19 Mayıs 2016

“Özel sağlık hizmet sunucuları da, kamu hastaneleri de kamu hizmeti sunuyor”

SELIM BAGLI

OHSAD Kurultayı’nda konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, SGK olarak Sağlık Bakanlığı’ndan sonra en büyük partnerlerinin özel sağlık hizmet sunucuları olduğunu söyledi. SGK Başkanı Bağlı, 2008 yılından bu yana SUT fiyatlarında ayarlamanın yapılmamış olması ve fiyatların baskılanması konusunda söyleyecek hiçbir şeyin olmadığını ifade etti. Kalkınma Bakanlığının Koordinatörlüğünde Sağlık Bakanlığı ile birlikte, Sağlık Komisyonunun toplanarak çalışmalara başlanacağını söyleyen M. Selim Bağlı, “Sağlık hizmeti kamu tarafından da özel sağlık sunucuları tarafından da sunulsa maliyet teorisinin temel bir tanımı vardır. Bir hizmetin hangi aktör tarafından sunulduğu değil, kim tarafından finanse edildiği esastır ve o hizmetin kamusal mı, özel mi olduğunun tarifi yapılırken finansmanına bakılır. Eğer sağlık hizmeti bir şekilde kamu tarafında finanse ediliyorsa bunun özel sektör tarafından ya da kamu tarafından yapılması onun kamusal olup olmadığı tartışmasını oluşturmaz. Özel sağlık hizmet sunucuları da, kamu hastaneleri de kamu hizmeti sunuyor. Çünkü her ikisinin finansmanını nihayet kamu gerçekleştiriyor. Yine temel konulardan biri hizmetin finansmanından da önce hizmetin niteliğinin de kamusal olup olmadığı konusu ciddi bir kriter. Sağlık hizmeti dünyanın genel literatüründe kabul gördüğü üzere bir temel kamusal hizmettir. Dolayısıyla sağlık hizmet sunucuları olan özel sağlık hizmet sunucuları da kamu hizmeti aktörleridir” şeklinde konuştu. Kamu hizmetinin bir maliyeti olduğunun ve ‘bütçe imkânları’ konusunun altını çizen M. Selim Bağlı, konuşmasına şöyle devam etti: “Harcamamızın dörtte birini sağlık hizmet sunumunun finansmanında kullanıyoruz. Bu yaklaşık 60 milyar TL’lik meblağa denk geliyor. Bunun tedavi harcamalarına denk gelen kısmı 39,5 milyar TL, ilaç harcamaları ise 19 milyar TL. Tedavi harcamalarına baktığımızda en büyük kısmı 24 milyar TL ile devlet hastaneleri, 8,6 milyar TL ile özel hastaneler, 7 milyar TL ile üniversite hastaneleri gerçekleştirmiştir.” 2013 yılından bu yana özel sağlık sunucularına yapılan ödemelerde ciddi bir artışın olmadığının görüldüğünü söyleyen M. Selim Bağlı, “Özel sağlık hizmet sunucularının bütçesi yıllar itibari ile 2013’de 7,8 milyar TL, 2014’te 8,1 milyar TL, 2015’te 8,6 milyar TL ödeme şeklindedir. Sağlık Bakanlığı’ndaki eğilime baktığımızda özel sağlık sunucularına yapılan ödemelerde ciddi bir artışın olmadığı görülüyor. Bizdeki rakamlar özel sağlık hizmet sunucularına yaklaşık olarak 30 milyon kişinin müracaat ettiğini gösteriyor, 89 milyon adete ulaşan bir provizyon hacimleri var ve 230 bin kişiye yakın bir istihdam söz konusu. Bizim için tabi en önemlisi özel sektörün sağladı rekabetin, dinamizmin kamu için bir yol gösterici olması ve kamunun ilk defa bir rekabetle karşı karşıya gelerek kendine çeki düzen verme imkânına sahip olması” dedi. Bağlı, sektöre ilişkin sıkıntılarını ise şöyle dile getirdi: “Bu sektörün ayakta kalması ve para kazanması gerekiyor. SUT konusunda mutlak haklısınız. Herhalde yolsuzlukla yan yana gelmesi gereken iki meslek hakimlik ve hekimliktir. Yolsuzlukla ve usulsüzlükle hiçbir şekilde bunların yan yana gelmemesi gerekiyor. Özel sağlık kuruluşları SUT’a ve SGK’ya ilişkin sıkıntıları dile getirdi. Ben de birkaç sıkıntımı dile getireceğim. Bir hastane düşünün 124 bin vakanın 123 bini acil, hastane düşünün ölüyü tedavi ediyor, hastane düşünün 60 yaşındaki teyzeye doğum yaptırıyor, evlenmemiş kızımıza sezaryen ameliyat yapıyor. SGK’nın ödediği bu para işte bu SUT fiyatları üzerinde baskılamaya neden oluyor. Tüm bu SUT ile ilgili düzenlemeler aslında bu tür konuları önleyebilmek için. Yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemek için öyle düzenlemeler getirmişiz ki, kötü para iyi parayı kovar misali, kötü iş yapan hastaneler maalesef size ödememiz gereken kısımdan pay alıyor. Bizi dolandıran, dolayısıyla da sizi dolandıran hastanelerle de birlikte yürümememiz gerektiğine inanıyorum.”

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It