19 Ekim 2015

Siemens Sağlık, 36. TÜRKRAD etkinliğinde pek çok ürün ve çözümlerini tanıtacak

enıs sonemel 3Siemens Sağlık Diagnostik Görüntüleme Ülke Lideri Enis Sonemel, görüntüleme alanındaki yenilikler hakkında sorularımızı cevaplandırdı: Siemens Sağlık olarak Türkiye pazarında hangi cihazlarınız bulunuyor? Görüntüleme sistemleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Siemens’te sağlık sektörüne yönelik teknolojilerin geliştirilmesi yaklaşık 170 yıl önce başladı. X-ray’in keşfi evresinde sektöre sunmaya başladığımız röntgen tüplerinden günümüze, hiç durmadan geliştirdiğimiz yeniliklerle insan sağlığına değer katmaya devam ediyoruz. Tecrübemiz ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla sektöre yön vermeyi sürdürüyoruz. Siemens olarak radyoloji alanında düşük dozla kullanım olanağı sunan görüntüleme cihazlarının dünya çapında yaygınlaşması için çaba harcıyoruz. Özellikle bilgisayarlı tomografi gibi radyasyon temelli alanlarda ve pediyatride düşük doz her zaman birinci önceliğimiz. Bilgisayarlı Tomografi alanında Siemens’in Dual Source teknolojisi, tanı ve tedavi noktasında mevcut kapasiteyi ciddi ölçüde artırırken, yeni klinik olanaklar da sunuyor. Görüntüleme teknolojilerinde düşük radyasyon dozu, yüksek zamansal çözünürlük ve hasta konforu odağında cihazlar geliştiriyoruz. MR gibi giderek yaygınlaşan ve kullanım alanı genişleyen teknolojilerde görüntü kalitesini sürekli arttırırken iş akışlarını hızlandırmaya da önem veriyoruz. İnovasyona verdiğimiz öncelikle birlikte görüntüleme sistemleri, klinik ürünler, laboratuvar, sağlık IT altyapıları ile sektörde yenilikçilik deninde akla ilk gelen firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Siemens’in global sağlık sektörüne sunduğu ürün ve çözümlerin büyük bir bölümü Türkiye pazarında da bulunuyor.

TÜRKRAD 2015’de hangi yeni ürünlerinizi tanıtacaksınız? Bu cihazlar hakkında bilgi verir misiniz?

  1. TÜRKRAD etkinliğinde BT’den MR’a ve farklı yazılımlarımıza kadar pek çok ürün ve çözümümüzü tanıtacağız. Bunların en önemlilerinden biri, Türkiye’de de ilk kez geçtiğimiz günlerde kurulumu yapılan PET MR cihazımız Biograph mMR. Bu sistemde PET ve Tüm Vücut MR görüntüleri aynı anda elde edilerek 40-45 dakikalık sürede en detaylı tüm vücut görüntülemesi gerçekleştiriliyor. MR’da son yılların en önemli gelişmelerinden biri de sessiz MR. Cihazın çıkardığı sesin bazı hastaları tedirgin etmesinden yola çıkılarak geliştirilen bu teknolojiyle donatılmış Magnetom Aera cihazımız, yüksek verimlilikle mükemmel MR görüntüleri çekiyor; QuietSuite özelliği ile hasta konforunu bir kademe daha yukarı taşırken görüntü kalitesinde kendi segmentinde benzersiz performans sunuyor. Lansmanını yapacağımız Magnetom Amira modelimiz ise 60 cm gantri çapıyla segmente yeni bir soluk getirecek. Öne çıkan bir başka ürünümüz ise tüm vücudu 10 saniyeden kısa sürede ve standart bir röntgenden daha düşük dozda radyasyon ile tarayabilen SOMATOM Force bilgisayarlı tomografi cihazı. SOMATOM Force sisteminde kullanılan çift kaynaklı (Dual Source) teknoloji, BT pazarındaki en hızlı görüntülemeyi sunuyor: Bir kardiyak veri seti saniyenin dörtte birinde elde edilebiliyor. Özellikle BT anjiyografisinde SOMATOM Force’un optimize edilmiş Care kV teknolojisiyle, düşük voltajlı değerlerle daha fazla hasta taranabiliyor.

Diğer bir BT cihazımız olan SOMATOM Definition Edge’deki yenilikçi X-ray tüpü konsepti, tek kaynaklı bilgisayarlı tomografide ilk kez iki farklı enerji seviyesinde eşzamanlı görüntülemeye olanak sağlıyor. Yepyeni bir kullanıcı ve hasta dostu ölçüm metodu sayesinde, geleneksel morfolojik verilerin yanı sıra doku ve diğer materyallere dair bilgi de yüksek kontrastlı ortam dinamiklerinin olduğu muayenelerde bile elde edilebiliyor. Kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanlarında da anjiyo sistemlerimiz çok yoğun talep görmekte. Artis Zee ve Artis Q serilerimiz anjiyo cihazı arayışında olan kamu, üniversite ve özel hastaneler tarafından görüntü kalitesi ve kullanım kolaylıkları sebebiyle tercih ediliyor. Ultrasonda Acuson S1000, S2000 ve S3000 sistemlerinin yeni nesil HELX versiyonu en yeni teknolojileri barındırıyor. Radyologların ihtiyaçlarına istinaden premium görüntü kalitesi günlük teşhiste standart hale gelirken, gerektiğinde ileri düzey elastografi yazılımları veya MR-CT görüntülerinin füzyon ile eş zamanlı entegrasyonuna olanak tanıyan teknolojiler hayata geçirilebiliyor. Mamografi de Siemens’in öncelikli olarak ele aldığı konulardan biri. TÜRKRAD’da kullanım faydalarını açıklayacağımız Mammomat Inspiration dijital mamografi cihazımızda, sektörün en geniş açılı tomosentez teknolojisi kullanıcıların erken evrede meme kanseri teşhisini kolaylaştırıyor. Bunun yanısıra Cios Alpha C kollu dijital röntgen cihazımız ile ameliyathanelerde teşhis ve tedavi prosedürlerini en üst düzeye çıkarttığımızı vurgulayacağız. Yazılım anlamında da syngo.via’yı vurgulamak gerekir. Yeni uygulamalar ve fonksiyonlarla donatılan syngo.via yazılımımızdaki en son yenilik, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş ve standartlaştırılmış uygulamalardan oluşan syngo.via General Engine paketi. Bu paketteki “Anatomical Range Presets” BT ve MR görüntülerinde vücudun her bölgesini ayrı ayrı ele alıyor, görüntüleri uygun şekilde ayarlıyor ve vakanın incelenmesi için detaylı görüntüler sunuyor.

Türkiye’deki hastanelerde; Radyoloji Servisleri cihaz anlamında sizce yeterli alt yapıya sahip mi?

Ülkemizde görüntüleme cihazları sağlık yatırımlarında önemli bir paya sahip. Bu da hastanelerin cihaz yenileme ve son teknolojileri takip etme konusunda istekli olduğunu gösteriyor. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve hizmet sağlayıcıların görüntüleme pazarındaki yatırımları artarak devam ediyor. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı toplu alımlarla da yüksek teknolojik ekipmanları devlet hastanelerinin hizmetine sunuyor. Ama sağlık bilgi sistemlerinin kullanımı için maalesef aynı şeyi söylemeyiz. Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile başlayan, özellikle de kamu hastanelerinde bilişim sistemi kullanımında görülen artış, daha çok faturalama odaklı olarak devam ediyor. Bir sağlık bilgi sisteminin iyi olup olmadığı nasıl faturalama yaptığı ile eşdeğer olarak görülüyor. Bir diğer önemli konu da servis ve bakım. Hastanelerde kullanılan cihazlar yüksek hassasiyet taşıyor ve en ufak aksaklıklar bile geri dönüşü zor hasarlara yol açabiliyor. Bu nedenle cihazların bakımı ve parça değişiminin zamanında, uzman kişiler tarafından yapılması ve kesinlikle aksatılmamasına önem verilmeli. Biz de hizmet sunduğumuz kuruluşlara bu konuda gerekli desteği veriyor ve gerekli anlarda müdahale ederek cihazlarının en yüksek performansta çalışmalarına yardımcı oluyoruz.

ABD’de düzenlenecek olan RSNA 2015’de hangi ürünlerinizi tanıtacaksınız?

Bu etkinlik genellikle firmaların lansman için tercih ettiği dünyanın en büyük radyoloji etkinliği olduğundan şu an için yeni lansman bilgileri gizli ve paylaşmamız mümkün değil. Ancak son teknolojik yenilikleri dünya ile aynı anda ülkemize kazandırmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim .

Siemens Sağlık’ın Türkiye’de görüntüleme sistemleri alanındaki durumu nedir? Hangi ürünlerde Pazarda öndesiniz?

Siemens Sağlık Türkiye olarak global uzmanlığımızla, hasta güvenliğini ve sağlığını ön planda tutarak daha yüksek kalite, daha düşük işletme maliyetleri ve daha etkin medikal çıktıları hedefiyle geliştirilen ürünlerin sadece Türkiye’de her gün 200 bin kişinin hayatına dokunmasını sağlıyoruz. Türkiye’nin önde gelen birçok hastanesinde ve ayrıca üniversite hastanelerinde Siemens görüntüleme sistemlerinin uzmanlığına güveniliyor. Tecrübemizin getirdiği uzmanlığın yanında inovasyona yaptığımız yatırımlar da sektör liderliğimizi sürdürmemizi sağlıyor. Özellikle MR ve anjiyoda Türkiye pazarında açık ara lider olduğumuzu söyleyebiliriz. Ülkemizdeki her iki MR cihazından birinin Siemens markalı olmasından gurur duyuyoruz. Ayrıca Türkiye’nin ilk PET MR sistemini getiren ve kullanıma açan kuruluş olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.

Cihazlar arası iletişim de önemli bir konu. Bu konudaki çalışmalarınız neler? Aynı hastanenin farklı noktalarındaki cihazların iletişimi ya da farklı hastane ve hekimler arasında takip ve konsültasyon süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda Siemens olarak önemli gelişmelere imza atıyoruz. Bu anlamda özellikle yazılım teknolojilerindeki gelişmelerden yararlanıyoruz. Örneğin, syngo.via WebViewer çözümümüz, geniş hastane kampüslerinde farklı noktalardaki birimlerin vakalar konusunda güvenli bir şekilde birbirlerine bağlanabilmelerini sağlıyor. VPN ve güvenlik duvarı sayesinde, hastane ağının ulaşabildiği her yerden güvenli bir şekilde bağlantı kurmak mümkün oluyor. syngo.via WebViewer, internet tarayıcısı olan herhangi bir PC, dizüstü bilgisayar veya iPhone, iPad veya iPod Touch3 mobil cihazla kullanılabiliyor.

Sağlık Kampüsleri Projelerinde ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumunda 2000’li yılların başından beri dönüşüm yaşanıyor. Bu konudaki en önemli gelişmelerden bir tanesi de PPP (kamu-özel sektör işbirliği) kapsamındaki Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri projeleri. PPP konusunun geliştirilmesi için özel sektördeki girişimcilerimize ve Bakanlığımıza elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Bu projelerde sağlık çözümlerimizin yanı sıra finansman çözümlerimizle de rol alıyoruz. Siemens Finansal Hizmetler, çok sayıda sağlık profesyoneline iş imkânı yanında kaliteli bir çalışma ortamı da sunacak olan Adana Entegre Sağlık Kampüsü’nün, Bilkent Şehir Hastanesi’nin ve Yozgat Sağlık Kampüsü’nün finansörleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin büyüme potansiyeli ve Sağlık Kampüsleri Projeleri Siemens AG tarafından çok yakından takip ediliyor. Siemens’in yarattığı tüm değerleri eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ve en geniş haliyle sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Siemens Sağlık inovasyona büyük önem veriyor. Ar-Ge faaliyetlerinizden biraz bahseder misiniz?

Siemens olarak inovasyona gerçekten de çok önem veriyoruz; hastaların ve sağlık sektörü çalışanlarının yaşadıkları süreçleri kolaylaştırmak, daha kesin sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olmak ve tedavi süreçlerini hızlandırmak üzere yenilikler sunmaya odaklanıyoruz. Siemens Sağlık Sektörü olarak yenilikleri gerçeğe dönüştürmek ve insan sağlığını ilerletmek odağında müşterilerimize en yeni teşhis ve tedavi teknolojilerini sunmak amacıyla global bütçemizin yüzde 8’inden fazlasını Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Siemens, Türkiye’deki Ar-Ge çalışmalarını belli merkezlerde toplamış durumda. Bunlardan biri de Siemens Gebze Ar-Ge Merkezi. Siemens inovasyon alanında gençlere fırsat yaratmak amacıyla bu merkezde Innovation Think Tank platformunu hayata geçirdi. Öğrenciler bu organizasyonda bir araya gelerek disiplinler arası proje takımlarında mühendislik, ürün tasarımı, deney, hızlı prototip üretim, test vb. alanlarda çalışabiliyor.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It