunduğuna dikkat çekti.

Radyoterapi Cihazı kamuda daha fazla

İleri teknolojili tıbbi görüntüleme cihazlarının kamu ve özel hastanelerdeki hastanelerdeki dağılımını da anlatan Tümer şunları söyledi: “Bilgisayarlı tomografi cihazlarının yüzde 46’sının kamuda, yüzde 54’ünün özel hastanelerde olduğu görülüyor. MR cihazlarına bakıldığında ise yüzde 35’inin kamuda, yüzde 65’inin özel hastanelerde bulunduğu ortaya çıkıyor. PET/CT’de ise tablo yüzde 48 kamu, yüzde 52 özel hastaneler şeklinde. Radyoterapi cihazının kamu hastanelerindeki oranı ise diğer cihazlara nazaran daha yüksek; yüzde 63’ü kamu hastanelerinde, yüzde 37 ise özel hastanelerde yer alıyor.”

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It