22 Ocak 2018

Medikal Estetik Tıp Derneği İHBAR HATTI kurdu

_DEM4326

Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) ihbat hattı kurdu. Son dönemde, ülkemizde estetik ve güzellik amaçlı tedaviler konusunda ehil olmayan kişilerce yapılan hatalı uygulamalar nedeniyle hasta şikayetlerinde yoğun artışlar olduğunu söyleyen Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı Dr. Devrim Gürsoy, 0 543 266 63 78 nolu Whatsapp İhbar Hattını hayata geçirdiklerini belirtti. Dr. Gürsoy yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 15/12/2016 tarih ve 2016/844 E. sayılı kararıyla teyit edilen Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; tıbbi işlem sayılan ve yine yasa gereği, uzman tabiplerle medical estetik uygulama sertifikasına sahip hekimlerce ve yalnızca sağlık kuruluşlarında yapılmasına müsaade edilen botoks, dolgu, PRP, saç ekimi, dövme silme, leke tedavisi, lazer yöntemleri gibi estetik ve güzellik amaçlı girişimler, ne yazık ki medical estetik uygulama sertifikasına sahip olmayan doktorlar, hatta hekim bile olmayan kişilerce donanımı uygun olmayan yerlerde uygulanmaktadır. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin tıbbi işlem olarak nitelendirilen bu tür uygulamaları yapmasına kanunen izin verilmemektedir. Güzellik salonları ve merkezleriyle kuaförler, bu tür tıbbi işlemlerin yapılamayacağı yerler arasındadır. Medikal Estetik Tıp Derneği olarak, tüm halkımıza, estetik ve güzellik uygulamalarının insan sağlığı bakımından son derece önemli sonuçlar doğurabileceği, bu sebeple de konuyla ilgili yetkili kamu otoritesi olan Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş fiziki koşulları sağlayan uygun ortamlarda ve konuyla ilgili sertifika sahibi hekimler ve/veya uzman tabipler tarafından yapılması gerektiğini, bu koşulların sağlanmadığı yerlerde, tecrübesi ne olursa olsun sertifika sahibi hekim veya uzman tabip olmayan kişilerce yapılan müdahalelerin çok ciddi sağlık riskleri taşıdığını önemle hatırlatmak isteriz. Sağlığınızı tehlikeye atmayın.

Aralarında botoks, dolgu, PRP, saç ekimi, dövme silme, leke tedavisi ve lazer tedavilerinin de bulunduğu estetik ve güzellik amaçlı uygulamalar yasa gereği ‘tıbbi işlem’ sayılmakta. Uzman tabipler ve medikal estetik uygulama sertifikasına sahip hekimlerce, yalnızca sağlık kuruluşlarında yapılmasına müsaade edilmektedir. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin tıbbi işlem olarak nitelendirilen bu tür uygulamaları yapmaya hak ve yetkileri bulunmadığı gibi; güzellik salonları ve merkezleriyle kuaförler bu işlemlerin yapılamayacağı yerler arasındadır. Yasal düzenlemelere aykırı hareket ederek, halk sağlığını hiçe sayan kişi ve/veya işyerlerini, gerekli yasal işlemler başlatılmak üzere derneğimize bildirebilirsiniz.”

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It