21 Aralık 2015

ELEKTRONİK İHALEDE YENİ DÖNEM

 

Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu kanadında, sağlık sektörünü ilgilendiren iki önemli gelişme oldu. Bunlardan birincisi Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili bir duyuru, diğeri ise e-ihalede yeni bir dönem açan, münferit bir alımın e-ihale yöntemi ile yapılması hakkındaki önemli gelişmedir. Özellikle münferit alımın e-ihale ile yapılması ülkemiz ve bakanlık için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum.

SUT hakkında duyuru

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki “Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK-4/G) yer alan ilaçların (anestezikler dâhil) sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavilerde (tedavi türü yatarak/günübirlik tedavi olanlar) kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”nde (EK-4/H) yer alan ilaçlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilemeyip sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanan reçetelerde yer alan ilaç bedelleri, SUT hükümleri doğrultusunda 5 günlük dozu (ancak, sağlık kurum ve kuruluşlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla 1 aylık miktarda tüberküloz ilaçları reçete edilebilir) (Yurtdışı İlaçlar ve ara ödemede olan ilaçlar hariç) aşmamak kaydıyla sözleşmeli eczaneye ödenir, ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarının alacağından mahsup edilir ve mahsup edilen tutarlar iade edilmez.

Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı veya herhangi bir başka nedenle EK-4/G listesinde yer alan ilaçların Kurumla sözleşmeli eczanelerce karşılanması Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.2’nci maddesinin yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi hükümlerine tabi olarak değerlendirilir. Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.1.2.B maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kan ürünleri”nin yatarak tedavilerde kullanılması halinde Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temini zorunludur. Ancak “Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK-4/G) yer almayan “kan ürünleri”nin tedavi türü “ayakta tedavi” olan genel sağlık sigortalılarına düzenlenen reçetelerinin SUT’un 4.1.1 inci ve 4.2.27 nci maddeleri hükümleri doğrultusunda Kurumla sözleşmeli eczanelerce karşılanması mümkündür. Tüm ilgililere önemle duyurulur.

-Bir diğer gelişme ise kamu alımları kanadında gerçekleşmiştir. Gerçekten zamandan, mekândan ve paradan ciddi tasarruf sağlayacak ve rekabet ve şeffaflık açısından alım sistemine bir güç kazandıracak e-ihale, münferit alımlarda denenmiştir. Türkiye’de İlk Olma Niteliğini Taşıyan Elektronik Münferit İhale Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Başarıyla Gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Satın Alma Daire Başkanlığımızca yapılan ve alım bedeli 17.400.000,00 TL olan 2 Kalem Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı Münferit Alımı (Çerçeve 2. ve 3. Kalemler) Elektronik İhale (e-münferit)  olarak yapılmış ve başarıyla sonuçlandırılmıştır. Kamu İhale Kurumu tarafından 2013 yılından itibaren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, Çerçeve anlaşmalar kapsamından yapılan münferit alımların Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmış ve bu kapsamda Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde e-münferit ihalelerin pilot uygulamaları yapılmaya başlanmıştır. Pilot uygulamaların başarıyla sonuçlanmasıyla elektronik münferit ihalenin Kurum merkezimizde yapılan “Tıbbi Cihaz Alımlarında” da uygulanmasına karar verilmiş ve Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Satın alma Daire Başkanlığımızca 2015/59560.1 İhale Kayıt Numaralı ilk e-münferit ihalesi 22.10.2015 tarihinde başarı ile gerçekleştirilmiştir. E-Münferit sayesinde; Elektronik teklif verilmesi sayesinde aritmetik hata, imza-kaşe eksikliği, teklif mektubunda eksiklikler ve ihale bilgilerinin yazılmaması gibi sorunlar ortadan kalkmış, İhale komisyonu tarafından kontrol edilmesi gereken işlemler sistem tarafından kontrol edilmekte ve hatalar en aza inmiş, İhale komisyonu çalışmalarında standart formlar ve İhale Komisyon Kararı sistem tarafından üretildiğinden zaman kaybı önlenmiş, Firmalar açısından teklif verme maliyetleri düşmekte ve rekabetçi bir ortam yaratılmış, İdarelerin başta tebligat maliyetleri olmak üzere ihale gerçekleştirme maliyetlerinde düşüş sağlanmıştır. Kısaca hem zaman hem maliyet hem de mekandan tasarruf sağlayan bu yönteme geçen ve ilk denemesini başarı ile geçen Bakanlık yetkililerini canı gönülden tebrik etmek isterim.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It