19 Ekim 2016

KAMUSAL ALANDA SAĞLIK

huseyın sarpkaya

Hüseyin SARPKAYA 

Son 12 yıldır kamu alanında gerçekleştirilen yatırımlar sonucu özel sağlık hizmet sunucularının sektördeki payı % 30 seviyelerine çıkmış bulunmakta. Kamudan özel sektöre geçişlerin hızlanması ile özellikli tedavilerin % 70-%80’i özel sağlık kuruluşuna kaymış olarak gözükmektedir.

Tabii aslında bu oran gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında sorun değildir. Fakat gerçekleşme süresine bakıldığında çok kısa sürede sadece 10 yıl gibi bir sürede geçekleşmiş ve bu hızlı geçiş beraberinde bazı sıkıntıları da getirmiştir.

Değişen sağlık ve tedavi teknolojileri

Asıl değinmek istediğim konu ise sosyal devlet anlayışı içerisinde sağlık hizmet sunucularının ister kamu ister özel sağlıktaki memnuniyetin sürdürülebilirliğinin nasıl olacağıdır. Önümüzdeki 10 -15 yılda ülkemizin yaşlanan nüfusu gelişen ve değişen sağlık ve tedavi teknolojileri ile hasta memnuniyet oranının düşme tehlikesidir. Açıkçası sağlık harcamaları ekseninde hasta memnuniyet kıyaslaması yapıldığında karşılığı kat kat alındığı söylenebilir. Bununda sağlık sektör çalışanlarının ve sağlık hizmet sunucularının özverisi ile gerçekleştirildiği yadsınamaz bir gerçektir.

Yeni fikirler

Kaliteli, Sürdürülebilir, yüksek Hasta memnuniyetinin devamlılığı için çözüm her ne kadar yeterli hekim sayısı gibi gözükse de fiziki mekân ve teknolojik alt yapıyı, yetişmiş personelle beraber planlamak gerekir. Bu planlamayı yaparken özelikle sağlık hizmet sunucu tüm paydaşlarının hemfikir olduğu, kimsenin mağdur ve mağrur olmadığı, hasta memnuniyetinin yanında birçok parametrenin geçerli olduğu sağlıkta dönüşüm programının ikinci etabı olan sağlıkta gelişim programını çalışmamız gerekmektedir.10-12 yıl önceki ihtiyaçlar doğrultusunda dönüşüm büyük ölçüde de olsa tamamlanmıştır. Şimdi ise büyük Türkiye hedefleri doğrultusunda hep birlikte beraber fikir üretmek ve sürece katkı vermek gerekmektedir.

Yeni planlama

Madem yeni bir planlama ile ülkemizde birçok sağlık kampüsü planlamaktadır o zaman bu yapıları sağlığın merkezine oturacak şekilde birer tıp fakültesi eğitim araştırma hastanesi şeklinde planlamanın ne zararı var? Veya milli sağlık teknolojilerinin gelişmesi için en iyi zaman hangisidir?

İvedi şekilde ülkemizin içinde bulunduğu ruh halinden çıkar çıkmaz bu konulara eğilmek gerekmektedir. Aksi halde sağlık sisteminde telafisi mümkün olmayan sorunlar ile karşılaşacağımız aşikârdır.

Selam ve Saygılarımla

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It