21 Aralık 2015

SAĞLIK OKUR-YAZARLIĞI

 

Günümüzdeki sağlık hizmetlerinin teknolojik açıdan gelişmesi yeni tedavi metotları ile beraber literatürümüze sağlık okuryazarlığı denilen bir kavram eklenmiştir. Bu kavramı açıklamak gerekirse sağlık okuryazarlığının tanımı şu şekilde yapılmaktadır. Sağlık okur-yazarlığı, kişinin sağlıkla ilgili faydalı ve uygun kararları verebilmesi için sağlık bilgilerini okuma, anlama ve aktarma kabiliyetidir. Karmaşık Sağlık sisteminin nasıl kullanılabileceği ve bu sistemde var olan haklarının bilinmesi de bu tanımın içinde yer alır.

Açıklamadan anlaşılabileceği gibi, sadece tedavi süreçlerini anlama değil, gerek kendi gerek yakınları için sağlıkla ilgili karar verebilmeyi sağlayacak kadar sağlık bilgilerine sahip olmalıdır. Aslında her kesiminde baş gösteren bilinçsizce internette hastalık ve tedavi araştırma merakı telafi edilemeyecek sağlık problemlerine yol açtığını üzülerek belirtmek isterim. Bununla beraber görsel ve yazılı basın dünyasında boy gösteren sözde şifacılar eklenince iş çığırından çıkar vaziyet almaktadır.

Bilinçlenme hareketi

İşte bu noktada insanımızı temel eğitim düzeyinde başlamak kaydı ile eğitimin her seviyesinde bilinçlendirerek, sağlık sorunlarının çözümüne nasıl ulaşacağı, kalıtımsal rahatsızlıklarının hekime nasıl ifade edeceği hususunda bilgi sahibi olması gerekmektedir Ayrıca tedaviye tam manası ile cevap verebilen bir sağlık hizmeti için hastanın şikayetlerini doğru beyan etmesi ile beraber medikal tedavinin doğru yapılması gerekmektedir. Bu da ilaç ve medikal cihaz kullanımı hakkında bilgi sahip olmayla gerçekleşir. Topyekün bilinçlenme hareketi için öncelikle yapılması gereken hastanelerin bünyesinde sağlık okur yazarlığı birimleri kurmak ve şuan kronik hasalıklar ve gebelik döneminde yapıldığı gibi eğitim seminerleri bilgilendirme broşürleri hazırlanmalıdır, akabinde bu konuda milli eğitim bakanlığı ile beraber orta okul lise düzeyinde eğitim verecek eğitimcileri yetiştirmek ve müfredat çalışması yapmak elzemdir.

Kaliteli sağlık hizmeti

Ülkemizde uygulanan sağlık sistemi aslında çok komplike değildir. Fakat vatandaşımızın kalite anlayışı ve memnuniyet beklentisi artmıştır tedavinin her aşamasında daha açıklayıcı bilgi talep etmektedir. Bu bağlamda israf ve zaman kaybını engellemek ve kaliteli sağlık hizmetini sürdürebilir kılmak için ivedi bir şekilde sağlık okur –yazarlık oranını artırmak gerekmektedir.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It