24 Mart 2015

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği’nde Zaman Daralıyor

Şimdi sektörün önünde eğitim süreci, sınav, sertifikalandırma ve en önemlisi işyeri işletim izin belgelendirmeleri var.

 

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin yayımlandığı 15 Mayıs 2014 tarihinden bu güne yaklaşık on ay geçti. Bu süreçte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile TÜMDEF & SEİS arasında yapılan eğitim protokolü ve eğitimin gerçekleştirileceği üniversiteler belirlenmiş oldu. Bu işlemlerin gerçekleşmesinde geçen süre aslında uzun bir süre sayılabilir. Şimdi sektörün önünde eğitim süreci, sınav, sertifikalandırma ve en önemlisi işyeri işletim izin belgelendirmeleri var. İş yeri işletim belgesinin temin edilmesinde Türkiye genelinde en büyük sorun binalardaki iskân sorunları. Türkiye’nin kanayan yarası olan ve bugüne kadar çözülemeyen iskân konusuna yönetmelik kapsamında iskân yerine geçerli olacak belediyelerden alınmış başka bir belge yeterli sayılmaz ise yönetmeliğe uygun hiçbir firma işyeri işletim belgesi alamayacak demektir. Yönetmelikte, işyeri işletim belgesi konusunda firmalardan kaynaklı olmayan ve sorunun temelinin belediyelerden kaynaklı olduğu durumlarda Türkiye gerçeklerine uygun bir esneklik yaratılmak zorunda. Aksi durumda firmalar kapanır, sistem tıkanır, sağlıkta tedarik zinciri zarar görür.

 

“Firmalar bilgi sahibi olmalı”

Diğer önemli bir konu, sektörde faal çok sayıda firmanın hâlâ yönetmelikten bir haber olmalardır. Sektörde faal olan firmaların çoğunluğu sivil toplum kuruluşlarının çatısı altında olmayışı sektörün bilgi paylaşımı ve dayanışması bakımından en büyük sıkıntısıdır. Firmaların sivil toplum çatısı alına girmedeki ilgisizlikleri, duyarsızlıkları maalesef kendileri için büyük sıkıntı yarattığının farkında değiller. Buradan konunun çok ciddi olduğunu, yönetmelik hakkında tüm firmaların bilgi sahibi olup, zaman kaybetmeden ivedilikle yönetmelik hükümlerine uygun eğitim ve ruhsatlandırma işlemleri için çalışmalara başlamaları gerekiyor. Yapılacak işlemlerle ilgili bilgi almak için sektörel dernekler ve TÜMDEF & SEİS’den bilgi desteği alabilirler.

 

Bilgilendirme toplantısı

Sivil toplum kuruluşları ve sektörel derneklere üye olmayan veya bölgesinde sektörel dernek bulunmayan firmaların kendilerine en yakın kurumsal derneklere üye olmamaları durumunda bilgilenme ve sektörel sorunlarının çözümü konusunda büyük destek alacaklarını bilmeleri gerekir. MASSİAD 5 Mart’ta yönetmelik ve güncel sektör sorunlarının çözümleri konusunda üyelerini bilgilendirmek için Topkapı Eresin Hotel’de bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Katılımın sayısının beklenenin çok üstünde olması toplantının ne kadar önemli, üyelerin toplantılara katılım bilincinin yükseldiğine iyi bir örnektir. Ben de o toplantıya katıldım ve gündemdeki konular hakkında çok iyi bilgilendirildim. MASSİAD başkanı ve yönetim kurulu ile sponsorlara teşekkür ederim.

 

“Üye olunmalı”

MASSİAD ve üyeleri örneğinden hareketle sektörel derneklere üyeliği bulunmayan firmaların bilgilenmede süreklilik yaratılması ve sektörel sorunların çözümüne destek bulmaları bakımından sektörel derneklere üye olmaları tek çözüm yoludur. Sektörel birlikteliğin dışında kalan firmaların sektörle ilgili yasal gelişmelerden ve sektördeki birçok yenilikten, gündemden haberleri olmayacağı için sektörel sorunların çözümünde her zaman sıkıntılarla karşı karşıya kalacakları bir gerçektir.

 

“Birlikten kuvvet doğar”

Sektörel sorunlar ve Tıbbi Cihaz yönetmeliği konusunda bilgi almak isteyen firmaları Tüyap expoMED fuarında MASSİAD, TÜMDEF stantlarını ziyaret etmeleri, üyelik konusunda bilgi almaları çok iyi bir zamanlama olabilir. “Birlikten kuvvet doğar” sadece bir slogan değildir aslında. Bunun farkına varmak için birlik olmak yeter. expoMED&LABTEK fuarına katılan tüm meslektaşlarıma iyi fuarlar, bol ve bereketli satışlar diliyorum.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It