24 Ekim 2017

“GE Sağlık olarak hastanelerin daha iyi klinik, operasyonel ve finansal kararlar almasını sağlamayı amaçlıyoruz”

Adsız

 

GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü Yelda Ulu Colin ile Kamu-Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) Projeleri ve TÜRKRAD 2017’de tanıtacakları yeni cihazlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik:

Türkiye, 2023 yılı itibarı ile sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyi ilk on ekonomisi içine girmesini hedeflemekte. Bu hedef içerisinde PPP’lerin yeri ayrı olduğu düşünüldüğünde PPP projelerinde GE Sağlık’ın yeri nedir?

Son yıllarda sağlık sektörünün gelişimine bakıldığında yüksek teknoloji cihazlara olan ihtiyacın artması, dolayısıyla yeni iş modellerinin geliştirilmesi gerekliliği ön plana çıkıyor. Bu gerekliliğin karşılanmasına yönelik Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği PPP iş modeli, bölge ve aynı zamanda dünya genelinde yeni bir yaklaşım olmanın da ötesinde geniş kitlelerin en yeni sağlık teknolojileri ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimini mümkün kılan özellikleri bünyesinde barındırıyor. Rakamsal olarak planlanan hedeflere bakıldığında ülkemizin 2023 planları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde önemli ölçüde kapasite artışı ve renovasyonun yaşanacağı gözlemleniyor. Sağlıkta dönüşüm stratejileri doğrultusunda başlatılan ve toplamda 41.000 yatak kapasiteli 31 adet kamu özel işbirliği projesisinden 21’i imzalanmış durumda. Bu 21 projeden 3’ü hali hazırda hizmete geçmiş durumda. GE olarak, ilk etapta, Mersin, Ankara Bilkent ve akabinde Kocaeli & İzmir projelerinde teknoloji ortağı olarak yer aldık. Hasta alımına şubat ayında başlamış olan Mersin Şehir Hastanesi’nde sunduğumuz teknoloji ve çözümlerimizden bahsetmek gerekirse:

 • Uzun süreli hizmet kontratlarıyla, Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi, PET CT, Gama Kamera gibi sistemlerin, tanı ve görüntüleme cihazlarının yanı sıra yaşam destek ünitelerini de içeren 3000 üniteden fazla tıbbi cihaz ve çözümün kurulumu;
 • GE Sağlık’ın odaklandığı beceri gelişimini ve kapasite kullanımını artırma kapsamında yüzlerce sağlık profesyoneline ulaşılması;
 • Sağlık sektöründe verimliliği artırmak, Türkiye’de bilgi ve teknoloji paylaşımı için varlık yönetimi ve finansal çözümler sağlanması olarak özetlenebilir.Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde Mersin ve Bilkent kampüslerindeki GE teknolojilerini takiben Kocaeli ve İzmir projeleriyle coğrafi anlamda Marmara ve Ege bölgesinde de teknolojilerimizle şehir hastaneleri bünyesinde hizmet vereceğiz. GE Sağlık, GAMA Holding A.Ş. & Türkerler İnşaat A.Ş. ile, Kocaeli ve İzmir Bayraklı’da hayata geçirilecek, 25 yıllık kontrat süresi olan toplam 3240 yataklı iki şehir hastanesi için, hem konsorsiyum, hem de teknoloji ve çözüm ortağı olarak katkı sağlayacak şekilde bir anlaşmaya vardı. GE’nin Kocaeli ve İzmir PPP projelerine sağlayacağı teknoloji ve çözüm paketi 4 ana konudan oluşmakta olup, bunların Türkiye sağlık sektöründeki verimliliğin üst düzeye taşınmasına, bilgi ve teknoloji paylaşımının artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Söz konusu projeler GE Sağlık çalışan kadrosunun %15 büyümesini ve dolayısıyla istihdamın artmasını sağlayacaktır. GE, GAMA Holding A.Ş. & Türkerler İnşaat A.Ş. arasında sağlanan bu anlaşma şimdiye kadar Türkiye’de Sağlık Sektörü’nde yapılan en büyük anlaşmalardan biri olup;
 • Toplam 3700 yataklı Ankara Bilkent şehir hastanesinin 2018’in ilk yarısında açılması bekleniyor. Ülkemizin başkentinde bulunan ve kapasite anlamında en büyük projelerden biri olan bu kampüs aynı zamanda GE’nin teknolojik anlamda en yenilikçi cihazlarına da ev sahipliği yapacak. Bilkent Şehir Hastanesi’nde, erken teşhis ve uygun tedaviye olanak sağlayan, Manyetik Rezonans (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (CT), PET-CT, Anjiografi, Radyografi ve Nükleer Tıp gibi yüksek teknoloji görüntüleme ekipmanları ve ultrason sistemlerinin yanında, anestezi, ventilatör, monitör, kardiyoloji, monitorizasyon ve yeni doğan küvözleri gibi 2500’den fazla klinik sistemler ve yaşam destek ekipmanları ile yer alacağız.
 • Manyetik Rezonans (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (CT), PET-CT, Anjiografi, Radyografi ve Nükleer Tıp ekipmanları gibi yüksek teknoloji görüntüleme ekipmanlarının yanında anestezi, ventilatör, monitör gibi yaşam destek ekipmanları, kardiyoloji monitorizasyon ekipmanları, ultrason sistemleri, yeni doğan kuvözleri gibi klinik sistemlerin sağlanmasını;
 • Tüm projenin ihtiyacı olan gerekli teknoloji seviyesini sağlamak için GE’nin üretmediği medikal ekipmanların satın alınması ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesini;
 • GE Sağlık ekipmanlarının dışında GE’nin sağlayabileceği diğer ürünlerin sağlanması, örneğin aydınlatma, kojenerasyon sistemleri, elektrifikasyon ekipmanları ve bunların montaj ve kurulumlarının yapılmasını;
 • 10 yıllık biyomedikal servis anlaşması çerçevesinde projelere atanmış teknik ekip ile birlikte planlı, uzun süreli bakım, tamir, kalibrasyon hizmetlerinin verilmesi ve GE’nin üretmediği medikal ekipmanların entegrasyonunun sağlanmasını içermektedir.Endüstriyel İnternet çözümlerimiz ile makinelerin birbirleriyle iletişimini sağlayarak, riskleri ortaya çıkmadan öngörüyor ve gerekli tedbirleri alarak işletmelerin daha verimli, dinamik ve yüksek peformanslı bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Endüstriyel İnternet, sağlık ve bakım hizmetleri alanında geleceğin dijital hastanelerinin ortaya çıkmasına ve ameliyathanelerin, dijital patolojinin, radyasyon doz monitörizasyonunun ve en yeni eğitim tekniklerinin optimize edilmesine yardımcı oluyor. Global dijital endüstriyel şirket olan GE, bu alanda büyüme gerçekleştiriyor ve birçok farklı alanda dijital hizmet, ürün ve kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor. GE’nin Endüstriyel İnternet uygulamaları ve çözümleri ise yalnızca sektör için geliştirilmiş dünyanın ilk ve tek bulut tabanlı işletim sistemi olan Predix üzerinden çalışıyor. Predix GE’nin cloud platformu olup, endüstriyel internete yönelik bir işletim sistemidir. Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda bulunan işletim sisteminden çok da farklı değildir. Ancak farklı kaynaklardan gelen büyük hacimde veriyi tek seferde işleyebilir ve güvende tutabilir. Globalde uzun zamandır süregelen yaşlanan nüfus trendinin ülkemizde de gözlenmeye başlaması ve bununla beraber kronik hastalıklarının görülme sıklığının artrması doğal olarak sağlık harcamalarında da buna paralel artışa yol açmaktadır. Ayrıca, gelişmekte olan yeni teknolojiler, sağlık sektöründe teknoloji yatırım ihtiyacını artırmaktadır. Dünya genelinde yaşanmakta olan ekonomik durgunluğa rağmen sağlık giderlerinin, özellikle yurt içi milli hasıla içindeki payının artması nedeniyle birçok ülkede hizmet sunucuların yapısal değişikliklerinin ve reformlarının hayata geçirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Kardiyovasküler bakım alanı hızla gelişiyor. Kardiyoloji departmanları bir yandan hastalara daha iyi sonuçlar sunmakla ilgilenirken diğer yandan da kârlılığın yükselmesi, işletim maliyetlerinin azaltılması ve doktor ile çalışan memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olmak gibi yeni zorluklarla karşı karşıya. Tüm bu faktörler kardiyovasküler Bilgi Teknolojileri paradigmasında köklü bir değişime gidilmesini gerektiriyor.*Centricity Cardio Enterprise, Centricity Universal Viewer ve Centricity Cardio Workflow’dan oluşur.2. Frost & Sullivan 2015. North American Cardiology Informatics Market Leadership Award.

Sağlıktaki digital dönüşümde GE Sağlık olarak neler yapıyorsunuz? Digital dönüşüm kapsamında GE Sağlık’ın geliştirdiği yeni cihazlar var mı?

Endüstriyel İnternet çözümlerimiz ile makinelerin birbirleriyle iletişimini sağlayarak, riskleri ortaya çıkmadan öngörüyor ve gerekli tedbirleri alarak işletmelerin daha verimli, dinamik ve yüksek peformanslı bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Endüstriyel İnternet, sağlık ve bakım hizmetleri alanında geleceğin dijital hastanelerinin ortaya çıkmasına ve ameliyathanelerin, dijital patolojinin, radyasyon doz monitörizasyonunun ve en yeni eğitim tekniklerinin optimize edilmesine yardımcı oluyor. Global dijital endüstriyel şirket olan GE, bu alanda büyüme gerçekleştiriyor ve birçok farklı alanda dijital hizmet, ürün ve kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor. GE’nin Endüstriyel İnternet uygulamaları ve çözümleri ise yalnızca sektör için geliştirilmiş dünyanın ilk ve tek bulut tabanlı işletim sistemi olan Predix üzerinden çalışıyor. Predix GE’nin cloud platformu olup, endüstriyel internete yönelik bir işletim sistemidir. Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda bulunan işletim sisteminden çok da farklı değildir. Ancak farklı kaynaklardan gelen büyük hacimde veriyi tek seferde işleyebilir ve güvende tutabilir. Globalde uzun zamandır süregelen yaşlanan nüfus trendinin ülkemizde de gözlenmeye başlaması ve bununla beraber kronik hastalıklarının görülme sıklığının artrması doğal olarak sağlık harcamalarında da buna paralel artışa yol açmaktadır. Ayrıca, gelişmekte olan yeni teknolojiler, sağlık sektöründe teknoloji yatırım ihtiyacını artırmaktadır. Dünya genelinde yaşanmakta olan ekonomik durgunluğa rağmen sağlık giderlerinin, özellikle yurt içi milli hasıla içindeki payının artması nedeniyle birçok ülkede hizmet sunucuların yapısal değişikliklerinin ve reformlarının hayata geçirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Kardiyovasküler bakım alanı hızla gelişiyor. Kardiyoloji departmanları bir yandan hastalara daha iyi sonuçlar sunmakla ilgilenirken diğer yandan da kârlılığın yükselmesi, işletim maliyetlerinin azaltılması ve doktor ile çalışan memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olmak gibi yeni zorluklarla karşı karşıya. Tüm bu faktörler kardiyovasküler Bilgi Teknolojileri paradigmasında köklü bir değişime gidilmesini gerektiriyor.

GE Sağlık’ın “Centricity™ Cardio Enterprise”* çözümü, kardiyovasküler bakımın birden çok konumda sürekliliği çerçevesinde kardiyoloji ve sağlık bilgi sistemlerini birbirine bağlayan bir köprü gibidir. Centricity™ Cardio Enterprise, uçtan uca yapılandırılabilir iş akışlarıyla kardiyologların tüm hasta verilerine, görüntülerine ve raporlarına uzaktan erişilmesini sağlar 1. ABD’de Licking Memorial Hastanesi’nde yapılan çalışmalarda Centricity Cardio Enterprise çözümü sayesinde 7 gün süren ortalama rapor geri dönüş süresinin yaklaşık 1,3 güne düştüğü gözlemlendi2 ve böylece cerrahi müdahale öncesi işlemlerinde hızlanma, hasta yatış süresinde azalma ve hasta memnuniyetinde artış sağlandı. Centricity™ Cardio Enterprise 2015 yılında Frost & Sullivan tarafından da Kardiyovasküler Bilgi Teknolojileri alanında Kuzey Amerika pazar liderliği ödülüne layık görülmüştür3.

*Centricity Cardio Enterprise, Centricity Universal Viewer ve Centricity Cardio Workflow’dan oluşur.

 1. İnternet bağlantısı mevcut olduğunda.
 2. Frost & Sullivan 2015. North American Cardiology Informatics Market Leadership Award.
 3. Raporlama hızı konusunda garanti verilmez ve sonuçlar değişiklik gösterebilir,

Teknik servis hizmetlerinden biraz bahseder misiniz? Bunlara ek olarak servisin dijital çözümleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

GE Sağlık Türkiye Servis organizasyonu olarak, Türkiye genelinde, 12 ilimizde yerleşik mühendislerimizle hızlı orjinal parça temini, ulaşılabilir müşteri servis merkezi 60’ı aşkın, 15+ yıl tecrübeli saha ve uzaktan müdahale servis mühendislerimizle, dünya çapında 8000’i aşkın uzman ekip desteğiyle müşterilerimizin problemlerine çözüm getiriyoruz. Servis hizmetindeki operasyonel altyapımız, kalite anlayışı ve tecrübemiz bizlerin bu yolda müşterilerimizle beraber sağlıklı bir şekilde yürümemizi sağlamaktadır. Bu hizmetimizin kalitesini düzenli takip edebilmek amacı ile müşterimiz bizi aradığında çağrıya cevap verme süremiz, uzaktan bağlantı mühendislerinin kullanıcı ile irtibata geçme süreleri, mühendisimizin cihaza müdahale etme süresi, yedek parça sağlama  hızımız, cihazı tekrar çalışır halde teslim etme süremiz gibi sürecin her noktasını ölçerek düzenli iyileştirme ve geliştirme yapıyoruz. Kullanıcılarımızın hedefleri doğrultusunda yaptığımız sık ziyaretlerle ihtiyaçlarını dinleyip, tüm ayrıntılara önem vererek, en uygun çözümü beraber bulmaya çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın cihazı kullanım yoğunluğu, hasta sayısı, cihazın yaşı, muhtemel yedek parça ihtiyacı, yan birimler, kullanıcıların eğitim ihtiyaçları gibi birçok bileşen ile bakım anlaşmalarımız şekillendirilmektedir. Diğer taraftan, radyasyon güvenilirliği ve düşük doz yönetimiyle kaliteli görüntüleme imkânı sunan teknolojimizle, sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya çalışıyoruz. Varlıkların toplam yaşam döngülerinin görülmesini sağlayan ve önleyici bakım, güvenlik, uyum, kalite ve maliyet yönetimi gibi bakım kalitesi stratejisinin birçok unsurunu dikkate alan ileri raporlama özelliklerine sahip varlık yönetim çözümlerimizle, maliyetleri iyileştirirken, varlıkları ve bakım risklerinin yönetilmesine yardımcı olmaktayız. 2016 yılı memnuniyet anketleri değerlendirmelerinde, kullancılarımızdan gelen geribildirimler ve yüksek memnuniyet oranları bizleri mutlu ederken, daha iyisini yapmak için daha fazla motive etmektedir.

 1. Ulusal Radyoloji Kongresi’nde tanıtacağınız yeni teknolojiler neler olacak?

Global dijital endüstri şirketi olarak, birbiriyle bağlı, iletişim kurabilen ve öngörülebilir yazılımlara sahip teknoloji ve çözümlerimizle endüstriyi dönüştürüyor ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına yönelik devrimsel nitelikte yenilikleri geliştirmeye odaklanıyoruz. GE Sağlık olarak dijital çözümlere ve yazılımlara yatırım yaparak hastanelerin daha iyi klinik, operasyonel ve finansal kararlar almasını sağlamayı amaçlıyoruz, yeni hizmet ve ürünlerle sektöre yol gösteriyoruz. Bunlardan birkaçından bahsetmek isterim.

SİGNA™ Architect: Sentetik MR teknolojisinin geliştirilmesiyle başlayan yeni trend en son geliştirilen GE MR görüntüleme sistemleriyle daha yüksek bir potansiyele ulaşıyor. Bu sistemlerden en yenisi olan SIGNA™ Architect 3T, GE Sağlık’ın sezgisel mühendisliği ile ileri teknoloji görüntülemeyi birleştiriyor. Yeni Signa™ Works verimlilik platformumuz ile güçlendirilmiş SIGNA™ Architect, biçim ve işlevi uyumlu şekilde birleştiren bir tasarımdır. İleri teknoloji platformu sayesinde Signa™Architect, GE’nin önde gelen uyarlanabilir ve çok yönlü bir sistemi haline gelmektedir.

SIGNA™ Architect, görüntülemede yeni teknolojiler sayesinde şaşırtıcı ilerlemeler vadediyor. TDI teknolojisinin barındırdığı bir dizi yenilik sayesinde, yüksek sayıda bağımsız RF kanalları ile daha az gürültüyü, akıllı elektronik bileşenleri ile daha hızlı çalışabilmeyi ve yüksek sinyal verimini sağlayan farklı entegrasyon teknolojileri ile klinik ve araştırma gereksinimlerini karşılıyor.

Özellikle geçtiğimiz yıllarda ilk olarak sunduğumuz, Sentetik MR teknolojisi (MAGiC) artık MAGiC Difüzyon Ağırlıklı Görünülemede de mümkün olmaya başladı. Bununla beraber radyolojik görüntüleme süreçlerinde önemli derecede verimli bir görüntü kalitesi sağlayan diğer aplikasyonlar(HyperSense, HyperBand ve HyperCube) yüksek oranda gerçekleştirilen genel uygulamalar için önemli çözümler arasında yerini alıyor.

Senographe Pristina™: GE 3-D tomosentez teknolojisi, FDA onaylı 3-D tomosentez teknolojileri içinde en düşük hasta dozuna sahiptir ve 2D tam Alan dijital mamografi sistemiyle aynı dozda üst düzey tanısal doğruluk sağlar.

GE Sağlık olarak radyologlar, teknisyenler ve hastalarla işbirliği yaparak tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir mamografi platformu oluşturduk. Bu teknoloji hasta endişesini azaltmak, teknisyenin işini kolaylaştırmak ve radyologların daha yüksek bir güvenle tanı koymasına yardımcı olmak için tasarlandı.

Senographe Pristina, inceleme odasına giren hastanın endişelerini hafifletmek üzere tasarlanmıştır. Yumuşak kıvrımlı yüzeyi hastalara konforlu ve destekleyici bir ortam sunar. Kompresyon kontrolünü dilerse hasta kendisi yapabileceğinden, İnceleme esnasında hasta konforu artar, teknisyenler de pozisyonlama sürecine odaklanarak daha uygun bir pozisyonlama gerçekleştirebilirler ve böylece hem hastalar hem de teknisyenler daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim yaşar. Hastaların, teknisyenlerin ve radyologların farklı ihtiyaçlarına ayrı ayrı odaklanarak eşit derecede önem veren bu yeni nesil mamografi sistemi daha rahatlatıcı bir deneyim, verimli bir iş akışı ve etkili bir bakım sağlayarak herkes için avantajlı hale gelmektedir.

Invenia™ ABUS Otomatik Meme Ultrasonu Sistemi: Yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda (tüm kadınların %40’ı) meme kanseri olasılığı 6 kat artmaktadır (1) ve bu tür hastalarda sadece mamografi ile kanser teşhisinde zorluklar yaşanabilmektedir. Invenia™ ABUS sistemi ile yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda meme kanseri teşhis imkânı sadece mamografinin kullanıldığı yöntemlere göre %35 artmaktadır (1) 3 boyutlu ultrasonografi teknolojisi sayesinde mamografinin tespit edemediği kanserlerin tespiti mümkün olmakla birlikte bu prosedür kolay, rahat ve X ışını içermemektedir. 2 boyutlu veya 3 boyutlu mamografiden farklı olmak üzere, Invenia™ ABUS tarama teknolojisi, ses dalgalarını kullanarak memenin üç boyutlu görüntüsünü vermektedir ve mamografi yerine değil, mamografi ile birlikte kullanılması önerilen bir tarama yöntemidir. Sadece mammografi ile tarama yapıldığında 1000 hastada 4 kanser vakası teşhis edilebiliyorken, ABUS ve Mamografi ile tarama yapıldığında ortalama 6 kanser vakası yakalanabiliyor (2)

1.Boyd, N.F., Guo, H., et. al., Mammographic Density and the Risk and Detection of Breast Cancer N Engl J Med 2007, 356 (3): 227-236 2. Tabár, L., Vitak, B., et. al. Swedish Two-County Trial: Impact of Mammographic Screening on Breast Cancer Mortality during 3 Decades Radiology: 2011 260:3, 658-663.

 1. Brem RF, Tabár L, et.al. Assessing Improvement in Detection of Breast Cancer with Three-dimensional Automated Breast US in Women with Dense Breast Tissue: The SomoInsight Study. Radiology.2015 Mar; 274(3): 663-73.

Revolution EVO: Günümüzün sağlık hizmetlerinin hedefi en acil ihtiyaçlarının karşılanması için yeni çözümler oluşturmaktır. Bu, bir BT incelemesinin toplam sahip olma maliyetini iyileştirirken, hasta sonuçlarını da nasıl iyileştirdiğini anlamakla ilgilidir. Artık BT’nin rolünün geliştirilmesi sadece teknoloji ile ilgili değildir. Tasarımı da işin içine dahil etmek gerekir. Revolution Ailesi kullanıcılara bunu sunuyor. İhtiyaçları anlıyor ve bu ihtiyaçların karşılanması için gelişmiş çözümleri tasarlıyor. Revolution EVO, gelecekte ortaya çıkabilecek zorlukları öngörürken bugünün gerçeklerine uyan bir çalışma için tasarlandı. Karmaşık travma veya kardiyak vakalardan, iş akışlarını ve kaynakları zorlayan yoğun acil servislerdeki önemli hasta yığılmalarına kadar geniş hasta ve uygulama yelpazesini desteklemek için tasarlandı. Revolution EVO ile birlikte, ihtiyaç olan yüksek çözünürlüğe ulaşabilir, düşük doz kullanımını rutin hale getirebilir ve kullanıcılar gün içinde daha çok işe vakit ayırabilirler. Kurumların ileride karşılaşabileceği zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olurken, aynı zamanda günümüzün en geniş hasta yelpazesine hizmet verme olanağını tanır.

Revolution Evo ile yapabilecekleriniz:

Daha net görüntüler. Yeni Clarity Görüntüleme Sistemi daha iyi uzaysal çözünürlük sağlar.

Düşük doz kullanımını rutin hale getirin. Yenilikçi ASiR-V* iteratif rekonstrüksiyon yöntemi ile, çalışma süreçlerinizi devam ettirmenizi sağlarken her yaştaki hastalar için dozu %82’ye kadar azaltır.

Daha az zamanda daha fazla tetkik gerçekleştirilir. Daha akıllı ve otomatik araçlarla hasta hazırlığından post prosese kadar %40’a varan iş akışı verimliliği elde edilir.

Geleceğe yatırım yapın. TAVI planlama, daha yüksek kalp atış hızında Koroner BTA ve implantlı hastalarda artefaktsız çekim yapma gibi ileri tetkiklerle hizmetlerinizi genişletir.

*ASİR-V: GE ileri nesil iteratif rekonstrüksiyon algoritması.

DoseWatch, Zen Odası:

Günümüzde Çok Kesitli BT sistemlerinin gelişmesi sayesinde birçok ileri düzey radyolojik inceleme kolaylıkla yapılabiliyor ancak yapılan bütün incelemelerde hastaya verilen x-ışını yani radyasyon, dolayısıyla verilen doz, hasta sağlığı açısından çok önemli. Bu sebeple üretici firmalar, BT sistemlerinin verilecek dozu otomatik olarak ayarlaması için gereken yazılımları geliştirmiş hatta bununla da yetinmeyerek İterative Rekonstrüksiyon yöntemlerini geliştirerek hasta dozunu düşürmek için büyük adımlar atmışlardır. GE Sağlık, doz takip ve raporlama çözümü olan DoseWatch teknolojisi hastaların aldığı dozları mümkün olan en düşük seviyeye düşürmeye yardımcı oluyor. Bu teknoloji radyasyon dozundaki değişkenlikleri saptayarak BT çekim protokollerini standardize ve optimize etmekte kullanılıyor. Doz takip sistemleri, gerçekleştirilen incelemeler konusunda cihaz, teknisyen ve çekim protokollerinin bilgisayarlı istatistiksel analizine imkân sağlıyor. Doz optimizasyonu ve Dose Watch teknolojisinin bir diğer faydası radyoloji teknisyenleri ve hekimlerde kalite konusunda en üst düzeyde farkındalık oluşturulması ve tıbbi personelin arasındaki olumlu yarışma ve takımdaşlık ruhunun en üst düzeye çıkartılması. Dünyanın her yerinde gereksiz veya hatalı çekimler, aşırı doz uygulamaları, pediatrik hastalara yetişkin dozu uygulanması, hastaların boy/kilo/yaşlarına dikkat edilmemesi gibi medikal görüntülemede hatalı uygulamalar olmaktadır. Bahsedilen hatalı uygulamaların önlenmesi için doz yönetimi şarttır. Görüntüleme yapan tüm sağlık kurumlarının üst düzey kalitede klinik hizmet sunmak için hastalarına verdiği radyasyon dozunu takip etme ve yönetme sorumluluğu bulunmaktadır. Etkili bir doz yönetimi ise ancak uygun teknoloji, ekip, süreç ve uzmanlığın birleşimi ile mümkündür. Zen Odası, içerdiği çözümler sayesinde doz yönetimi, operasyonel verimlilik, hasta memnuniyeti ve maliyet yönetimi alanlarında fayda sağlamaktadır.

Satışını yaptığınız cihazlar için yapılan eğitim hizmetlerinizden bahseder misiniz?

Eğitim Hizmetleri ekibinin temel görevi, müşterilerimize GE’den satın aldıkları sistemleri etkili ve güvenli şekilde kullanabilmeleri için kurumların bünyelerinde en kapsamlı klinik eğitimleri sunmaktır. Bu ekip, yüz yüze eğitimin yanı sıra kullanıcılara Çevrimiçi Uzaktan Eğitim (LiveExpert ve AppsLinq) hizmeti de verebilmektedir. Ayrıca ekip, satış öncesi faaliyetlerde kullanıcılara karar vermelerini kolaylaştıracak faydalı bilgiler aktarabilmek üzere atölye çalışmaları ve cihaz demoları gibi birçok hizmet verebilmektedir. Bu bilgiler çerçevesinde kullanıcılar bilgi seviyelerini artırmakla kalmaz aynı zamanda kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayan en iyi kullanıcı dostu cihazları seçebilmelerini mümkün kılar. GE Sağlık olarak her yıl 1000 günlük saate denk gelecek satış sonrası aplikasyon eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlerle gelişmiş GE teknolojilerini büyesine kazandıran kurumların bu teknolojilerden mümkün olan en yüksek verimi almasını hedefliyoruz. Hedeflerimize ulaştığımızın bir göstergesi olarak eğitim sonrası yapılan anketlere bakıldığında % 90 üzerindeki memnuniyet skoruyla Türkiye’nin içinde bulunduğu EGM (Gelişmekte Olan Pazarlar) bölgesinde en yüksek skoru elde ettğimizi sizlerle paylaşmak isteriz. Tüm radyoloji camiasını buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımına örnek bir zemin hazırlayan Ulusal Radyoloji Kongresi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da radyoloji konusunda geliştirdiğimiz teknolojik yenilikleri aktarmak, ürün, hizmet ve çözümlerimizi tanıtmak üzere sizlerle biraraya gelmeyi bekliyoruz.

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It