14 Eylül 2018

Sağlıkta Teknolojik Trend

sınan ıbıs

Uzm. Dr. Sinan İBİŞ

Sağlıkta hizmet sunumunu bilgi, kalite, hız, doğruluk, deneyim, teknoloji, yenilik, konfor, erişebilirlik ve takip değerleri ile yapılandırmayı başarmış işletmeler sağlık hizmetleri sunumunda öncü olmayı başarabilecekler.

 

Sağlık hizmeti sunan kuruluşların yöneticileri, yüksek kalitede hasta bakımı hizmetleri sunmaya odaklanmalı, aldıkları hizmetler için ödeme yapan kuruluşların yöneticileri ise hizmet verdikleri hastaları korumaya devam etmelidir. Bunu yaparken kalite, maliyet ve hasta memnuniyeti ve üye memnuniyetine dikkat etmelidirler. Hem ödeme yapan, hem de hizmet sunucusu yöneticileri; 2030 yılında milyonlarca sağlık bakımı yararlanıcısı için plan yapmaya devam edecektir. Sağlık sisteminden bakım talep eden hastalar olarak bakıldığında, milenyum çağındaki bireyler yaşlıların sayısını katlayacaktır. Bu potansiyel değişiklikler ve geçişlerin hepsi gelecek yıllarda sağlık bilgi teknolojilerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Teletıp trendi hızla yükselmektedir…

Hastaların sonuçlarının % 98’i hekim ofisinin dışında olanlarla ilgilidir ve dolayısıyla hekim kontrolünün dışındadır. Yapılan araştırmalara göre, çok az yaşlı bilgi edinmek veya sağlıkla ilgili işlerini yürütmek için çevrimiçi hale geliyor. Yaşlıların sadece % 16’sının interneti sağlıkla ilgili bilgi almak için kullandığını, % 7’sinin hekimlerle temasa geçtiğini ve % 5’inin ise sigorta ihtiyaçları için çevrimiçi olduğunu gösteriyor. Özellikle milenyum çağındakiler, sağlık hizmetlerinde teknolojiyi şaşırtıcı olmayan bir şekilde daha ileri düzey de kullanmaktadırlar. Araştırmalara göre milenyum çağındaki insanların % 60’ı tele sağlık hizmetinin kullanımını destekliyor (diğer bir deyişle mobil sağlık uygulamaları aracılığıyla sağlık bilgilerini ve video görüşmelerini doktorlarıyla paylaşıyor) ve %71’i ise doktorlarının mobil sağlık uygulamalarını benimsemesini istiyor.

Farklı demografik özellikler teknolojiyi farklı oranlarda kabul etmekle birlikte; sağlık yöneticileri yaşlılar da dahil olmak üzere, daha fazla hastanın ve üyenin teletıp hizmetlerini talep etmeye başlayacağını iddia edebilir. Sağlık politikalarında tele tıp; yani “sağlık, halk sağlığı ve sağlık eğitiminin iletilmesi ve telekomünikasyon teknolojilerini kullanarak desteklenmesi için araçlar veya yöntemler topluluğu” anlamına geliyor.

Çok yönüyle teletıp…

Tele tıp bakımı örnekleri arasında, bir klinisyenin güvenli e-posta veya bir hasta portalı üzerinden hasta sorularını cevaplaması ya da klinisyenlerin uzakta bulunan bir uzmanla şahsen orada bulunan hasta arasında arabulucu rolünde yer aldığı canlı video görüşmeleri sıralanabilir. Pazar dinamikleri tüketicilerin her zamankinden çok daha fazla dijital uygulamalara uyumlu olduğunu ve sağlık bakımlarının pratik ve kolay olmasını istediklerini göstermektedir. Tele tıbbı kullanmakta tereddüt eden sağlayıcılar için alternatif ödeme modelleri bir motivasyon kaynağı olabilir. Örneğin, diyabetik hasta bakımı ile ilgili değer temelli ölçütlerle karşı karşıya bulunan hizmet sağlayıcıların, (gerçek zamanlı hasta izleme olanağı sağlayan uzaktan glikoz monitörleri gibi) telekomünikasyon cihazlarını benimsemeleri gerekebilir.

Teletıp ile kazanımlar…

Bakım organizasyonlarının başarısının, önerdikleri sağlık teknolojilerinin kullanımlarını artırma ve bu bilgiyi harekete geçirme yeteneklerine bağlı olacağı söylenebilir. Teletıp uygulamaları hastaların kendi sonuçlarına daha fazla katılmalarına ve tansiyon ilaçlarına veya diyabet için insüline bağlı kalmada daha iyi bir iş yapmalarına yardımcı olmaktadır. Gelişmekte olan ekonomilerdeki bütçe baskısına rağmen, tele tıp çözümleri bugünün ve geleceğin en popüler trendi olacaktır. Diyabet veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya astım gibi hastalıklarla ilgili gerçek zamanlı verilere erişimin sağlayıcılar için zorunluluk olacağını; buna ek olarak, hastanenin dışında ev ve okul ortamlarında sağlanan bakıma yönelik geçişin de devam edeceğini söylemek mümkündür. Her geçen gün daha fazla işveren, tele tıp hizmetinin faydalarını tanımaktadır. Örneğin Deloitte şirketi, 50 eyaletteki çalışanlarına, tablet veya akıllı telefon aracılığıyla doktordan sanal ziyaretleri için 25 dolarlık katkı payı ödeme imkânı sunmaktadır.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It