27 Ekim 2017

TGD’NİN FARKINDALIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Prof.Serhat Bor

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından, Abbott’un koşulsuz desteği ile düzenlenen “Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı”nın altıncı durağı Konya oldu.

TGD Toplumsal Farkındalık Projeleri kapsamında “Farkında Ol, Geç Kalma!” sloganı ile yapılan “Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı” Konya Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TGD Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, “Halk toplantılarının gerçekleştiği iller başta olmak üzere, hastalıklarla ilgili daha bilinçli bir toplum oluşturulmasına katkı sunulmasının planlandığı proje ile kolon kanseri, reflü, irritabl bağırsak sendromu, ülser, dispepsi, ülseratif kolit, hepatit, siroz, pankreas kanseri ve diğer sindirim sistemi hastalıkları konusunda toplumda farkındalık oluşturulması, potansiyel ve mevcut hastaların hastalıklar konusunda yeterli bilgi seviyesine ulaşmasının sağlanması, hastalıklarda erken teşhisin öneminin vurgulanması, hasta yakınlarının da hastalık süreçlerine dair bilgilendirilmesi ve daha bilinçli olmalarının sağlanması hedefleniyor” dedi.

Prof. Dr. Bor, “Türk Gastroenteroloji Derneği olarak misyonumuz, halkımızın sağlıklı bir sindirim sistemi için neler yapılması gerektiği ayrıca sindirim sistemi hastalıklarında tanı ve tedavi konusunda yol göstermek ve bu konularda en yetkili bilim insanlarımızın bilgilerini paylaşmalarını sağlamaktır. Halk sağlığı açısından bakıldığında hastalıklarla mücadelenin öneminde öne çıkan faktörler hastalığın sıklığı ve yaşamsal tehlikesi oluşturup oluşturmamasıdır. Hastaları doğru bilgilendirmek ve aynı hastalığa yakalananların iletişim kurmasını sağlamak da görevlerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.

KABIZLIK 12 KİŞİDEN BİRİNİN PROBLEMİ

Prof. Dr. Serhat Bor, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 9’unun kabızlık sorunu yaşadığını, bunun da her 12 kişiden birinin kronik kabızlık çektiği anlamına geldiğini söyledi.

Kabızlığın memleket meselesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bor, “Öyle oldu ki kimse artık tuvalet bile demiyor, lavabo diyor. Sanki lavaboya gidiyormuş gibi. Onun için memleketin zaten yüzde 9’u kabız oldu” dedi.

ENDOSKOPİ İŞLEMLERİ GASTROENTEROLOJİ UZMANLARININ ASIL İŞİDİR!

Modern tanı ve tedavi yöntemleri arasında önemli bir yer tutan endoskopik girişimlerin, yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının rahatsızlıklarında, nedenin ortaya çıkarılması amacıyla yapılan oldukça etkin ve güvenilir yöntemler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bor, “Bu işlem, hekimin doğru teşhis koymasını ve sağlık sorununun tedavisinin planlanmasını sağlamaktadır. Endoskopinin başarısı ve hastanın endoskopiden rahatsızlık duymaması kimin yaptığına, nerede yapıldığına, nasıl yapıldığına ve deneyimli bir yardımcı ekibinin olup olmamasına göre değişir. Endoskopiyi bu konuda eğitim görmüş olanlar yapmalıdır. Gastroenteroloji uzmanları 3 yıl boyunca endoskopi eğitimi görürler ve bu alanda en iyi eğitilmiş hekimlerdir” şeklinde konuştu.

Türk Gastroenteroloji Derneği’nin toplam 768 üyesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Bor, “Bu kadar az sayıda Gastroenteroloji uzmanının 78 milyon 750 bin kişilik ülke nüfusumuzun gastroenterolojik sorunlarını ve endoskopi ihtiyaçlarını karşılayamayacağı açıktır. Bu nedenle daha gerçekçi planlamalar yapılması gerekmektedir. Bu planlamalar yapılırken ihtiyacı olan her hastanın bu işlemlere erişim hakkı ile yapılan işlem kalitesi arasında bir denge olması da şarttır” diye konuştu.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Ali Demir’in yaptığı konferansta; Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor “Gastroenterolog Kimdir?”, Doç. Dr. Hüseyin Korkmaz “Karnım ağrıyor, şişkinlik var. Ne yapayım?”, Prof. Dr. Hüseyin Savaş Göktürk “Niçin kabız oluyorum, tedavisi nasıl yapılır?”, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Asıl “Midem yanıyor, ne yapayım?” ve Prof. Dr. Hüseyin Ataseven “Hepatitler ve Siroz” başlıklı sunumlarını yaptı. Son bölümde ise katılımcılardan gelen sorulara yanıtlar verildi. Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen toplantıda ayrıca, sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgili bilgiler yer alan broşürler dağıtıldı ve anket çalışması yapıldı.

Ayrıca, konferans merkezi girişinde kurulan dev kalın bağırsak maketi ile kolon kanseri hakkında, ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amaçlandı. Maketin içerisinde bağırsağın yapısı, kolon kanseri ve bağırsak hastalıkları ile ilgili bilgiler içeren panolar yer aldı.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It