21 Eylül 2018

IV. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi Aralık’ta Antalya’da düzenlenecek

TIBBI TEDARIK

Tıbbi tedarik zincirinde etkin ve sürdürülebilir kaynak yönetimi için sağlık yöneticileri ile ürün ve hizmet sunucuları Antalya’da dördüncü kez bir araya gelecek. Sağlıkta satınalma, finans, bilgi işlem yöneticilerinin yanı sıra kamu, üniversite ve özel hastanelerin üst düzey yöneticilerini de ağırlayacak olan Uluslararası katılımlı IV. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı, verimli ve etkin bir tedarik zinciri yönetimi ile kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti hedefine ulaşmada anahtar rol oynayacak.

Geleceğin tedarik zinciri konuşulacak

Tıbbi tedarik zincirinin tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan Uluslararası katılımlı IV. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı, 6-8 Aralık 2018 tarihleri arasında, Antalya Susesi Luxury Resort Belek’te gerçekleşecek. Kamu, özel sektör, üniversite hastanelerinin yetkililerinin yanı sıra ilaç ve medikal sektör üretici firmalarını ağırlayacak olan IV. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarında sürdürülebilir sağlık hizmeti ve kaynakların verimli kullanılması amacı ile uluslararası standartlarda tedarik zinciri ve stok yönetimi konusu masaya yatırılacak. T.C. Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde, Tıbbi cihaz üretici ve tedarikçi sektör STK kuruluşlarının işbirliği ve katılım ile gerçekleşecek IV. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresinde geleceğin tedarik zinciri yönetimi konuşulacak.

Yeni teknolojiler

Ar-Ge ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi, etkin ve sürdürülebilir kaynak yönetimi ve tıbbi tedarik zinciri yönetim modellerinin gündeme alınacağı kongreyle ilgili olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl , “Tedarik zinciri ve stok yönetiminde zaman, mekân ve mali kaynakların doğru ve verimli kullanılması en önemli konudur. Ülkemizde bu konuda ilerleme kaydeden kurumların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, yeni teknolojiler ve başarılı uygulamaların sağlık yöneticileri ile paylaşılması, sektöre ürün ve hizmet sunan firmalarla sağlık yöneticilerini aynı platformda buluşturmak bu kongrenin öncelikli amacını oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Güncel konular ele alınacak

Kongre ve fuarın yanı sıra çalıştaylar, paneller ve eğitimlerle de yoğun bir program içeren etkinlik; satınalma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman ve bilişim alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımının yanı sıra; sağlık sektöründe yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği, tedarikçilerle kullanıcıların bir araya geldiği bir platform olacak. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sağlık Endüstrisi Platformu kuruluşların işbirliği ile Ekspotürk tarafından organize edilen kongrenin içeriği ise şöyle: Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetiminde Güncel Konular, Sağlık Market Uygulamaları, Tıbbi Tedarikte Etkin Finans Yönetimi, Tedarik Yönetiminde Değer Bazlı Ödeme, Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetiminin Kolaylaştırılması, SGK ve Geri Ödeme İlişkileri, Yerelleşme Politikaları, Ar-Ge ve Mevzuat, Özel Sağlık Sektöründe Tedarik Uygulamaları, TİTCK, DMO, KİK, Bilim Sanayi Bakanlığı, SBÜ, Sektör, Akademik Bildiri Sunumları, Kamu Hastaneleri – Kurslar, Deneyim Paylaşımları.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It