9 Ekim 2017

Medica 2017 Fuarı 13-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Düsseldorf’ta düzenlenecek

Medica - World Forum for Medicine

 

MEDICA 2017 Fuarı 13 – 16 Kasım 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek. MEDICA 2017 İhtisas Fuarı’na paralel olarak eş zamanlı 8a ve 8b salonlarında COMPAMED 2017 de düzenlenecek. Fuara bu yıl da Türkiye’den milli katılım bekleniyor. Medica Fuarı’na 2016 yılında 5.000’den fazla firma katılmıştı. Fuarı, 135 ülkeden gelen, sağlık ve medikal sektörü ile ilgilenen yaklaşık 128 bin kişi ziyaret etmişti. Sağlık sektöründe dünyada düzenlenen en büyük etkinlik konumunda olan Medica Fuarı’na, 2016 yılında Türkiye’den milli katılım organizasyonu adı altında 38 firma katılım gösterirken, 83 firma ise bireysel olarak iştirak etmişti. Messe Düsseldorf GmbH Genel Müdürü Joachim Schaefer Medica Fuarı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sağlık sektörünün gerek Almanya’da gerekse dünya genelinde ekonomik istikrar açısından belirleyici bir faktör ve önemli bir itici güç oluşturduğunu görüyoruz. Sektöründe dünyanın bir numaralı fuarı MEDICA 2017 kapsamında ürünlerini tanıtacak tıbbi teknoloji üreticisi firmaların esas ihracat bölgelerini – eskiden de olduğu gibi – yine ABD ve Avrupa oluşturuyor. Şu ana kadar yapılan başvurulara göre fuara 68 ülkeden 5.000’i aşkın firmanın katılması bekleniyor. Dünyada yeniliklerin bu denli zengin bir şekilde sunulduğu başka hiçbir fuar olmadığını söyleyebiliriz. MEDICA İhtisas Fuarı’nın salonlara göre sınıflandırılmış ağırlıklı konularını şöyle sıralayabiliriz: Elektrotıp/Tıp Teknikleri (yaklaşık 2.500 katılımcı), Laboratuar Teknikleri/Diagnostik Ürünler, Fizyoterapi/Ortopedi Teknikleri, İhtiyaç ve Tüketim Ürünleri, Enformasyon ve İletişim Teknolojileri, Tıbbi Donanım ve Hastane Odası ve Muayenehane Tasarım ve Donanımları” dedi. “Klasik” satış pazarları olan Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’nın yanısıra kalkınmakta olan ülkelerin pazarlarının da üreticilerin odak noktasında yer aldığını belirten Joachim Schaefer, “Zira bu ülkelerde artan gelir düzeyine paralel olarak sağlık harcamalarının da artmakta olduğu görülüyor. Bu ülkelerde de refaha dayalı hastalıkların ve yaşam beklentisinin artmış olması tıbbi ürünlere ve modern tedavi yöntemlerine yönelik talebin artmasına neden oluyor. Bunun bir kanıtını da yurtdışından gelen, özellikle de Asya ülkelerinden gelen MEDICA ziyaretçilerindeki artış oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllar içinde MEDICA Fuarı’na gelen 120.000 – 130.000 dolayında ihtisas ziyaretçisi içinde Almanya dışından gelenlerin payının son dönemde % 60’a yaklaşmış olduğu görülüyor. Messe Düsseldorf Grubu tarafından dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen – MEDICAL FAIR INDIA veya MEDICAL FAIR ASIA gibi – tıp fuarlarında ziyaretçi ve katılımcı sayısında görülen artışlar da bu satış pazarlarının tıp teknolojileri ve ticari olanaklar açısından ne denli cazip olduğunu ortaya koyuyor. Bu husus özellikle özel sektör tarafından finanse edilen ve inovasyonlara yönelik gelişmekte olan ayakta ve yatarak tedavi branşları için geçerli oluyor” dedi.

MEDICA çağın nabzını tutuyor

MEDICA 2017 kapsamında gerek MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM ve MEDICA HEALTH IT FORUM çerçevesindeki sunum ve tebliğler, gerekse katılımcıların sunacağı yenilikler ve heyecan verici MEDICA APP COMPETITION yarışmasının “sektörün uzmanları” için yeni bilgiler açısından yine çok doyurucu olacağını ifade eden Joachim Schaefer şunları söyledi: “Bu etkinlikler kapsamında akıllı telefonlar, tabletler veya “Wearables” için geliştirilmiş tıbbi uygulamalar tanıtılacak. Yeni geliştirilen bu yöntemlerin uygulama alanında gün geçtikçe daha fazla kabul gördüğü dikkat çekiyor. Almanya’da akıllı telefon kullananların % 45’i halen “Health-App” olarak tanımlanan sağlık uygulamalarını kullanırken, diğer % 45’lik bölüm ise bu tür uygulamaları kullanmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Alman nüfusunun % 60’ı ise kişisel sağlık verilerinin saklanabileceği elektronik hasta dosyaları oluşturulmasına onay veriyor. Almanya’nın önde gelen sağlık sigortası kurumlarından biri bu alanda yeni bir girişim başlatmış ve 10 milyonu aşkın sigortalı için elektronik hasta dosyaları hazırlanması için talimat vermiş bulunuyor. Sigortalıların bir uygulama veya Internet tarayıcısı üzerinden bir güvenlik kodu ile merkezi depolama sistemine girerek sağlık ve tedavi ile ilgili tüm kişisel verilerine ulaşabilmeleri hedefleniyor. Ayrıca standart arayüzler üzerinden söz konusu bilgilere doktor muayenehanelerindeki veya hastanelerdeki bilgi işlem sistemleri üzerinden de erişim sağlanabilmesi amaçlanıyor. Yapay zeka konusu da sağlık sektöründe yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Enjeksiyon veya biopsi işlemlerinde kullanılan iğneleri otomatik olarak yerleştirebilen bir robot MEDICA 2016 kapsamında uzmanlara uygulamalı olarak tanıtılmış ve hayranlık uyandırmıştı. Bu nedenle yapay zeka konusunun bu yıl MEDICA HEALTH IT FORUM gündeminde yer alacak olması hiç şaşırtıcı olmayacak. Nitekim önceleri bilim kurgu olarak görünen bir konunun zaman içinde somut ve akılcı uygulamalara dönüşmek üzere olduğunu görüyoruz. Örneğin Marburg Üniversite Hastanesi’nde kullanılmakta olan ve IBM tarafından geliştirilen kognitif destek sistemi “Watson” daha şimdiden nadir hastalıkların teşhis edilmesinde yardımcı oluyor. Söz konusu sistem, mevcut hastanın verilerini daha önce başarılı bir şekilde tedavi edilmiş tıbbi vakaları, bunlarla bağlantılı olarak belirlenmiş bulguları ve verilmiş ilaçları kıyaslayarak analiz ediyor. Yapılan bu değerlendirmeye ayrıca veri bankalarından, yayınlardan veya Wikipedia’dan derlenerek dijital ortamda depolanan tıbbi bilgiler de dahil ediliyor ve bu şekilde muhtemel tanılara ilişkin bir liste oluşturuluyor.”

Tıbbi Görüntüleme

Tıbbi görüntüleme alanındaki son gelişmelerin de benzer şekilde çığır açıcı nitelikte olduğuna değinen Joachim Schaefer, “CT veya MR sistemlerinden derlenen dijital görüntüler yardımıyla muhtemel tümörlerin otomatik olarak belirlenmesine yönelik yapay zeka temelli ilk uygulamalar pazara sunum aşamasına yaklaşmış bulunuyor. Vermiş olduğumuz bu örnekler sağlık sektörünün içerdiği dinamizmi ortaya koyuyor. Bu dinamizm sağlık sektörü pazarında belirleyici rol oynayan aktörler için şu anlama geliyor: Bundan böyle sadece müşterilerin taleplerine ve pazar koşullarına yaratıcılık ve gelişme gücüyle yanıt verebilen kuruluşlar pazarda başarılı olabilecekler. Bu husus aynı zamanda sektöründe dünyanın bir numaralı ihtisas fuarı olan MEDICA ve eşzamanlı olarak düzenlenen yan sanayi fuarı COMPAMED için de geçerli. COMPAMED Fuarı da kendi sektöründe dünyanın lider fuarı konumunda bulunuyor” diye konuştu.

Güncel eğilimlerin ele alınacağı yeni çerçeve etkinlikleri

Uluslararası uzmanların ihtiyaçlarına gelecekte de cevap verebilmek için fuar çerçevesinde düzenlenen konferansların ve ihtisas fuarına entegre forumların programlarının yeniden yapılandırıldığını ve fuarın çerçeve programının İngilizce olarak organize edilen yeni etkinliklerle daha da küresel hale getirildiğini belirten Schaefer şöyle konuştu: “Örnek vermek gerekirse, e-Health (e-sağlık) uygulamalarının yarattığı dinamizm ve sağlık sektöründeki aktörlerin arasında oluşturulan dijital iletişim ağları sonucunda özellikle – gerek yenilikçi hizmetler, gerekse akıllı ürünler veya yazılım uygulamaları geliştiren – yaratıcı start-up şirketler için de cazip ticari olanaklar yaratılmış olduğunu görüyoruz. Fuarın 15. salonunda yer alacak yeni MEDICA START-UP PARK yenilikçi şirket kurucularını potansiyel iş ortakları, yatırımcılar veya potansiyel satış ortakları ile buluşturuyor. Gerek MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM ve gerekse MEDICA HEALTH IT FORUM’a yakın noktada bulunan (her ikisi de 15.salonda) ve içerik olarak da tamamlayıcı nitelik taşıyan bu bölümde 500 metrekarelik bir alan üzerinde 40’a yakın start-up kuruluşu fikirlerini uzmanlara tanıtma imkânı bulacak. Bu yıl bir diğer yeni etkinliği ise MEDICA LABMED FORUM oluşturuyor. “The Interdisciplinary Fascination” (“Disiplinlerarası Etkileşim”) ana teması altında tıbbi laboratuvar teknikleri, moleküler patoloji, mikrobiyoloji, tıp teknikleri ve Life Sciences branşları tıp sektörüne yeni ivmeler kazandıran inovasyon branşları olarak kendilerini tanıtacaklar. Dört gün boyunca devam edecek ilginç sunumlar ve tartışma oturumlarında özellikle şu konular ele alınacak: Kanser ve kalp-dolaşım bozukluklarında erken teşhis testleri, yenilikçi diabet teşhis yöntemleri, enfeksiyon ve göç olgusu. Etkinlikler 11.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve MEDICA fuar bileti sahibi ziyaretçiler için ücretsiz olacak. 18. salonda düzenlenecek MEDICA LABMED FORUM’a içerik açısından tıbbi yayınevi Trillium tarafından destek veriliyor.”

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It