14 Haziran 2018

Sektör, üniversite hastanelerinden alacaklarının ödenmesini bekliyor

V.Cengiz Balçık-Massiad

 

MASSİAD Başkan Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık, “ödemelerin en azından bayramdan önce 14 Haziran 2018’e kadar ödenmesi konusunda ilgili yerlere başvuru da bulunduk” dedi.

 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkan Yardımcısı ve Marmara Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD) Başkan Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık, sorularımızı cevaplandırdı:

Hükümet’in yerli ürünü koruma, hastanelerde yerli ürün alınmasına yönelik genelgeleri yerli tıbbi malzeme satışını artırdı mı? Kamu hastaneleri yerli ürün alımına ağırlık verdi mi?

Son zamanlarda hükümetimizin destekleri ile yerlileştirme, yerli malındaki kalitenin dünya ölçeğinde olması, Bakanlığımızın genelgeleri ile ilerleme kaydedilse de istenilen seviyede değildir. Yerlileşme ve millileşme tüm paydaşlarla gerçekleşebilir. Ayağın biri eksik kalırsa istenilen başarı elde edilemez. Bu konuda özellikle kullanıcılarımız bizimle işbirliği yaparsa yerli ve milli olabiliriz. Aksi durum da alışkanlığı değiştirmemek için yerli ürünleri ihalelerden elemekle milli ürün üretemeyiz, geliştiremeyiz. Asıl olan ise üründe problem varsa kullanıcı ile ortak harekete ederek sıkıntıları gidermek ve yerli ürüne destek olmalıdır.

Özel sağlık kuruluşları yerli tıbbi cihaz ve sarf malzeme kullanmaya önem veriyor mu?

Evet özel sektörün yerli ürünü kabullenmesi daha kolay olmaktadır.

Türkiye’de üretim yapan kaç tıbbi cihaz firması var? Bunların ne kadarı üretimlerini ihraç ediyorlar? İhracat istenilen seviyede mi?

Yaklaşık 500 civarında gerçek anlamda üreticiden haberdarız. Ürettiklerinin bir kısmını ihraç ediyorlar. Lakin son zamanlarda komşularımız da yerelleşmeyi önemsediklerinden orta ve düşük teknoloji ürünlerin ihracattın da düşüş gözlemlenmektedir.

Sektör ihracat ile mi ayakta duruyor?

Sektör genelde iç piyasaya üretim yapmaktadır. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar anında sektöre yansımaktadır.

Yerli üreticilerin ihalelerde karşılaştığı en önemli problemler nedir?

İhalelerde yerli malına güven problemi, kullanıcı inisiyatifi, yabancı firmaların kullanıcı algısındaki rolleri, şartnamelerde rekabeti engelleyici şartlar olarak özetleyebiliriz.

Sizin de üretim yapan bir firmanız var. İhracat yaparken ne gibi problemlerle karşılaşıyorsunuz?

İhracat yaptığımız ülkelerde ürünümüz üretiliyorsa teknik engelleme ile karşılaşıyoruz. Bunlarda ilave testler, gümrükte bekletme, vb diyebiliriz.

Sorunların çözümünde Hükümet’ten beklentileriniz neler?

Sektörün bireysel değil STK’lar vasıtası ile örgütlenerek, her temsilciden gelen bilgileri havuza alarak, kamu  bürokratları ile sorun ve çözümlerini ortaya koymaları diyebiliriz.

Üreticilerimiz Ar-Ge’ye yeterince kaynak ayırıyor mu? Ar-Ge faaliyetlerinin artması için Hükümet’ten beklentiler neler?

Kısıtlı bütçeleri ile var olma savaşı yapan üreticilerimiz Ar-Ge’ye yeterli kaynak aktaramamaktadır. Ayrıca Ar-Ge yapabilecek firma kültürümüz de gelişmiş değildir. Bu sebeple maalesef sektörümüzde Ar-Ge yapan firma sayısı kısıtlıdır.

Yatırım desteklerinden sektör faydalanabiliyor mu?

Kamunun teşvikler, KOSGEB, Kalkınma Ajansı gibi birçok avantajdan üreticilerimiz faydalanabilir. Firmaların bu konuda STK’lar vasıtası ile haberdar edilmesi gerekir.

Bir de son dönemde Sağlık Market konusu gündemde. Sağlık Market sektörü nasıl etkileyecek? Bu konudaki görüşleriniz neler?

Sağlık Market uygulaması henüz başlamadı. STK temsilcilerimiz sahadan gelen endişeleri yetkililerle ortak toplantı yaparak anlatıyorlar, bizim ve kamunun ortak menfaatleri gözetilerek çıkmasını bekliyoruz.

7 Milyar TL’yi bulan üniversite hastanelerinin ödemeleri konusundaki son gelişmeleri anlatır mısınız?

Bildiğiniz üzere iskonto oranları açıklandı. Lakin ne sektörün ne de biz STK’ların hiç beklemediği %27’lere varan iskonto oranları çıktı. Şu ana kadar ne kadar sektör firması feragat verdi bizlerde henüz bilmiyoruz. Bu aşamada biz STK’lar olarak ve İstanbul Ticaret Odası da olmak üzere birçok Ticaret Odası ödemelerin en azından bayramdan önce 14 Haziran 2018’e kadar ödenmesi konusunda Maliye Bakanlığı, Muhasebat Müdürlüğüne başvura da bulunduk. Umarız ki bu talebimiz yetkililerce dikkate alınır.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It