13 Aralık 2017

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetiminde Gelecek: Değer bazlı satınalma

 haluk ozsarı

Doç. Dr. Haluk Özsarı, “Değer bazlı sağlık hizmetleri ile, doğru paydaşlar dahil edilerek bu sorunlara çözüm olacak iyi uygulamalara ulaşmak mümkündür” dedi.

III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nde, “Değer Bazlı Satınalma” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Haluk Özsarı, “Dünya’da son yıllarda karar vericilere sorulan 3 başlıkta özetlenebilecek anahtar sorular ve cevapları gündeme gelmektedir, bunlar; “Ne satın alınacak?” sorusu için gereklilikler tanımlamalı, “Ne önemli?” sorusu için kritik performans göstergeleri belirlenmeli, “Planlanan ödeme ne kadar?” sorusu için “Değer”in ne olduğu saptanmalı” dedi. Yeni düşünce yapısının kanıta dayalı ve kapsamlı değerlendirme ile akılcı satın alma temeline dayandığını belirten Doç. Dr. Özsarı şunları söyledi: “Bunun için; öncelikle, mevcutta en çok kullanılan ölçüt olan “Yalnızca Fiyat” yaklaşımı terk edilmeli, “Fiyat Ötesi” bakışı ile hizmeti alanlara da yansıyan ek maliyetler göz önüne alınmalı, ürünün paydaşlarına kazandırdığına yani sonuca odaklanılmalı, dolayısıyla yapılan tıbbi müdahalenin hastanın yaşam kalitesine veya engelliğine olan etkisi temel alınarak toplamda kazandırdığı “değer” hedeflenmelidir. Değer bazlı satın almada kamu alımlarında ulusal düzeyde beklenen temel faydalar; tüm paydaşlara genel olarak maliyeti düşürme fırsatları ve en ekonomik sonuçlar, hastalar, sistem ve toplum için önemli olan değer ve sonuçlara odaklanma, optimizasyon + profesyonelleşme, satın alma metodolojilerinde harmonizasyon ve standardizasyon, yerelde; esneklik ve karşılaştırma avantajı + iş birliği fırsatları, iyi uygulamaların yaygınlaşması başlıkları ile özetlenebilir” diye konuştu. Doç. Dr. Özsarı sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya’da; Norveç, Almanya, İsveç, İngiltere, ABD, Fransa gibi ülkelerde, kateter, cerrahi sütür, yara bakımı gibi alanlarda iyi uygulama örnekleri bildirilmiştir. Türkiye’de de KİK mevzuatında, “ekonomik açıdan en avantajlı teklif” veya “fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak” gibi hükümlerle tanımlanmış durumdadır.”

 

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It