1 Ekim 2020

MASSİAD: Feragati kabul etmiyoruz

massıad logooo
Marmara Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD), yaptığı yazılı açıklamada son günlerde basında yer alan feragat oranlarını kabul etmediğini bildirdi. Basına yansıyan oranlar ile ilgili kurumsal dahillerinin bulunmadığının belirtildiği açıklama şöyle:

 

Gerek COVID-19 salgını sırasında, gerekse bunun öncesinde Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçilerinin kamunun ihtiyaçlarını karşılamak, hastalarımızın sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltmek, sağlık profesyonellerimizin mesleklerini icra ederken günlük işlerini kolaylaştırmak ve onları meslekleri ile ilgili risklerden korumak için fedakârca çalıştıklarını, ürettiklerini ve üretmeye, korumaya ve iyileştirmeye vesile olmaya devam edeceklerini kamuoyu ile paylaşmış; sektörel, sektörler arası ve kamu sektör işbirlikleri ile geliştirilmekte olan birçok proje ile birlik ve beraberlik ruhu içinde ve her daim birlikte çalışarak bu karanlık günlerin üstesinden birlikte geleceğimizi her ortamda dile getirmiştik. COVID-19 salgınının zorlayıcı şartlarına rağmen Ülkemize, Milletimize ve Devletimize karşı yukarıda anılan sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan sektörümüz malumunuz olduğu üzere yakın zamanda üyelerimizin kamuya epey evvelce vermiş olduğu hizmetler için alacaklarını tahsil etmeyi sabırla beklerken karşı karşıya kaldığı “feragat paradoksu” ile anılır hale gelmiştir. Son günlerde yazılı/görsel basında ve sosyal medyada Türkiye Sağlık Sektörü ve bunun özelinde Tıbbi Cihaz Sektörü ile ilgili çıkan haberleri üzüntü ile izleyip hislerimizi Ülkemize ve Sektörümüze olan sevgimiz ve çalışmaya, üretmeye olan aşkımız ile boğmaya çalışırken, kamunun üyelerimizin yukarıda anılan alacakları için sektörümüze belli bir orana matuf feragatle ödeme yapmak üzere derneğimize malum olmayan paydaşlarla üyelerimiz adına uzlaştığına dair kamuoyuna da yansıyan bir haber ile karşılaşmış bulunuyoruz. Söz konusu karar derneğimizin “etik değerler ve yasal çerçeveler içinde kalınarak mesai, emek, öz kaynak ve alın teri ile üretilen ve ödeyiciye teslim edilen her türlü mal ve hizmetin taraflarca üzerinde evvelce mutabık kalınan ücretlere sadık kalınarak üreticiye/hizmet sağlayıcıya ödenmesinin insan haklarının temeli ve ticaretin gereği olduğu” konusundaki görüşü ile kesinlikle örtüşmemektedir. Dolayısıyla işbu karara veya başka sözlerle mutabakata kurumsal dahilimiz olmadığını saygılarımızla kamuoyuna sunarız. Bu vesile ile Sektörümüzün Kamuoyunda ürettiği yeni ürünlerle, kurtardığı veya kurtarılmasına vesile olduğu canlarla, koruduğu “sevdiklerimizle”, geliştirdiği ihracat ile anılacağı günlere ulaşma arzusu içinde çalışmaya devam ettiğini, bu yolda ilerlerken Ülkemize, Milletimize ve Devletimize olan güven, koşulsuz sevgi ve hizmet aşkının Sektörümüzün yarattığı katma değerin yegane temelini oluşturduğunu tekrar hatırlatırız. Saygılarımızla MASSİAD Yönetim Kurulu

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It