22 Kasım 2016

Türkiye Sağlık Platformu ilk toplantısını yaptı

tusap-1

 

Kamu, özel ve üniversitelerden sağlık sektörünün ileri gelenleri ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği TÜSAP Sağlık Vizyon Toplantılarının ilki olan ‘Sağlık Teknolojileri’ toplantısı, 27 Ekim 2016 tarihinde, İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısında gerçekleşti. Sağlıkta teknoloji kullanımının geleceğinin masaya yatırıldığı, TÜSAP (Türkiye Sağlık Platformu) çatısı altında düzenlenen toplantıya başta Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş olmak üzere Bakanlık yetkilileri, sağlık sektör sivil toplum örgütleri başkanları, üniversite yetkilileri ve destek ortağı firmaların üst düzey yetkilileri katıldı. Global rekabette sağlık teknolojilerinin değerlendirilerek, sağlık teknolojilerinde Ar-Ge ve yerelleşme politikalarının konuşulduğu toplantıda sürdürülebilir sağlık teknolojilerinin sektörün geleceğinde nasıl bir rol oynayacağı gündeme alındı. Siemens Healthineers, Vodafone ve EY firmalarının katkıları ile gerçekleşen Vizyon Toplantısında sağlık sektörü için önümüzdeki 5 yılın büyüme yılı olduğu şeklinde genel kanaat belirten katılımcılar, bu büyümede üretimde yerelleşmenin, iş modellerinin gelişmesinin, uluslar arası pazarlarda hizmet sunumunun ve teknolojinin sağlık sistemine entegre edilmesinin etkili olacağı konusunda görüş belirtti.

Sağlık harcamalarının ekonomiye maliyeti

Sağlık sektörünün dünyada gıda ve tarımdan sonra en büyük ikinci sektör olduğunu vurgulayan Volitan Consulting CEO’su ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Ufuk Eren, 2030 yılında dünyada GSMH’ye bulaşıcı olmayan sağlık harcamalarının ekonomiye maliyetinin 47 trilyon dolar olarak hesaplandığını söyledi. Araştırmaların Amerika’nın aynı yıl sağlığa ayırdığı payın GSMH’nin yüzde 25’i, Türkiye’nin ise yüzde 10,4 olacağının öngörüldüğünü; 2050 yılında ise Amerika’nın GSMH’nin yüzde 37’sini, Türkiye’nin ise yüzde 15,3’ünü sağlığa harcayacağını belirtti. Sağlık hizmetlerinin günümüzde teknoloji, inovasyon ve dijital dünyaya açılan kurumsal bir hizmet ağına dönüştüğünün altını çizen TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı ve Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, insan kaynakları, ekonomi, hukuk, psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi birçok alana nüfus eden bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Kamu, üniversite ve özel sektör açısından geleceğe yönelik beklentilerin tartışıldığı Vizyon Toplantısında, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, 10. Kalkınma planına değinerek Sağlık Bakanlığı’nın üç ana görevinin sağlık endüstrisinde yerelleşme, sağlık turizminin geliştirilmesi ve sağlıkta yaşam kültürünün teşvik ve ülkede yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.

Üretimin yerlileştirilmesi

Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programında, Kamunun Yönlendirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi; Ar-Ge ve Yenilik Alanının Geliştirilmesi; İş ve Girişim Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Üretim ve İhracatın Desteklenmesi konu başlıklarını açan Prof. Dr. Eyüp Gümüş, sağlık turizminde önümüzdeki iki yılda mevzuatın geliştirilmesi, fiyat politikaları ile kalite ve akreditasyon konularında çalışmalar yapılacağına değindi. Sağlık endüstrisinde yatırım, üretim ile ihracatın artırılması ve teknolojinin geliştirilmesi alanlarında Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun da onayı ile büyük hacimli alımlarda altyapı çalışmaları yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Eyüp Gümüş, plazma ürünlerin üretimi, aşı, tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzemelerinin üretiminin yerlileştirilmesi konusunda yol haritaların belirlendiğini sözlerine ekledi.

“Sağlık Teknolojileri” Konulu TÜSAP Vizyon Toplantısı katılımcıları

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, S.B. Müsteşar Yardımcısı ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Şuayip Birinci, Medipol Üniversitesi Rektörü ve TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, OHSAD Başkanı ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Op. Dr. Reşat Bahat, İEİS Kurumsal İletişim Direktörü Elif Elkin, TÜSİAD Sağlık Çalışma Kurulu Başkanı Şükrü Bozluolcay, SASDER Başkanı Prof. Dr. Melih Bulut, TİSD Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Cengiz Celayir, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği Y.K. Üyesi Doç. Dr. Altay Burak Dalan, SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bozkurt, AİFD Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ümit Dereli, S.B. Sağlık Yatırımları Daire Başkanı Hüseyin İnceöz, TSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur, SKID Başkanı Dr. Hasan Kuş, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih TAN, S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya, Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve TÜSAP Yürütme Kur. Üyesi Doç. Dr. Haluk Özsarı, ARTED Başkanı Özgür Tomruk, Kalkınma Bakanlığı Sağlık Yatırımları Daire Başkanı Fatih Türkmen, S.B. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ülgü, TÜMDEF Genel Başkanı Kemal Yaz, MASSİAD Genel Başkanı Tolga Sözen, İEİS Genel Sekreteri ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Turgut Tokgöz, İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kemal Memişoğlu, Eski İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Selami Albayrak, Üsküdar Üniv. Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Volitan Consulting CEO’su ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi T. Ufuk Eren, SASOMER Başkanı bir önceki Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Doç. Dr. A. Lütfullah Orhan, Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Erol Kısmet, Ajansfa Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Feyzullah Akben, Siemens Healthcare Ülke Genel Müdürü Şevket On, EY Ülke Başkanı Metin Canoğulları ve Vodafone Kurumsal Çözümler Direktörü Cenk Alper.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It