21 Mart 2016

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ STRATEJİK VE EYLEM PLANI TASLAĞI ÇALIŞTAY’DA MASAYA YATIRILDI

TUMDEF CALISTAY 2

“Tıbbi Cihaz Sektörü Stratejik ve Eylem Plan Taslağı” (2016- 2020) 26 -27 Şubat 2016 tarihinde Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile Abant, Fenerbahçe Spor Kulübü Topukyaylası Tesislerinde düzenlenen Çalıştay’da masaya yatırıldı. Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) ve Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tarafından düzenlenen çalıştaya sektör Sivil Toplum Kuruluşları, Kümelenmeler ile Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri yetkilileri katıldı. Çalıştay, Mahmut Kiper’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Sektör birlikteliği

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TÜMDEF Başkanı Kemal Yaz, sektör birlikteliğini vurgulayarak çalıştayda bulunan tüm STK yönetimlerinin birlikteliğinin sürekli olmasının yararlı ve zorunlu olduğunu belirterek, ortak tavrın benimsenmesi temennilerini ifade etti. Yaz, orta ve kısa vadeli planlar hazırlayıp sorunların kurumlara iletilmesi gerektiğini dile getirdi.

5 milyar dolar ihracat

SEİS Başkanı Metin Demir de, açılış konuşmasında, Eylem Planı kapsamında düzenlenen bu çalıştayın sektöre ışık olacağını ve Eylem Planı’nın başarılı olmasının sektörün ortak hareketi ve güç birliği ile gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Demir, sektörün hedeflediği 5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmasını, sektörün ortak hareketi ve güç birliği ile gerçekleştirilebileceği, ülke hedefi olan 500 milyar dolar ihracata erişmenin mümkün olduğunu belirtti. SEİS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Özgürbüz de Strateji Belgesi taslağı kapsamında kısa bir sunum ile bilgilendirmede bulundu.

Çalıştay sonuç raporu hazırlanacak

Daha sonra 6 Hedef başlığı altındaki 30 Eylem arasında öncelikli eylem planları yapılan puanlama anketi ile belirlendi. Çalıştayın ikinci günü ise katılımcılar yuvarlak masalarda her eylem için öneri faaliyetleri geliştirdiler. Masa çalışmaları sunulduktan sonra, ortaya çıkan faaliyet önerileri üzerinden rapor hazırlanması için tüm dökümalar moderatöre teslim edildi ve çalıştay sonlandırıldı. Çalıştayın tüm STK’ların gönüllülük esasına göre yer alacağı çalışma grupları ile devam etmesi planlanıyor. Çalıştayın sonuç raporunun önümüzdeki günlerde paylaşılacağı kaydedildi

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It