20 Ocak 2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 64.HÜKÜMETİ 2016 YILI EYLEM PLANI

Türkiye Cumhuriyeti 64. Hükümeti 2016 Yılı Eylem Planı, Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından 10.12.2015 tarihinde açıklanmıştır. 64. Hükümetin 2016 Yılı Eylem Planı’nda “Tıbbi Cihaz Sektörü”nü ilgilendiren konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

Eylem No 17 - İmalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilecek.

Eylem No 46 - Sağlık araç ve gereçleri ile stratejik ve yerli ilaçların geri ödeme, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçleri  iyileştirilecek.

Eylem No 72 – Yatırımlarda bürokrasi azaltılacak.

Eylem No 76 - İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlanacak.

Eylem No 84 - Patent Kanunu çıkarılacak.

Eylem No 85 - Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkinliği artırılacak ve koordinasyonu güçlendirilecek.

Eylem No 86 – Ar-Ge ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik bir fon kurulacak.

Eylem No 141- Kamu İhale Kanunu güncellenecek.

Eylem No 142- Kamu ve özel kesim işbirliğine yönelik temel kanun hazırlanacak.

Eylem No 156- Piyasa gözetim ve denetim sistemlerinin işleyişi değerlendirilerek, etkin bir uygulama mekanizması oluşturulacak.

Eylem No 158- Daha önce kamuoyuyla paylaşılan 25 Öncelikli Dönüşüm Programının (ÖDÖP) uygulaması, açıklanan takvim çerçevesinde etkin bir şekilde takip edilecek.

Eylem No 159- Üst orta ve yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı yerli tedarik modelleri hayata geçirilecek.

Eylem No 163- Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacak.

Evet sektörü ilgilendiren 13 başlık 64. Hükümetin 2016 Yılı Eylem Planı’nda yer almıştır. Bu sektör adına önemli bir gelişmedir. Peki bunlar hayata geçiyor mu derseniz işte orada sıkıntı var. Çünkü tıbbi cihaz sektörü adına verilen bugüne kadar ki tüm sözler yerine getirilmedi. Yerli üreticiler desteklenecek dendi, desteği bırakın firmaların sattığı cihazların paralarını alamıyorlar. Üniversite hastanelerinde ödeme sorunu almış başını gidiyor.

Kamu hastane birliklerine bağlı hastanelerde de ödeme konusunda sıkıntılar oluşmaya başladı. Bir süre ödemeleri sisteme oturtan kamu hastanelerinde şu anda ödeme konusunda firmalar ile sıkıntılar oluşmakta. Örneğin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kanser ilacı ihalelerine kimse girmemeye başladı. Ödeme alamayan sektör, ihalelere girmiyor. Bu önemli bir durum.

Sektör ile ilgili Hükümet birçok güzel projeler açıklıyor. Yerli sektör desteklenecek deniyor ama firmalar ödeme alamıyor. Gel de çık işin içinden.

Firmalar tarafından İcra takipleri açılınca devletin maliyeti yüzde 30-40 artmakta. Hayati önem taşıyan tıbbi cihazların parasının firmalara 2 yılı aşan sürelerde ödenmesi sektörü ciddi anlamda zora sokuyor. Bu arada icraya verilen üniversite hastanelerinin bankalarda mal varlıkları da gözükmüyor…

Firmalar tek taraflı sözleşmelere imza atıyorlar. Bunun olmaması lazım. Sözleşmelerde ödeme sürelerinin net bir şekilde yazması lazım. Firmalara dayatılan sözleşmelerin adil bir şekilde yapılması lazım. Firmalar yakında Anayasa Mahkemesi’ne başvururlarsa şaşmamak gerek. Sözleşmeler kanuna aykırı diye başvurular olabilir yakında.

Tıbbi cihaz sektörü ile ilgili tüm gelişmeleri bu ayki kapak röportajımızda MASSİAD Başkanı Sayın F.A. Tolga Sözen ile ayrıntılı olarak konuştuk. İlginizi çekecek bu röportajı mutlaka okuyun. Yine sayfalarımız arasında sektörün önemli isimleri olan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar ve Başkan Yardımcısı Ali Sait Septioğlu’nun sektör adına önemli açıklamalarını bulabilirsiniz.

Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle…

Esen Kalın.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It