23 Mart 2015

Sağlık Sektörü Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nde Buluştu

Kongrede; satınalma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman ve bilişim alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımı yapıldı.

 

Sağlık sektörü Antalya’da Uluslararası Katılımlı Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nde bir araya geldi. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun destekleri ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’in liderliğinde sağlık hizmet sunumunda taşınır mal kullanımına ait inceleme, analiz, araştırma geliştirme, sürdürülebilirlik ve yenilikçi hareketleri analiz ederek ülkemizin yükselen değerlerine katkı sağlamak üzere hazırlanan kongre, 18-22 Şubat 2015 tarihinde Susesi Luxury Resort/Belek-Antalya’da 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Önemli konuların masaya yatırıldığı kongrenin ana sponsorluğunu ise Çapa Medikal üstlendi. Kongre; satınalma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman ve bilişim alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımının yanı sıra; sağlık sektöründe yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği Medikal Tedarik Zinciri Fuarı ile sektörde kullanıcılarla hizmet sağlayıcıları bir araya getiren iyi bir platform oldu.

 

Yoğun katılım vardı

Kongreye; Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Uzm. Dr. Zafer Çukurova, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özkan Ünal, Sağlık Bakan Danışmanı Metin Genç, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ali Sait Septioğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Ankara Yıldırım Bayazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Haluk Özsarı, İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Prof. Dr. Alper Cihan, Hastaneler Genel Direktörü Dr. Yılmaz Keskindemirci, İ. Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof. Dr. Kazım Beşirli, İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün Enver, İÜ. İstanbul Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. M. Bilgin Saydam, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necip Becit, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Antalya KHB İdari Hizmetler Başkanı Dr. Abdullah Memiş, Antalya KHB Tıbbi Hizmetler Başkanı Dr. Bahri Özdemir, Antalya KHB Mali Hizmetler Başkanı Oğuz Erdoğan, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Kemal Kiraz, Acıbadem Satınalma Direktörü Hakan Evsine, Medikal Park Satınalma Direktörü Mustafa Işık, Medipol Satınalma Direktörü Hüseyin Kılıç, Memorial Satınalma Direktörü Doğan Tatari ile Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK, KİK vb. ilgili kurumların üst düzey yöneticileri, Üniversite Hastaneleri, Kamu Hastaneleri, Özel Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının satın alma, tedarik, mali işler, stok, finansman, bilgi işlem birim sorumluları ve çalışanları ile sağlık alanında ürün ve hizmet sunan firmalar katıldı.

 

Mali sorunlar

Kongrenin açılış konuşmasında Kamu Hastaneleri ile ilgili olarak genel bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Üniversite Hastanelerinin yaşamış oldukları mali sorunlara dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci de şunları söyledi: “Sağlık Hizmetlerinin sürdürülebilirliğinde taşınır mal maliyeti önemli bir unsurdur, verimli kullanılması üreticiler, sağlık hizmet sunucuları ve hastalar açısından çok önemlidir. Verimsizliği ise hastalara sunulan hizmet kalitesinin düşmesine, sağlık hizmet sunucularının verimlilik kaybına, üreticilerin ise finansal küçülmelerine sebep olarak ülkemizin 2023 hedeflerine giderken atacağı adımları zorlaştıracaktır.”

 

Tedarik zinciri ve stok yönetimi

Kongre Sekreteri ve İ.Ü. AUZEF Dekanı Prof. Dr. Alper Cihan ise, “Kongre öncesi ülkemizin gelecek başarı planlarında önemli aktivitelerden bir olacak Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Aktivitesi için kurulların şekillendirilmesi, zihin haritasının gözden geçirilmesi ve eksiklerin giderilmesi için çalışmalar akademik camianın da katılımı ile sürdürülecek” diye konuştu. “Türkiye son yıllarda sağlık alanında dünyanın takdir ettiği önemli başarılara imza atmıştır” diyen Prof. Dr. Cihan şunları söyledi: “Bu gelişmeler sayesinde Türkiye; sağlık eğitiminde, sağlık turizminde ve her türlü sağlık hizmet sunumunda bölgesel cazibe merkezine dönüşmüştür. Ancak global rekabet şartlarında kaynakların verimli kullanılması ve bu kapsamda Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi; Sağlık Yönetiminin en önemli konusu haline gelmiştir. Başarılı ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti için, kaynakların verimli kullanılması ve uluslararası standartlarda tedarik zinciri ve stok yönetiminin önem kazandığı günümüzde; Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi alanında sorunları tartışmak, yeni teknolojileri takip etmek ve başarılı uygulamaları paylaşmak üzere bu güne kadar tüm tarafları bir araya getirecek bir kongre yapılamamış olması, İstanbul Üniversitesi olarak bizleri harekete geçirdi. Tıbbi tedarik zinciri ve stok yönetiminde zamanın, mekânın ve mali kaynakların doğru ve verimli kullanılması en önemli konudur. Ülkemizde bu konuda ilerleme kaydeden firma ve kurumların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, olması gereken sistemler, teknolojiler ve pilot uygulamaların sağlık yöneticileri ile paylaşılması, sektöre ürün ve hizmet sunan firmalarla sağlık yöneticilerinin bir araya gelmesi bu kongrenin öncelikli amacını oluşturmaktadır.”

 

Firmalar sıraya girecek

Çapa Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Avşar da, “Bu Kongrede Fuar katılımı için gelecek yıl firmalar sıraya girecekler. Çoğu yer bulamayacak. Bu yıl zor şartlarda katılan firmalara öncelik verilmesini öneriyorum…” dedi. Prof. Dr. Necip Becit, Sosyal Güvenlik Kurumu ve SUT uygulamalarının pratikte oluşturduğu problemler ve çözüm yöntemleri” içerikli ve Prof. Dr. Şahin Aslan ise Türkiye’de ilk olarak kurulan ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde hizmet veren “Eczane Otomasyonu ve Birim Doz Uygulamaları (Mekatronik ilaç ve stok yönetim sistemi)” başlıklı sunumlarını yaptılar. Birçok bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Ortak Akıl Toplantısı”nda, “Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetim” sürecinde mevcut problemler ve çözüm metotları tartışılarak konuyla ilgili bir de ortak bildirge hazırlandı.

 

  1. kongre 2016’da düzenlenecek

Sağlık hizmet sunumunda sürdürülebilirliğin sağlanması, kalite artışı, yerli sanayinin katma değeri yüksek üretime geçmesi, ülkemizde giderek gelişen sağlık hizmetleri sunumu ve halk sağlığı uygulamaları için de önemli bir konu olan Tıbbi Tedarik Yönetimi konusunda ilk defa yapılan bu kongre; ara dönemlerde yapılacak çalıştaylar ve ortak akıl toplantılarıyla, yılda bir de büyük kongre yapılarak devam edecek. İkincisi 2016 sonbaharında yapılacak II. Uluslararası Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nde bundan sonra akademik bildiri sunumlarına da yer verilecek. Akademik bildiri kabul şartları, hakem heyeti ve yürütme kurulu hakkında bilgiler kongre internet sitesinden yayınlanacak.

 

Katılımcı firmalar memnun ayrıldı

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi kapsamında katılımcı firmaların ürün ve hizmetlerini daha aktif sergileyebilmeleri için resmi fuar kimliği ile açılan stant alanında firma temsilcileri ilk defa bu kadar fazla satınalma sorumlusu ve sağlık yöneticisiyle bir araya gelmekten dolayı son derece memnun oldular. Tüm katılımcı firmalar 2016 yılı için de rezervasyonlarını yaptırdılar. Tıbbi tedarik firmaları ile satınalma sorumlularının 4 gün boyunca bir arada olmaları güçlü işbirlikleri için fırsat oluşturdu. Bütçeden en büyük pay alan eğitim ve savunma sektöründen sonra gelen Sağlık Sektörü alanında gelişmiş ülkelerde pek çok kongre yapılıyor olmasına rağmen Türkiye’de ilk defa bu yıl bir Kongre yapılmış oldu. Ekspotürk Fuar ve Organizasyon Firması tarafından gerçekleştirilen Tıbbi Tedarik Fuarı gelecek yıl daha büyük katılım, yabancı alım heyetleri ve tıbbi cihaz sektörünün öncü kuruluşlarının katkı ve işbirliği ile TOBB denetiminde KOSGEB destekleriyle yapılacak. Ayrıca Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Dr. Zafer Çukurova moderatörlüğünde yapılan ‘Tıbbi Tedarik Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu ortak akıl toplantısı raporu hazırlanarak katılımcılara ve ilgililere dağıtılacak.

 

Destek veren firmalar

Çapa Medikal (ana sponsor), Üzümcü, İncekaralar, Simeks, Vamed, Doğsan, Medyasoft, Metdem, evolucare, Kardelen Yazılım, Etkin, Dekim, Bilgi Sistemleri, Asus, As Mühendislik Medikal, Sisoft, D-Link, Elsa, Fastsoft, Sultan Ambalaj, Akben Energy, QA Technig, Songür Eğitim Hizmetleri, RV Medikal, Bama Teknoloji, Secretcv, PTT.

 

,

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It